Zasedání Správní rady AI ČR

17. 3. 2016, 17:30-21:45, Kancelář Amnesty International Česká republika, Gorazdova 10, Praha 2,

Pozvánka: 822-aicz-board_pozvanka_zasedani_03_2016.pdf


Vážené členky, vážení členové, dovolte mi, abych Vás jménem Správní rady pozval na její zasedání, které se bude konat dne 17. března 2016 v prostorách kanceláře Amnesty International Česká republika. Na programu zasedání budou zejména body k valné hromadě 2016. Podrobný program naleznete v pozvánce přílohou. Každý člen, členka AI ČR má možnost účastnit se zasedání Správní rady a podílet se tak na rozvoji hnutí. Jednotlivé časové údaje programu jsou pouze orientační a mohou se měnit dle aktuálních potřeb a vývoje diskuze. Z těchto důvodů bych Vás chtěl požádat, aby se zájemkyně a zájemci o účast předem nahlásili na e-mail anezka.pham@amnesty.cz nejpozději do 16. března 2016. Ve zprávě prosím uveďte, o kterou část jednání máte zájem. Těšíme se na setkání s Vámi. Libor Marek Předseda Správní rady Amnesty International Česká republika

Tyto webové stránka používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více... Díky za upozornění...