Amnesty se za 60 let své existence podařilo dosáhnout mnoha úspěchů a docílit významných systémových změn. V dobách, kdy jsme to sami potřebovali, se hnutí často angažovalo i u nás, STB v této souvislosti dokonce vedla svazek. Dalších 30 let jsme pomáhali my světu a těm, kteří dosud neměli to štěstí moci svobodně vyjadřovat své názory a postoje. Nespravedlivě souzeným a perzekvovaným osobám, které jsou nepohodlné systémům podobným tomu, který panoval i zde.

Letos bychom tato dvě významná výročí rádi společně oslavili. Lidská práva bohužel ještě stále nejsou samozřejmostí. My v Amnesty doufáme, že jednou přijde den, kdy si v hnutí budeme moci říct, že naše práce už není potřeba, protože „všichni lidé jsou si rovni co do důstojnosti a práv“.

Ale jak se, bohužel, vyvíjí situace ve světě a dokonce i nedaleko našich hranic – ten den v dohledné době ještě nenastane. I proto je nyní naše úsilí možná ještě důležitější a naléhavější. Amnesty je hnutí nezávislé, apolitické a financované téměř výhradně z příspěvků našich dárců.

Pokud si i vy přejete, abychom naši činnost mohli během následujících 30 let ukončit, přidejte se, prosím, ještě dnes.

Amnesty je organizace apolitická a nezávislá, financovaná téměř výhradně z příspěvků našich dárců. Nejefektivnějším a pro nás nejdůležitějším způsobem podpory, která nejvíc pomůže - je pravidelné měsíční dárcovství. To nám totiž umožňuje naše aktivity plánovat dlouhodobě a efektivně.

Pokud se však z jakéhokoli důvodu pravidelným dárcem stát nemůžete, nebo už jím jste, budeme stejně tak vděční za Váš příspěvek jednorázový či mimořádný

1 Typ daru
2 Zůstaňme v kontaktu
3 Dokončete platbu

Periodicita:

Částka:


Hodnota daru:

Úspěchy práce Amnesty International:

1984

schválení Úmluvy proti mučení

V roce 1984, na základě kampaně Amnesty International, přijalo Valné shromáždění OSN Úmluvu proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání. To znamená, že státy musí podle mezinárodního práva přijmout účinná opatření k zabránění mučení uvnitř svých hranic a také se jim zakazuje posílat lidi do jakékoliv země, kde je důvod se domnívat, že by zde byli mučeni.

1998

založení Mezinárodního trestního soudu

 V roce 1998 byl přijat Římský statut mezinárodního trestního soudu, za jehož vznik Amnesty International vedla dlouholetou kampaň. To znamená, že diktátoři a vojenští vůdci zodpovědní za zločin genocidy, zločiny proti lidskosti, válečné zločiny a za zločin agrese mohou být postaveni před soud.

2013

přijetí Smlouvy o obchodu se zbraněmi

 V dubnu 2013 slavila Amnesty jeden ze svých největších úspěchů za poslední desetiletí. Na zasedání Valného shromáždění OSN byla přijata Smlouva o obchodu se zbraněmi, jejímž cílem je zastavit nezodpovědné přesuny zbraní, které vedou k smrti milionů lidí a způsobují konflikty a rozsáhlé porušování lidských práv. Toto byl výsledek dvacetileté kampaně a úsilí, které by nebylo možné bez Vás – našich dárců, členů a aktivistů.

Vězni svědomí

Amnesty každý rok apeluje za propuštění několika stovek vězňů svědomí. Zlepšit jejich situaci nebo dosáhnout úplného osvobození se nám dlouhodobě daří v každém třetím případu, který řešíme. Za dobu existence se díky Amnesty na svobodu dostalo více než 50 000 politických vězňů a dalších nespravedlivě vězněných. 11 z nich se později stalo prezidenty.

Trest smrti

Trest smrti je konečným, krutým, nelidským a ponižujícím trestem. Je neodvolatelný a může být vykonán na nevinném. Nikdy se neprokázalo, že by tento trest od spáchání zločinu odrazoval účinněji než jiné tresty. Než Amnesty International začala svojí kampaň, pouhých 16 zemí zrušilo trest smrti zákonem nebo v praxi – dnes je těchto států více než 100.Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...