Násilí na ženách, domácí násilí, sexuální obtěžování nebo nebezpečné pronásledování jsou porušení základních lidských práv. Přesto k nim v České republice dochází v obrovské míře. Jen mizivé procento násilných činů, k nimž dojde, skončí potrestáním pachatele. Existuje přitom mnoho opatření, která může stát přijmout, aby oběti více ochránil a pomohl jim. Proto Amnesty podporuje přijetí Úmluvy proti domácímu násilí a násilí na ženách a je zakládajícím členem iniciativy Hlas proti násilí.