Není to jen o sportu

Soči, 7. - 23. února 2014

Pojďte s námi sledovat nejenom olympijské hry, ale i stav lidských práv v Rusku! Olympijská hymna a velkolepá show neschovají skutečnost, že jsou v Rusku pošlapávána základní lidská práva. Ta by měla být naopak ruskou ústavou a také mezinárodními dohodami, které země podepsala, chráněna.

Vidíme víc než sport! Našli jsme 5 rozdílů mezi zákonem a praxí v otázce základních práv.

Piktogram: Svoboda shromažďování

Svoboda shromažďování

Podle článku 31 Ústavy Ruské federace mají občané Ruské federace právo shromažďovat se nenásilně, beze zbraní, mohou pořádat shromáždění, mítinky a demonstrace, průvody a stávky.

Piktogram: Zatýkání na demonstracích

Zatýkání na demonstracích

V roce 2012 bylo během přibližně 200 protestů - jen v Moskvě a okolí - zadrženo kolem 4000 lidí. Nic přitom nenasvědčuje tomu, že by se tento trend měnil. V lednu 2014 bylo poklidné shromáždění na podporu vězňů z Blatného náměstí rozpuštěno policií, a ta na místě zadržela 28 lidí. Protesty při olympiádě v Soči Putin původně zakázal, později povolil ve „speciální zóně“ 17 km od města.

Piktogram: Působení neziskových organizací

Působení neziskových organizací

Podle článku 30 Ústavy Ruské federace mají všichni právo sdružovat se, včetně práva na zakládání odborových svazů, za účelem ochrany svých zájmů. Svoboda činnosti veřejných sdružení se zaručuje.

Piktogram: Označení neziskových organizací za agenty

Označení neziskových organizací za agenty

Organizace, které na svoji činnost získávají peníze ze zahraničí (tedy i mezinárodní organizace zabývající se nejen lidskými právy), mají od roku 2012 povinnost registrovat se jako „zahraniční agenti“. Jde o další krok v nekončící snaze očernit kritiky místních poměrů. Za nedodržení tohoto a dalších omezujících pravidel hrozí obrovské pokuty, trestní stíhání nebo věznění.

Piktogram: Rovná práva a svobody pro všechny

Rovná práva a svobody pro všechny

Podle článku 19 Ústavy Ruské federace stát zaručuje rovná práva a svobody všem svým občanům, nehledě na jejich pohlaví, rasu, národnost, jazyk, původ, vlastnictví a společenské postavení, bydliště, vyznání, přesvědčení, členství ve veřejných organizacích a další okolnosti.

Piktogram: Diskriminace na základě sexuální orientace

Diskriminace na základě sexuální orientace

V roce 2013 byl v Rusku schválen zákon kriminalizující „propagaci netradičních sexuálních vztahů“. Ten míří na lesby, gaye, bisexuály, transsexuály a intersexuály – těm, kdo dávají svou sexuální orientaci otevřeně najevo, podle něj hrozí vysoké pokuty nebo vězení. Útoky motivované nenávistí z důvodu sexuální orientace policie často vůbec nevyšetřuje.

Piktogram: Svoboda projevu

Svoboda projevu

Podle článku 29 Ústavy Ruské federace je všem garantována svoboda svědomí a projevu. Cenzura je nepřípustná. Svoboda projevu je chráněna i řadou mezinárodních úmluv, jimiž je Rusko vázáno. Vztahuje se na myšlenky a názory všeho druhu, včetně těch urážlivých.

Piktogram: Kriminalizace rouhání

Kriminalizace rouhání

V Rusku je od nedávna možné trestat „rouhání“ – tedy veřejné jednání, které by mohlo být považováno za neuctivé k náboženskému přesvědčení druhých. Stíhat lze například kritiku náboženských vůdců, komentování náboženských doktrín a dogmat víry. Za porušení hrozí vysoké pokuty a až tři roky vězení.

Piktogram: Spravedlivé policejní vyšetřování

Spravedlivé policejní vyšetřování

Podle článku 19 Ústavy Ruské federace jsou si všichni lidé rovni před zákonem a soudem. Ústava garantuje právo každého na soudní ochranu svých práv a svobod. Oběti zločinů nebo zneužití moci musí být chráněny a odškodněny.

