Sýrie: Ženy musí hrát aktivní roli při formování budoucnosti země

Amnesty u příležitosti MDŽ upozorňuje na genderově motivované násilí během osm let trvajícího konfliktu v zemi a akcentuje zahrnutí žen do diskusí a rozhodování o budoucnosti.

Kampaň Už nikdy více nevyslyšené popisuje, jak od počátku syrské krize v roce 2011 byly ženy vystaveny četným násilnostem a zneužívání, včetně svévolného zadržování, vynuceného zmizení, únosů a genderovému násilí ze strany syrských orgánů a dalších stran zapojených do konfliktu. 

Nová kampaň, která byla zahájena na Mezinárodního den žen 2019, vybízí veřejnost, aby poslala syrským ženám vzkaz solidarity vyzývající k rovnoměrnému a efektivnímu zastoupení v politickém procesu. Cílem kampaně je zesílit hlasy žen, které hrají zásadní roli jako aktivní členky syrské společnosti tím, že se stanou aktivistkami, nenásilnými protestujícími, organizátorkami humanitární pomoci a zakladatelkami organizací a komunitních center. 

„Máme osm let od začátku krize. Syrské ženy v průběhu konfliktu nesmírně trpěly, přesto se nevzdaly a místo toho se stávají každodenními odvážnými hrdinkami. Jsou to politické aktivistky a oznamují zneužívání páchaná těmi, kteří jsou u moci. Mnohé z těchto žen jsou jediným živitelem svých rodin a tím, že směle promluví, riskují své vlastní životy, " upozornil Samah Hadid, ředitel Amnesty International pro kampaně na Blízkém východě. 

„Účast žen v politických procesech je zásadní pro dosažení rovnosti žen a mužů a lidských práv pro všechny. Mezinárodní společenství, zejména Írán, Turecko a Rusko, musí vyvíjet tlak na syrskou vládu a ozbrojené opoziční skupiny, aby ukončily sexuální a jiné genderové násilí a diskriminaci. Musí také konzultovat se ženami a zajistit, aby byly účinně zastoupeny v mírových rozhovorech, jednáních, navrhování ústavy a dalších procesech budování míru," dodal. 

Amnesty International hovořila s 12 ženskými aktivistkami, které uprchly ze syrského konfliktu a hledaly bezpečnost v sousedních zemích i jinde. Ženy uvedly, jak byly svévolně zadrženy, uneseny a drženy ve špatných podmínkách s omezeným přístupem k základním službám. Také hovořily o tom, jak se jim jejich rodiny po jejich propuštění vyhýbaly, a jak byly obtěžovány a bylo jim vyhrožováno  smrtí za jejich humanitární a politický aktivismus. Také jak se snažily zjistit osud svých milovaných, kteří násilně zmizeli nebo byli uneseni.

„Syrské ženy musí být zahrnuty do diskusí o minulosti a budoucnosti své země na místní, regionální i mezinárodní úrovni. Ukončení genderové diskriminace je zásadní pro zajištění odpovědnosti a spravedlivé společnosti v Sýrii," řekl Samah Hadid.

Ženy v rozhovoru s  Amnesty vyjádřily obavy, že budou nedostatečně zastoupeny v rozhodovacím procesu o budoucnosti Sýrie. Řekly, že v některých případech byly do těchto diskusí zahrnuty pouze ženy zastupující vládu nebo opozici.

Pozadí

Již od roku 2011 Amnesty dokumentuje genderové násilnosti vůči  ženám prováděné syrskou vládou a ozbrojenými opozičními skupinami.

Zjištění organizace ukazují, že ženy zadržené syrskými orgány byly podrobené invazivním bezpečnostním kontrolám při příjezdu do vazebních center, v některých případech i znásilněné. Ženy ve vazbě hlásily, že byly svědky nebo byly vystaveny sexuálnímu obtěžování nebo napadení strážemi. Ženy byly zadržovány společně s muži a hlídány mužskými strážemi. Také jim byl odepřen přístup k lékům na chronická onemocnění. 

Amnesty International také zdokumentovala, jak ozbrojené skupiny v Idlibu a Aleppu porušily mezinárodní humanitární právo tím, že unesly ženy a donutily je pracovat v kuchyních v neoficiálních vazebních střediscích, provozovaných ozbrojenými skupinami. Také byly vystaveny tělesným trestům, jako je kamenování a bičování i za domnělé trestné činy jako je mimomanželský sexuální styk.

Related stories

14.5.2020

Ženy chtějí změny – We are Change

Aktivní mladí lidé z Česka se zapojují do celoevropského online projektu na podporu práv žen a sami určují jeho finální podobu.


29.3.2020

Česká ženská lobby: Ženy ženám v době krize


3.7.2019

Seznam: Napadení ženy s vlajkou Tibetu nebyl trestný čin


25.4.2019

Írán musí propustit obránkyně práv žen zadržené za pokojné protesty proti nucenému zahalování

Amnesty žádá okamžité a bezpodmínečné propuštění zadržených žen, odvážných aktivistek.


Tyto webové stránka používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více... Díky za upozornění...