ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ AMNESTY INTERNATIONAL Česko, O.S.

I. Správce osobních údajů

II. Rozsah zpracování osobních údajů

III. Shromažďování a zpracování osobních údajů

IV. Účel zpracování osobních údajů

V. Souhlas se zpracováním osobních údajů

VI. Doba udělení souhlasu

VII. Přístup subjektu údajů k osobním údajům

VIII. Využívání informací o návštěvníkovi stránek Amnesty International

Stránkami Amnesty International je myšlen jakýkoliv obsah, který je získán z obsahu přístupného na doménách, které vlastní Amnesty International Česko, o.s.

IX. Kontakt

  Zpět