Piktogram: Selhávání při šetření vražd novinářů a aktivistů

Selhávání při šetření vražd novinářů a aktivistů

V Rusku ale opakovaně dochází k selhání efektivního vyšetření vražd novinářů a lidskoprávních aktivistů. Novinářka Anna Politkovská byla zastřelena v roce 2006, pachatel nebyl dodnes identifikován. Nikdo nebyl hnán před soud ani za vraždy dalších ruských novinářů - Khadzhimurada Kamalova, Akhmednabiho Akhmednabieva nebo čečenské lidskoprávní aktivistky Natalie Estemirové.

Vyzvěte prezidenta Putina k respektování ruské ústavy!

Text petice

U Sit Myaing
27 Pyay Road
Hline Township Yangon
Republic of the Union of Myanmar

Vaše excelence,

dovolte mi, abych Vás upozornil/a na případ barmského lékaře Tun Aunga, který byl v červnu 2012 zatčen, několik měsíců držen

v izolaci a následně odsouzen k 17 letům vězení.

Amnesty International považuje Tun Aunga za vězně svědomí a je přesvědčena, že byl ve

skutečnosti uvězněn pouze proto, že je uznávaným vůdcem místní muslimské komunity.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti Vás žádám o:

Okamžité a bezpodmínečné propuštění Tun Aunga.

S ohledem na hodnoty lidské důstojnosti, svobody, rovnosti a solidarity Vás, Vaše excelence,

vyzývám k respektování lidských práv nejen v případě zmíněného lékaře, ale vůči všem

nespravedlivě vězněným nebo pronásledovaným lidem v Barmě.

Děkuji Vám za pozornost, kterou této záležitosti věnujete.

S úctou

............

Formulář

a / nebo

Chcete rychle a jednoduše pomáhat lidem v ohrožení?

Přibližně každé dva týdny Vám zašleme krátkou informaci k aktuálním případům, které můžete okamžitě podpořit.

Vaší možností bude:

  • Předpřipravený dopis vytisknout a poslat poštou přímo autoritám v dané zemi na uvedenou adresu,
  • připojit se k on-line výzvě za propuštění či zastavení pronásledování, v tom případě dopis odešleme za Vás.

Elektronické podpisy tiskeneme a posíláme je s textem petice v dopisech adresátům.

0. Frederic Vellieux, Praha 2016-04-25 09:23:21
1. Joung In Ho, Praha 2015-09-28 04:56:13
2. Joung In Ho, Praha 2015-09-28 04:56:07
3. Joung In Ho, Praha 2015-09-28 04:56:00
4. Joung In Ho, Praha 2015-09-28 04:55:54
5. Joung In Ho, Praha 2015-09-28 04:55:47
6. Joung In Ho, Praha 2015-09-28 04:55:40
7. Joung In Ho, Praha 2015-09-28 04:55:34
8. Joung In Ho, Praha 2015-09-28 04:55:29
9. Joung In Ho, Praha 2015-09-28 04:55:24
10. Joung In Ho, Praha 2015-09-28 04:55:18
11. Joung In Ho, Praha 2015-09-28 04:55:12
12. Sin Ok Geum, Praha 2015-09-28 04:55:02
13. Jeong Ji Cheol, Praha 2015-09-28 04:54:53
14. Sp. Slov. Nich, Praha 2015-05-17 15:21:16
15. Petr Vacík, Praha 2015-05-17 15:20:22

Žebříček podpisů

Doktor Tun Aung poděkoval všem, kteří ho podporovali, když byl ve vězení

5.6.2015

Doktor Tun Aung má nyní možnost cestovat do zahraničí a

vyhledat tam ošetření.

Současně poslal následující úžasnou zprávu, která děkuje

Amnesty za všechno úsilí v jeho prospěch:

„Zdravím AI, její vedení, členy i podporovatele. Jsem nadšen

Vaší podporou a aktivitami směřujícími k mému propuštění. Jsem taktéž AI

vděčný za pokračující pomoc a asistenci. Práci AI sleduji už několik

desetiletí. Poprvé jsem na AI narazil v souvislosti s jejím bojem za

osvobození politických vězňů na Kubě. V té době bylo téměř nemožné něčeho

podobného dosáhnout. Když jsem byl bezdůvodně zatčen a odsouzen, AI byla první

organizací na kterou jsem pomyslel, a doufal jsem, že bude nějakým způsobem

usilovat o moje propuštění. Když jsem se poprvé setkal se Zvláštním zpravodajem

OSN pro lidská práva v Myanmaru, panem Thomasem Qjea Quintanou, zmínil

jsem se mu o AI. Později ve vězeních v Sittwaji a v Inn Seinu jsem

začal dostávat dopisy od členů AI. Byl to první záblesk světla v mých tehdejších

temných dnech. Opravdu jsem věřil, že AI udělá pro mé propuštění vše, co bude

v jejích silách. Po svém propuštění jsem byl ale opravdu ohromen rozsahem

aktivit, které AI v mém případu vyvíjela. Cítil jsem ohromnou čest, že

jsem byl součástí globální dopisovací kampaně v letech 2013 a 2014.

