Pravdy a nepravdy

Co vlastně LGBTI znamená?

Co to vlastně je LGBTI?

Zkratku LGBTI možná ne každý zná a pokud ano, možná si ne zcela správně vysvětluje, co jednotlivá písmenka znamenají. Nyní se s nimi tedy blíže seznámíme.


L/G ...

... nejde o značku telefonu, tyhle písmena označují lesby a gaye.

U gayů a leseb hraje hlavní roli nejen jejich sexuální ale i citová orientace, která je zaměřená na osoby stejného pohlaví. Obvykle se uvádí jen sexuální orientace, ale takové vnímání je příliš zjednodušující; heterosexuální lidé jsou k sobě přitahováni ne jen sexuálně ale i emočně a nejinak je tomu i u stejnopohlavně orientovaných osob.


B ...

... Bisexuálové

Osoby s bisexuální orientací pak cítí ve větší či menší míře přitažlivost k oběma pohlavím. Opět nemusí jít nutně o podíl padesát na padesát.  Nelze tedy říct, že bisexuály vždy přitahují stejnou měrou obě pohlaví.


T ...

... Transgender, transsexuálové, transvestité

Skupina Trans* pak zahrnuje širší paletu lidí a to transgender osoby,  transsexuály, cross-dressery a další. V této souvislosti je třeba zmínit pojem genderu, který je v poslední době často používán ale mnohdy ne úplně pochopen.


I ...

... Intersexuálové

Poslední písmeno označuje osoby, které lze laicky označit za dvoupohlavní, rodí se totiž s kombinací mužských i ženských fyzických znaků, kdy může být obtížné vůbec pohlaví určit. Dříve se pro ně používalo označení „hermafrodit.“


A tím to rozhodně nekončí, v různých kulturách existuje celá řada institucí a přístupů k genderu a sexualitě. Mezi písmenka, která lze ve zkratce LGBTI občas najít jsou ještě

A ...

... Asexuálové

Aby to nebylo dostatečně komplikované, můžeme přidat například ještě asexuály, tedy jedince, kteří nevyhledávají sex jako zdroj potěšení a jejich vztahy se obejdou bez něj. Takoví lidé jsou obvykle citově přitahování příslušníky všech pohlaví, nevyhledávají s nimi ovšem sex.


Q ...

... Queer

Zde se jedná o lidi, kteří nemají rádi různé nálepky, které je označují jako jednu z výše uvedených skupin a vymezují tak jejich identitu.


Gender

Gender je vlastně sociální konstrukce, kterou lidé vytvořili, aby biologicky daným pohlavím přisoudili různé vlastnosti; u žen je to feminita, tedy jistá „zženštilost“ a u mužů „maskulinita,“ která naopak mužům ukládá potřebu jisté „mužnosti.“ Jenže ne všichni muži jsou maskulinní a ne všechny ženy feminní. Tyto genderové konstrukce tak vytváří mnoho tlaků na lidi, kteří nemají gender odpovídající jejich pohlaví. Lidé jsou jedineční a nelze tak jednoznačně říct, že každý muž je maskulinní a každá žena feminní. Tolik ke krátké genderové odbočce.

Transgender je široký pojem souhrnně označující osoby, jejichž genderová identita se liší od jejich biologického pohlaví neboli ztotožňují se genderovou rolí opačného pohlaví, přičemž někteří lidé se ocitají na pomezí gendrů bez potřeby ztotožnění se s jednou z těchto typických rolí. Projevem tohoto nesouladu může být touha po změně pohlaví, jak tomu bývá u transsexuálů, což je termín spíše medicínský a dnes již nepříliš používaný. Nutné je taktéž zmínit, že genderová identita nemá, nic společného se sexuální orientací. Trans* osoby mohou být stejně tak heterosexuálně jako homosexuálně orientované.

Oproti tomu cross-dresseři jsou obvykle heterosexuální muži, kteří příležitostně nosí oblečení, makeup a doplňky kulturně spojené s ženskou rolí. Od těchto je třeba odlišit drag queens tedy muže, kteří toto činí pro účely zábavních show. Tímto však rozhodně není písmeno T vyčerpáno, tato skupina je velmi dynamická a stále se vyvíjející a řadíme sem například i tzv. thirdgender, multigender, gender non-conforming, agender, nebo two spirits people. To už je ale spíše téma na samostatné články.

Novinky

19.1.2018

2 osoby propuštěny na kauci, soudní proces bude pokračovat

Dva lidé zadržení v Egyptě v říjnu poté, co údajně mávali duhovou vlajkou – symbolem hnutí LGBT+ – na koncertu libanonské alternativní rockové kapely Mashrou ’Leila, jejíž zpěvák se hlásí k homosexuální orientaci, byli propuštěni na kauci ve výši 56,37 dolarů (1000 egyptských liber).

1.8.2017

Amnesty na Prague Pride přivede živé knížky a vzdá hold obráncům LGBT práv

V pátek 11. srpna živá knihovna s menšinami na Střeláku. V sobotním průvodu nás nepřehlédnete!

19.5.2017

Amnesty laureátem bePROUD - nejprestižnější tuzemské ceny v LGBT+ komunitě

Kampaň Amnesty International ČR "Neboj se taky mluvit" získala cenu za Mediální počin roku.

19.4.2017

Manželství pro všechny bez rozdílu – je to fér?

Startuje nová LGBT+ kampaň, na které se podílí i Amnesty.

1.12.2016

Rosmit propuštěn bez podmínky

Další zprávy

Úspěchy

19.11.2016
První otevřený homosexuál zvolený za člena venezuelského parlamentu a LGBT+ aktivista musí být propuštěn: @ Venezuela

Rosmit Mantilla propuštěn!

Rosmit Mantilla byl ve čtvrtek večer propuštěn!