Myanmar: Světový soud ukládá Myanmaru chránit Rohingy

Prozatímní opatření Mezinárodního soudního dvora: musíte bránit genocidě!

V reakci na rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora (ICJ), kterým se Myanmaru ukládá, aby přijal „prozatímní opatření“ a zabránil tak genocidním činům proti komunitě Rohingů, uvedl regionální ředitel Amnesty International Nicholas Bequelin.

„Tohle rozhodnutí posílá zprávu vyšším myanmarským představitelům: svět nebude tolerovat jejich zvěrstva a slepě nepřijme jejich prázdnou rétoriku o realitě v Arakanském státě dnes. Odhaduje se, že 600 000 Rohingů, kteří tam zůstávají, jsou rutinně a systematicky odepírána jejich nejzákladnější práva a všichni  čelí reálnému riziku dalších zvěrstev. 

Myanmar musí dodržet rozhodnutí ICJ a podniknout okamžitá opatření, aby zastavil pokračující porušování práv vůči komunitě a zabránil ničení důkazů." 

Rozhodnutí přichází jen několik dní poté, co Myanmar zveřejnil souhrnnou zprávu o zjištěních vládní„ nezávislé vyšetřovací komise “. Komise nebyla ani nezávislá, ani nestranná a nelze ji považovat za důvěryhodné úsilí o vyšetřování těchto zločinů proti Rohingům. Mezitím nedošlo k žádným snahám vyšetřovat závažná a dalekosáhlá porušování práv jiných etnických menšin kdekoli jinde v zemi.

Dokud nebudou voláni k zodpovědnosti všichni ti, kdo jsou odpovědní za závažná porušení - včetně těch, kteří mají na starosti velení -, tyto  brutální zločiny  zůstanou nekontrolovatelné. Rada bezpečnosti OSN musí naléhavě postoupit situaci v Myanmaru Mezinárodnímu trestnímu soudu.“  

Pozadí 

Dne 11. listopadu 2019 Gambie tento případ podala Mezinárodnímu soudnímu dvoru (ICJ), obviňujíc  Myanmar z porušování jeho povinností vyplývajících z Úmluvy o zabránění a trestání zločinu genocida z roku 1948.

Stížnost zahrnovala naléhavou žádost, aby Soudní dvůr nařídil „prozatímní opatření“, aby se předešlo veškerým činům, které se mohou rovnat nebo přispět k trestnému činu genocidy proti Rohingům, a aby komunita byla chráněna před dalším poškozením, dokud případ neposoudí soud.

Ve dnech 10. – 12. prosince 2019 se v Haagu konala veřejná slyšení o prozatímních opatřeních. Delegace Myanmaru v čele se státní poradkyní a de facto vůdkyní Su Ťij  odmítla obvinění z genocidy a vyzvala soud, aby případ odmítl a zamítl žádost o prozatímní opatření. 

V pondělí 20. ledna 2020 předložila myanmarskou vládou zřízená nezávislá vyšetřovací komise svou závěrečnou zprávu prezidentovi Myanmaru. Komise dospěla k závěru, že zatímco myanmarské bezpečnostní síly mohly být odpovědné za válečné zločiny a „nepřiměřené použití síly“, nenašla žádný důkaz o úmyslu genocidy. Úplná zpráva ještě čeká na zveře

Related stories

21.1.2020

Myanmarská vláda čelí obvinění z genocidy Rohingů

Mezinárodní soudní dvůr v Haagu nařídil myanmarské vládě, aby přijala okamžitá opatření a zabránila tak genocidě muslimského etnika Rohingů.


25.2.2020

Myanmarský filmař je na svobodě!

Režisér a dokumentarista Min Tchin Ko Ko Ďi byl 21.2. 2020, dva měsíce před oficiálním vypršením trestu, propuštěn na svobodu. Ještě v listopadu mu přitom hrozily další dva roky vězení.


9.5.2019

Barmští novináři konečně na svobodě

Ve vězení strávili přes 500 dní. Teď jsou oba novináři agentury Reuters opět na svobodě.


3.9.2019

MYANMAR: 2. VÝROČÍ MASAKRU ROHINGŮ? NESPRAVEDLNOST POKRAČUJE

V těchto dnech uplynulo dvouleté výročí od masakru komunity Rohingů v Barmě/Myanmaru. Nastala konečně spravedlnost?


Tyto webové stránka používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více... Díky za upozornění...