Všechny tyto aktivity překračovaly mé nejdivočejší představy. Rozsah kampaně a

stovky osobních dopisů, které byly napsány mně a mé rodině, jsem přijal velmi

emocionálně a s pokorou. Jsem neskonale vděčný všem, kdo v mém

případu vyvinuli tak neuvěřitelnou podporu a péči, ať už o mně nebo o mou

rodinu. Upřímně podporuji veškeré budoucí snahy o propuštění dalších vězňů

svědomí a ostatních neoprávněně uvězněných po celém světě. Bůh žehnej všem, kdo

pracují pro úlevu utrpení všech utiskovaných a těm, kdo bojují za spravedlnost

na tomto světě. 

Skvělá zpráva - Tun Aung je na svobodě

23.1.2015

Dr. Tun Aung, lékař a vůdce muslimské komunity, byl 19. ledna 2015 propuštěn z vězení. Byl uvězněn roku 2012 po pokusu utišit dav během nepokojů mezi buddhisty a etnickou skupinou Rohingů v Arakanském státu na západě Myanmaru a byl odsouzen k 17 letům odnětí svobody na základě smyšlených obvinění. 
Ruper Abbott, výzkumný ředitel Amnesty International pro oblast Jihovýchodní Asie a Pacifiku, pronesl: „Jedná se o velmi vítaný krok ze strany úřední moci a jsme velmi rádi, že Dr. Tun Aung je konečně na svobodě a opět se setká se svojí rodinou. Jeho propuštění je povzbuzením pro všechny, kdo za jeho svobodu bojovali.“
„Ovšem nikdy neměl být ani uvězněn. Obvinění vznesená proti němu byla neopodstatněná a soudní proces absurdní.“
„Existuje také riziko, že by Dr. Tun Aung mohl být znovu uvězněn, neboť se na svobodu dostal díky podmínce. Myanmarská vláda by však měla odstranit všechny na něj uvalené restrikce a umožnit mu pokojné uplatnění lidských práv beze strachu ze zatčení či kriminalizace.“
Navzdory úspěchu s propuštěním Dr. Tun Aunga pobývá v myanmarských věznicích desítky dalších vězňů svědomí, které by vláda měla okamžitě propustit. 
Komunální násilí mezi Rohingy a buddhisty v Myanmaru vypuklo v létě roku 2012 a od té doby pokračuje sporadicky i nadále. I přes zprávy očitých svědků vypovídajících o zapojení státních bezpečnostních sil do nepokojů či o nezabránění násilí z jejich strany, nebyl nikdo dosud oficiálně předveden spravedlnosti.
Úřady by se měly zaměřit na porušování lidských práv, namísto věznění těch, kteří se nepokojům snaží bránit. V říjnu 2012 proto Amnesty International prohlásila Dr. Tun Aunga za vězně svědomí. V prosinci 2013 byl vybrán jako jeden z případů každoroční kampaně Amnesty International:  "Maraton psaní dopisů". Dle zprávy od Myanmarské národní komise pro lidská práva přiměly dopisy obdržené od Amnesty International komisi hlouběji přezkoumat jeho případ. 

Několik odsouzení v případu lékaře Tun Aunga zkráceno, dostal však dalších šest měsíců

4.7.2014

V případě doktora Tun Aunga došlo ke zkrácení několika jeho trestům ve vězení, po červnovém odvolacím slyšení bylo ale jeho původní odsouzení prodlouženo o dalších šest měsíců. Tun Aung by měl být propuštěn v roce 2015, přesné datum však zůstává nejasné.

