KAMČA

Lektorování lidskoprávních workshopů v Amnesty mi jako budoucí pedagožce přineslo spoustu cenných zkušeností. V lektorování na školách vidím velký potenciál, neboť věřím, že skrze edukaci a osvětu lze dosáhnout celospolečenské změny. Díky dobrovolnictví v Amnesty jsem získala nejen přehled o aktuálním lidskoprávním dění, ale také nové přátele, kteří věří ve stejné hodnoty.

Velmi emotivní jsou pro mě především Živé knihovny, během nichž se žáci seznamují s rozmanitými životními příběhy zástupců různých menšin. Vybrat jeden konkrétní zážitek je pro mě těžké. Řekla bych, že na mě vždy nejsilněji zapůsobí moment, kdy celou třídu pohltí hrobové ticho, jímž se nese pouze příběh konkrétní živé knížky. Jedná se o chvíli, kdy studenti s očekáváním naslouchají vyprávění a z jejich tváří lze vyčíst různorodé emoce. V tomto momentě cítím, že to, co dělám, má skutečně smysl.