3 Dokončete platbu

 

Společně můžeme bojovat za lidská práva. Zastavit mučení, požadovat rovnost žen a dívek a dát naději těm, kteří čelí útokům nebo uvěznění jen proto, kdo jsou. Váš dar může změnit životy milionů lidí.Název produktu: × Mimořádný dar na zbraňovou kampaň
Celková výše daru: 500∏uctCount=3¬e=donate-gate-zbranova-kampan

Díky Vaší finanční podpoře můžeme:

 

 

Usilovat o systémové změny na úrovni států a mezinárodního společenství, včetně České republiky

 

Pořádat online i offline veřejné akce

 

Vést mobilizační i mediální kampaně na podporu obětí bezpráví

 

Pořádat workshopy a vzdělávací projekty pro školy i veřejnost

Amnesty International je hnutí lidí, kteří věří v univerzálnost lidských práv a jsou ochotni se za tento princip postavit. Každý, kdo je ochoten přimět své lidskoprávní hodnoty a přesvědčení v činy, je u nás vítán.

Bude mi potěšením uvítat Vás na palubě.

Vaše Kamila Marešová, Péče o dárce +420 777 517 179, kamila.maresova@amnesty.cz

 

Platby kartou zajišťuje Global Payments Europe, s.r.o.