Už jen rok ve vězení? Dopisy od Amnesty zabraly

19.6.2014

Ve vězení měl strávit 17 let. Nespravedlivě. Teď je ale i díky Amnesty všechno jinak. Barmský lékař Tun Aung si už ve vězení odseděl dva roky. Teď ale do Amnesty přišel dopis od předsedy barmské Národní komise pro lidská práva (MNHC) Sita Myainga. Ten v dopise potvrdil výrazné snížení trestu pro Aunga a uvedl: „Dopisy z nejrůznějších poboček Amnesty International, které mimo jiné požadovaly okamžité a bezpodmínečné propuštění Tun Aunga, MNHC přijala. Po důkladném přezkoumání tyto dopisy komise předala příslušným úřadům, aby se vyjádřeným znepokojením dostalo pečlivého zvážení.“ Výsledkem je, že má Barmánec přístup k lékařské péči, může ho navštěvovat rodina a ve vězení zůstane maximálně jeden rok. Amnesty Tun Aunga podpořila v rámci kampaně Maraton psaní dopisů 2013.

Už jen rok ve vězení? Dopisy od AI zabraly

16.6.2014

Tun Aung se dočkal několika snížení svého trestu, a podle Myanmarské Národní Komisí pro Lidská Práva (MNHC) si má ve vězení odpykat už jen rok a jeden měsíc.

„Dopisy z nejrůznějších poboček Amnesty International, které mimo jiné požadovaly okamžité a bezpodmínečné propuštění Tun Aunga MNHC přijala. Po důkladném přezkoumání Komise tyto dopisy předala příslušným úřadům, aby se vyjádřeným znepokojením dostalo pečlivého zvážení,“ uvádí dopis adresovaný členu AI, který podepsal a odeslal předseda Komise Sit Myaing. Snažíme se potvrdit přesné datum jeho propuštění.

MNHC také tvrdí, že Tun Aung má přístup k běžné lékařské péči včetně specializované léčby, a jeho rodina ho ve vězení v Inseinu může navštěvovat.

Propustí Barma do konce roku všechny vězně svědomí?

20.11.2013

Barma v půlce listopadu propustila 69 politických vězňů, čas ale běží a vláda slíbila, že do konce roku propustí všechny politické vězně v zemi.

„Dnešní propuštění samozřejmě vítáme, ale faktem zůstává, že mnoho lidí zavřených za nenásilný aktivismus je stále v barmských věznicích. Prezident Thein Sein slíbil, že propustí všechny vězně svědomí do konce roku, ale času, do kdy vláda musí ukázat, že nešlo jen o prázdná slova, moc nezbývá,“ řekla Isabelle Arradonová, zástupkyně ředitele asijsko-tichomořského oddělení Amnesty International.

Ve vězení tak kromě mnoha dalších stále zůstává i Tun Aung.

Amnesty International dlouhodobě monitoruje situaci v Rusku – sledujeme procesy s politickými vězni, spolupracujeme s právníky a rodinami odsouzených a kritizujeme diskriminační zákony. Tuto práci můžeme dělat pouze díky finanční podpoře jednotlivců, jako jste vy.

 

Logo Amnesty International

Pořadatelem kampaně „Není to jen o sportu“ je Amnesty International. Podporujeme konání sportovních akcí a mezinárodních soutěží, vnímáme tyto události též jako příležitost poukazovat na problematiku dodržování lidských práv.

Amnesty International usiluje o dodržování lidských práv na celém světě. Amnesty International je dobrovolným hnutím lidí z celého světa, kterým není lhostejné porušování lidských práv a chtějí se mu postavit. Proto vedou kampaně, pořádají veřejné akce, zastávají se obětí bezpráví a usilují o systémové změny na úrovni států i mezinárodního společenství. Práce Amnesty International se zakládá na spolehlivém výzkumu. Více o Amnesty…

Odesláním údajů z petice vyjadřujete svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů se zpracováním mých výše uvedených osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa za účelem odeslání petice adresátovi a v rozsahu e-mail a telefon pro zasílání informací týkajících se průběhu této kampaně. Tímto dávám souhlas se zpracováním osobních údajů a se zasíláním e-mailů o novinkách Amnesty International na dobu neomezenou, případně do odvolání tohoto souhlasu. Osobní údaje budou zpracovávány výlučně správcem osobních údajů Amnesty International Česká republika, o.s., se sídlem Provaznická 3, 110 00 Praha 1 a pouze za výše uvedeným účelem. Udělení souhlasu je dobrovolné. Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám.

© 2014 - 2019 Amnesty International ČR | Technický správce

Memory usage: 835 KB/256M | Time: 0.178 (0.08 script work) | Queries: 7