Moje tělo moje práva

Možnost učinit svobodné a zodpovědné rozhodnutí o svém zdraví, těle a sexuálním životě je základním lidským právem. Prosazujeme dodržování tohoto práva.

Je to tvoje tělo. Poznej svá práva!

Všichni máme právo beze strachu, donucování, násilí či diskriminace rozhodovat o svém zdraví, těle, sexualitě a reprodukčním životě. Jenže po celém světě je tato svoboda v rozhodování omezována státem, lékařskými odborníky, a dokonce i vlastními rodinami. Ke kontrole těchto rozhodnutí je často používáno trestní právo a represivní sankce. Nakonec bývá lidem zabráněno učinit v podstatě jakoukoliv volbu.  

Sexuální a reprodukční práva znamenají, že máte právo:

 • Rozhodovat o svém vlastním zdraví, těle, sexuálním životě a identitě beze strachu z donucování či kriminalizace
 • Vyhledávat a získávat informace o sexualitě a reprodukci, a mít přístup k příslušným zdravotnickým zařízením a antikoncepci
 • Mít přístup ke srozumitelnému vzdělání o lidské sexualitě, sexuálním a reproduktivním zdraví, lidských právech a pohlavní rovnoprávnosti
 • Rozhodovat o tom jestli, kdy a kolik dětí budete mít
 • Právo na bezpečný potrat a v případě znásilnění, incestu, ohrožení života ve stavu těhotenství, nebo těžkého či fatálního zhoršení stavu plodu navíc požadujeme, aby stát zajistil možnost beztrestného potratu
 • Vybrat si vlastního intimního partnera, jestli a kdy se vdáte a jakou rodinu chcete tvořit
 • Žít beze strachu z diskriminace, donucování a násilí, a to včetně znásilnění či dalšího sexuálního násilí, mrzačení ženských pohlavních orgánů / řezání, nuceného těhotenství, nucené sterilizace a nuceného manželství

Od podzimu 2015 se soustředíme na brzký úplný zákaz potratů v Irsku a překážky, kterým ženy a dívky čelí při rozhodování o svém životě, zdraví, těle a budoucnosti v Burkině Faso, a budeme propagovat vzdělávání v lidských právech v oblasti sexuálních a reprodukčních práv právě u nás.

Můžete to změnit. Obranou sexuálních a reprodukčních práv můžete pomoci zvrátit schválení zdraví škodícímu zákazu potratů v Irsku, ujistit se, že ženy a dívky v Burkině Faso budou mít přístup k informacím, které jim mohou zachránit život, a pomoci vybudovat kulturu lidských práv ve své vlastní komunitě!

Přidejte se, zapojte se do akcí a zvyšte svůj hlas v boji za sexuální a reprodukční práva!

 • Zjistěte fakta o sexuálních a reprodukčních právech
 • Najděte zdroje ke vzdělávání Vaší skupiny, třídy či komunity v lidských, sexuálních a reprodukčních právech
 • Přijďte s kreativními nápady jak aktivně propagovat sexuální a reprodukční práva ve své komunitě
 • Využijte všechny zmíněné možnosti k zapojení se do obrany sexuálních a reproduktivních práv!

 

Kampaň se aktuálně zaměřuje ve světě na Alžírsko, Maroko, Západní Saharu a Tunisko a vyzývá vládní představitele těchto zemí, aby zrušili sporné zákony a postupovali v souladu s mezinárodním právem. Dále požaduje, aby země zabezpečily právní ochranu obětí sexuálního násilí a zaměřily se na prevenci násilí páchaného na ženách a dívkách.

Cílem kampaně Moje tělo, moje práva je zvýšit povědomí veřejnosti o sexuálních a reprodukčních právech. Amnesty International prostřednictvím kampaně usiluje o změnu zákonů v zemích, kde vlády tato práva porušují.

Každý člověk má právo...

... rozhodnout se, jestli a kdy chce mít děti ...
...na cenově dostupné, důvěrné a kvalitní zdravotnické služby, včetně přístupu k antikoncepci ...
... znát své tělo a učit se o něm, stejně jako o sexuálním zdraví a vztazích ...
...žít bez hrozby všech forem násilí včetně znásilňování ...
...spolurozhodovat o programech a politikách, které mají vliv na naše tělo a životy ...
... při odepření sexuálních a reprodukčních práv se ozvat a mít jistotu dosažení spravedlnosti ...
... na svobodný výběr partnera.

Novinky

3.10.2016

Nebezpečný krok zpět pro ženy a dívky v Polsku

V Polsku se projednává nová legislativa, která má již tak přísné zákony ohledně potratů ještě více radikalizovat. Ženám a dívkám hrozí téměř naprostá ztráta možnosti potrat podstoupit. Značná trestní odpovědnost hrozí i lékařům a dalším zdravotníkům.

31.5.2016

Moje tělo moje práva_dokument k ukončení kampaně

26.5.2016

Amnesty představuje svou strategii a výzkum týkající se otázek práv sexuálních pracovníků

Zároveň uveřejňuje čtyři tematické zprávy z výzkumů na Papuy Nové Guineji, v Hongkongu, Norsku a Argentině.

8.4.2016

Mezinárodní trestní soud: Bembův verdikt je historickým krokem vpřed pro oběti sexuálního násií

Jean-Pierre Bemba byl 21. března 2016 Mezinárodním trestním soudem shledán vinným za své zločiny.

6.4.2016

Pozitivní krok úřadů v Burkině Faso ke změně situace

Další zprávy

Úspěchy

15.2.2018 @ El Salvador

Teodora Vasquézová z El Salvadoru je na svobodě!

Měla být ve vězení 30 let, po 11 je volná. Bojovali jsme za ni při Maratonu psaní dopisů 2015.