3 Dokončete platbu

Vytvořte si vlastí lungtu se svým osobním vzkazem, jehož prostřednictvím vyjádříte podporu Tašimu a dodržování lidských práv v Tibetu. Svůj vzkaz vepište níže do formuláře a my ho za Vás na lungty přepíšeme a pošleme čínským představitelům. Ideální je složit si kompletní lungtu ve všech 5 tradičních barvách (zelená, červená, bílá, modrá, žlutá).Název produktu: × Lungta pro Tibet
Celková výše daru: 100

Díky Vaší finanční podpoře můžeme:

 

 

Usilovat o systémové změny na úrovni států a mezinárodního společenství, včetně České republiky

 

Pořádat online i offline veřejné akce

 

Vést mobilizační i mediální kampaně na podporu obětí bezpráví

 

Pořádat workshopy a vzdělávací projekty pro školy i veřejnost

Amnesty International je hnutí lidí, kteří věří v univerzálnost lidských práv a jsou ochotni se za tento princip postavit. Každý, kdo je ochoten přimět své lidskoprávní hodnoty a přesvědčení v činy, je u nás vítán.

Bude mi potěšením uvítat Vás na palubě.

Vaše Ivana Volencová, Péče o dárce +420 601 393 921, ivana.volencova@amnesty.cz

 

Platby kartou zajišťuje Global Payments Europe, s.r.o.