Násilí na ženách a domácí násilí

Násilí na ženách, domácí násilí, sexuální obtěžování nebo nebezpečné pronásledování jsou porušení základních lidských práv. Přesto k nim v České republice dochází v obrovské míře. Jen mizivé procento násilných činů, k nimž dojde, skončí potrestáním pachatele. Existuje přitom mnoho opatření, která může stát přijmout, aby oběti více ochránil a pomohl jim. Proto Amnesty podporuje přijetí Úmluvy proti domácímu násilí a násilí na ženách a je zakládajícím členem iniciativy Hlas proti násilí.

Přečtěte si jednotlivé statistiky nebo příběhy těch, které to zažily. www.hlasprotinasili.cz

   •  
   •  
   •  
   •  
 •    
 •  
 •  
 • MOJE TĚLO MOJE PRÁVA 
 • Je to tvoje tělo. Poznej svá práva! Všichni máme právo beze strachu, donucování, násilí či diskriminace rozhodovat o svém zdraví, těle, sexualitě a reprodukčním životě. Jenže po celém světě je tato svoboda v rozhodování omezována státem, lékařskými odborníky, a dokonce i vlastními rodinami. Ke kontrole těchto rozhodnutí je často používáno trestní právo a represivní sankce. 
 • Nakonec bývá lidem zabráněno učinit v podstatě jakoukoliv volbu. Násilí na ženách, sexuální obtěžování nebo nebezpečné pronásledování jsou porušení základních lidských práv. Přesto k němu v České republice dochází. Jen mizivé procento spáchaných násilných činů skončí potrestáním pachatele; velká část z nich ani není nahlášena (organizace ProFem uvádí odhad pouze 5 - 8% nahlášených). 
 • Existuje přitom mnoho opatření, která může stát přijmout, aby oběti více ochránil. Úmluva proti násilí na ženách a domácímu násilí členské státy EU k přijetí takových opatření vyzývá. Česká republika je však mezi posledními státy, které k ní zatím nepřistoupily. Už v roce 2015 proto Amnesty International ve spolupráci s dalšími organizacemi, které usilují o ochranu práv žen, iniciovala kampaň „Stop násilí na ženách,“ kdy jsme usilovali o podpis Úmluvy. Žádáme i nadále bezodkladné přijetí Úmluvy, a především konkrétních opatření, která pomohou komplexně ochránit oběti násilí. 
 • K 1. září 2018 Úmluvu ratifikovalo 33 států a dalších 12 států ji podepsalo. Jednou z těchto zemí je i Česká republika, která Úmluvu podepsala 2. května 2016 a ratifikovat měla do poloviny roku 2018. Jediné státy, které Úmluvu vůbec nepodepsaly, jsou aktuálně Rusko a Ázerbájdžán. „Nejdůležitější v boji proti násilí je jeho prevence, a proto zcela aktivně podporujeme ratifikaci. Úmluva popisuje nástroje pomoci, které vychází z dobré praxe odborníků a odbornic na tuto problematiku, a díky komplexnímu přístupu žádná oběť nezůstane bez pomoci,“ říká ředitelka České ženské lobby Hana Stelzerová. 
 • Že násilí na ženách není lhostejné ani české veřejnosti, dokazuje výzkum veřejného mínění, který si Amnesty a ČŽL nechaly zpracovat agenturou Focus v roce 2015 a znovu v září 2018. „Z výzkumu mimo jiné vyplývá, že přes 70% dotázaných si myslí, že současná situace v oblasti násilí na ženách v Česku je problém. Ještě silněji vnímají lidé potřebu zesílení prevence - po větším zaměření ČR na prevenci násilí na ženách volá 84 % všech dotázaných. Je tedy více než jasné, že lepší právní rámec si přeje i většina Čechů a Češek,“ shrnuje Kateřina Šaldová, vedoucí advokačního oddělení Amnesty International ČR. 
 • CO ÚMLUVA OD STÁTŮ VYŽADUJE? 
 • Ochranu obětí
 • Zajistit, aby cílem veškerých opatření bylo zajištění potřeb a bezpečnosti obětí; 
 • Vytvořit specializované podpůrné služby, které budou obětem a jejich dětem poskytovat lékařskou pomoc a psychologické či právní poradenství
 • Zajistit dostatečné množství dočasných útočišť a zavést bezplatné nepřetržité telefonní linky důvěry
 • Efektivní stíhání pachatelů
 • Zajistit, aby násilí vůči ženám bylo považováno za trestný čin a náležitě trestáno
 • Zajistit, aby pro žádný násilný čin nemohly být přijatelné výmluvy na kulturu, tradiční zvyky, náboženství nebo takzvanou “čest”Zajistit, aby v průběhu vyšetřování a soudního řízení měly oběti možnost využít speciálních ochranných opatření
 • Zajistit, aby orgány zajišťující dodržování zákona reagovaly na žádosti o pomoc bez prodlení a nebezpečné situace dokázaly adekvátně zvládnout. 
 • Prevenci
 • • Proškolení odborníků, kteří pracují s obětmi; 
 • • zvyšování povědomí o různých formách násilí a jejich traumatizující povaze;
 • • zahrnutí učebních materiálů týkajících se problematiky rovnosti do učebních osnov na všech stupních vzdělávání; 
 • • spolupráci s nevládními organizacemi, médii a se soukromým sektorem ve snaze oslovit nejširší veřejnost. 
 • Monitorování 
 • • V zájmu důsledného naplňování Úmluvy vytvořit specifický monitorovací mechanismus. Skupina odborníků bude dohlížet na to, aby stát postupoval v souladu s Úmluvou, a zajistí tak její dlouhodobou efektivitu. Koho se Úmluva týká? Úmluva se vztahuje primárně na různé formy násilí páchaného typicky na ženách. Zároveň ale vyzývá smluvní státy, aby stejnou ochranu poskytovaly i mužům (a dalším skupinám osob, jako jsou děti nebo senioři) v rolích obětí. 
 • Je to tvoje tělo. 
 • Poznej svá práva!
 • Všichni máme právo beze strachu, donucování, násilí či diskriminace rozhodovat o svém zdraví, těle, sexualitě a reprodukčním životě. Jenže po celém světě je tato svoboda v rozhodování omezována státem, lékařskými odborníky, a dokonce i vlastními rodinami. Ke kontrole těchto rozhodnutí je často používáno trestní právo a represivní sankce. Nakonec bývá lidem zabráněno učinit v podstatě jakoukoliv volbu. Sexuální a reprodukční práva znamenají, že máte právo:í a reprodukční práva znamenají, že máte právo:

