Moje tělo moje práva

Možnost učinit svobodné a zodpovědné rozhodnutí o svém zdraví, těle a sexuálním životě je základním lidským právem. Prosazujeme dodržování tohoto práva.

Je to tvoje tělo. Poznej svá práva!

Všichni máme právo beze strachu, donucování, násilí či diskriminace rozhodovat o svém zdraví, těle, sexualitě a reprodukčním životě. Jenže po celém světě je tato svoboda v rozhodování omezována státem, lékařskými odborníky, a dokonce i vlastními rodinami. Ke kontrole těchto rozhodnutí je často používáno trestní právo a represivní sankce. Nakonec bývá lidem zabráněno učinit v podstatě jakoukoliv volbu.  

Sexuální a reprodukční práva znamenají, že máte právo:

 • Rozhodovat o svém vlastním zdraví, těle, sexuálním životě a identitě beze strachu z donucování či kriminalizace
 • Vyhledávat a získávat informace o sexualitě a reprodukci, a mít přístup k příslušným zdravotnickým zařízením a antikoncepci
 • Mít přístup ke srozumitelnému vzdělání o lidské sexualitě, sexuálním a reproduktivním zdraví, lidských právech a pohlavní rovnoprávnosti
 • Rozhodovat o tom jestli, kdy a kolik dětí budete mít
 • Právo na bezpečný potrat a v případě znásilnění, incestu, ohrožení života ve stavu těhotenství, nebo těžkého či fatálního zhoršení stavu plodu navíc požadujeme, aby stát zajistil možnost beztrestného potratu
 • Vybrat si vlastního intimního partnera, jestli a kdy se vdáte a jakou rodinu chcete tvořit
 • Žít beze strachu z diskriminace, donucování a násilí, a to včetně znásilnění či dalšího sexuálního násilí, mrzačení ženských pohlavních orgánů / řezání, nuceného těhotenství, nucené sterilizace a nuceného manželství

Od podzimu 2015 se soustředíme na brzký úplný zákaz potratů v Irsku a překážky, kterým ženy a dívky čelí při rozhodování o svém životě, zdraví, těle a budoucnosti v Burkině Faso, a budeme propagovat vzdělávání v lidských právech v oblasti sexuálních a reprodukčních práv právě u nás.

Můžete to změnit. Obranou sexuálních a reprodukčních práv můžete pomoci zvrátit schválení zdraví škodícímu zákazu potratů v Irsku, ujistit se, že ženy a dívky v Burkině Faso budou mít přístup k informacím, které jim mohou zachránit život, a pomoci vybudovat kulturu lidských práv ve své vlastní komunitě!

Přidejte se, zapojte se do akcí a zvyšte svůj hlas v boji za sexuální a reprodukční práva!

 • Zjistěte fakta o sexuálních a reprodukčních právech
 • Najděte zdroje ke vzdělávání Vaší skupiny, třídy či komunity v lidských, sexuálních a reprodukčních právech
 • Přijďte s kreativními nápady jak aktivně propagovat sexuální a reprodukční práva ve své komunitě
 • Využijte všechny zmíněné možnosti k zapojení se do obrany sexuálních a reproduktivních práv!

 

Kampaň se aktuálně zaměřuje ve světě na Alžírsko, Maroko, Západní Saharu a Tunisko a vyzývá vládní představitele těchto zemí, aby zrušili sporné zákony a postupovali v souladu s mezinárodním právem. Dále požaduje, aby země zabezpečily právní ochranu obětí sexuálního násilí a zaměřily se na prevenci násilí páchaného na ženách a dívkách.

Cílem kampaně Moje tělo, moje práva je zvýšit povědomí veřejnosti o sexuálních a reprodukčních právech. Amnesty International prostřednictvím kampaně usiluje o změnu zákonů v zemích, kde vlády tato práva porušují.

Každý člověk má právo...

... rozhodnout se, jestli a kdy chce mít děti ...
...na cenově dostupné, důvěrné a kvalitní zdravotnické služby, včetně přístupu k antikoncepci ...
... znát své tělo a učit se o něm, stejně jako o sexuálním zdraví a vztazích ...
...žít bez hrozby všech forem násilí včetně znásilňování ...
...spolurozhodovat o programech a politikách, které mají vliv na naše tělo a životy ...
... při odepření sexuálních a reprodukčních práv se ozvat a mít jistotu dosažení spravedlnosti ...
... na svobodný výběr partnera.

Novinky

11.3.2019

Sýrie: Ženy musí hrát aktivní roli při formování budoucnosti země

Amnesty u příležitosti MDŽ upozorňuje na genderově motivované násilí během osm let trvajícího konfliktu v zemi a akcentuje zahrnutí žen do diskusí a rozhodování o budoucnosti.

15.2.2019

“Věděla jsem, že už nemůžu mlčet." Poznejte ženy, které bojují proti sexuálnímu násilí v Nepálu

Je sezóna udělování cen v Hollywoodu a rok poté, co hnutí # MeToo dominovalo ceremoniálu Oscarů, se o sexuálním obtěžování mluví globálně. Třeba i v asijském Nepálu.

6.11.2018

Proč potřebuje Česká republika Istanbulskou úmluvu?

Veřejné slyšení k peticím k Istanbulské úmluvě proběhlo 6. listopadu.

5.10.2018

Nobelova cena za mír: Odvážná práce Denise Mukwegeho a Nadi Muradové zdůrazňuje nutnost bojovat proti beztrestnosti za znásilňování ve válce

3.10.2016

Nebezpečný krok zpět pro ženy a dívky v Polsku

V Polsku se projednává nová legislativa, která má již tak přísné zákony ohledně potratů ještě více radikalizovat. Ženám a dívkám hrozí téměř naprostá ztráta možnosti potrat podstoupit. Značná trestní odpovědnost hrozí i lékařům a dalším zdravotníkům.

Další zprávy

Úspěchy

15.2.2018 @ El Salvador

Teodora Vasquézová z El Salvadoru je na svobodě!

Měla být ve vězení 30 let, po 11 je volná. Bojovali jsme za ni při Maratonu psaní dopisů 2015.

Tyto webové stránka používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více... Díky za upozornění...