AI ČR řeší s českou vládou vývoz zbraní do Jemenu

Export zbraní do zemí, jejichž vlády neváhají použít násilí v případě potlačování občanských protestů, jsou v poslední době tématem diskusí nejen na mezinárodní úrovni, ale i na domácí scéně.

Jemenská dívka na troskách domu zničeného při bojích vládních jednotek se šíitskými vzbouřenci v únoru 2012
Česká republika se této debaty aktivně účastní a její mezinárodní závazky definují priority zahraniční politiky a praktické kroky v úsilí prosazovat dodržování lidských práv ve světě. Na tomto základě je vystavěný předpoklad, že česká vláda je schopna a především ochotna vystupovat aktivně v zájmu těchto priorit. Amnesty International (AI) právě jeden takový případ s českou vládou řeší.

Na jaře tohoto roku se AI podařilo získat informaci, která se týkala udělení licence na vývoz protiletadlového kanónu ZU-23-2 do Jemenu, a to navzdory komplikované bezpečnostní situaci v regionu a zprávám o porušování lidských práv. Ministerstvo zahraničních věcí jako orgán zodpovědný za vyhodnocení situace v zemi v reakci na podněty AI odmítlo jakákoliv obvinění o pochybení a opakovaně vyhodnotilo danou situaci pro vývoz vojenského materiálu jako dostatečně stabilní. Z důvodu rozdílných názoru na posouzení okolností vydání licence se Amnesty International podařilo iniciovat setkání na půdě Poslanecké sněmovny ČR, kde se v rámci Podvýboru pro kontrolu akvizic Ministerstva obrany a obchodu s vojenským materiálem (Podvýbor) sporná licence řešila.

Kanón ZU-23-2 sovětské výroby
Zasedání Podvýboru se konalo 6. září 2012 a poslanci si v rámci prezentací vyslechli stanovisko Amnesty International, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zahraničních věcí. V naší pozici bylo vyjádřeno znepokojení nad dlouhodobě špatnou bezpečnostní situací v Jemenu, a to především v kontextu exportu protiletadlového kanónu ZU-23-2 a jeho možného zneužití v případě potlačování občanských protestů. Zástupci Ministerstva zahraničních věcí (Ministerstvo) znovu odmítli jakékoli dohady o chybném posouzení situace a rozhodnutí o udělení licencí označili za správné. V tomto bodu diskuse se pohled Amnesty International a Ministerstva značně liší a hrozba zneužití vojenského materiálu vyvezeného z České republiky je interpretováno odlišně. Licenci kromě pochybností o objektivním posouzení situace provází i podezřelé datum vydání, které se shoduje s oficiálním předáním moci bývalým prezidentem Ali Abdullahem Salehem (23. 11. 2011). Ministerstvo tak rozhodnutí pro udělení licence pravděpodobně vydalo ještě před formálním přesunem moci, k němuž vzhledem ke krokům exprezidenta nemuselo vůbec dojít.

Obrněný vůz v Adenu, Jemen, červenec 2012
Amnesty International se v kontextu událostí v Jemenu domnívá, že Ministerstvo povolení na vývoz protiletadlového kanónu ZU-23-2 v žádném případě udělit nemělo, neboť je velmi snadno zneužitelný pro ostřelování pozemních cílů, a tím i případných stanovišť odpůrců současného režimu. Zprávy o sílících nepokojích v Jemenu se přitom pravidelně objevují již více než rok a riziko vypuknutí občanské války za situace, kdy centrální vláda ztrácí kontrolu nad regiony na severu i jihu země, je stále vysoké. Amnesty International je přesvědčena, že protiletadlový kanón ZU-23-2, vyvinutý v padesátých letech minulého století v Sovětském svazu, nepředstavuje za žádných okolností vhodný nástroj, kterým by Česká republika měla podporovat postkonfliktní rekonstrukci země, rozvoj demokratických institucí, boj proti terorismu nebo dokonce legitimní právo centrální vlády na monopol na násilí.

Závěry setkání Podvýboru nepřímo potvrdily obavy Amnesty International, které se opírají o zprávy z daného regionu a poukazují na kritickou nestabilitu země. Poslanci následně v reakci na prezentované pozice vyzvali ministra zahraničních věcí, aby dané licence řádně přešetřil a Podvýbor zpětně informoval.

Podobné příběhy

26.8.2016

Vývoz zbraní z ČR za rok 2015: víc než polovina do zemí s represivním režimem!

Amnesty analyzuje výroční zprávu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.


17.7.2016

Reakce Amnesty na Chilcotův report

Salil Shetty komentuje zjištění britské komise o (ne)oprávněnosti britského zásahu v Iráku v roce 2003.


24.5.2016

Jemen: Zabité a zmrzačené děti mezi obětmi na „minových polích” z tříštivých bomb

V důsledku shazování tříštivých (kazetových) bomb provedeného koalicí vedenou Saúdskou Arábií bylo zjištěno dalších 16 civilních obětí, mezi nimiž bylo i 9 dětí. Zaznamenali jsme používání tříštivé munice vyrobené v USA, Velké Británii nebo Brazílii.


17.12.2015

Švédsko, hlavní vývozce vojenského materiálu, upřednostnilo lidská práva před prodejem zbraní!

Švédský parlament doporučil snížit vývoz zbraní do nedemokratických zemí.