Novinky

18.10.2019

Další zprávy z Polska: Hrozí přijetí zákona kriminalizujícího sexuální výchovu

Do mozaiky o tom, že v Polsku #prituhuje, přibyl bohužel další střípek.

11.3.2019

Sýrie: Ženy musí hrát aktivní roli při formování budoucnosti země

Amnesty u příležitosti MDŽ upozorňuje na genderově motivované násilí během osm let trvajícího konfliktu v zemi a akcentuje zahrnutí žen do diskusí a rozhodování o budoucnosti.

15.2.2019

“Věděla jsem, že už nemůžu mlčet." Poznejte ženy, které bojují proti sexuálnímu násilí v Nepálu

Je sezóna udělování cen v Hollywoodu a rok poté, co hnutí # MeToo dominovalo ceremoniálu Oscarů, se o sexuálním obtěžování mluví globálně. Třeba i v asijském Nepálu.

17.12.2018

Irsko: Senát schválil návrh zákona o zrušení zákazu umělého přerušení těhotenství

O zrušení zákazu potratů hlasovali Irové letos v květnu v referendu. Pro se vyslovilo 66,4 % voličů.

6.11.2018

Proč potřebuje Česká republika Istanbulskou úmluvu?

Veřejné slyšení k peticím k Istanbulské úmluvě proběhlo 6. listopadu.

Další zprávy

Úspěchy

21.2.2018
Teodora del Carmen Vasquézová: Uvězněna na 30 let poté, co jí během těhotenství zemřelo dítě: @ El Salvador

Teodora del Carmen Vásquezová je na svobodě!

V roce 2008 byla Teodora odsouzena k třiceti rokům vězení za vraždu poté, co porodila mrtvé dítě.

Tyto webové stránka používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více... Díky za upozornění...