Fakta

Věděli jste, že...

- Podle odhadů OSN je velké většině dospívajících chlapců a dívek stále odpírán přístup ke všeobecnému sexuálnímu vzdělání a zdravotním službám, které jsou nezbytné pro zdravý život.

- Každý den se téměř 3 000 mladých lidí nakazí virem HIV. Přitom jen 34 % mladých lidí z rozvojových zemí zná odpovědi na pět základních otázek na téma „HIV a jak předejít nákaze“.

- Úmrtnost žen při porodu je u dospívajících dívek o 28 % vyšší než u žen ve věku 20–24 let. To především kvůli dětským sňatkům, nechráněnému pohlavnímu styku a nedostatečné péči v období těhotenství.

- Potíže spojené s těhotenstvím jsou hlavní příčinou smrti mezi dospívajícími dívkami z rozvojových zemí ve věku 15 až 19 let.

- V roce 2008 byly v rozvojových zemích zjištěny přibližně 3 miliony riskantně přerušených těhotenství, která podstoupily dívky ve věku 15–19 let.

- Výsledky podrobné studie zaměřené na čtyři státy subsaharské Afriky informují o tom, že přes 60 % dospívajících není seznámeno s žádnou metodou, jak zabránit otěhotnění. Více než 1/3 neví, kde se dá sehnat antikoncepce.

Více než 14 milionům mladistvých dívek se každý rok narodí dítě (většinou důsledkem vynuceného sexu nebo nechtěného těhotenství)
 • V 76 zemích světa je zakázán pohlavní styk osob stejného pohlaví (36 z toho jsou africké země)
 • 24 evropských zemí vyžaduje, aby transsexuální lidé podstoupili sterilizaci (z důvodu legálního určení pohlaví)

15 faktů o sexu, těhotenství, manželství a násilí

Stovky milionů mladých lidí jsou kvůli činům vlád nebo naopak jejich nečinnosti vystavovány rizikům ve svém sexuálním životě. Aktuální odhady OSN a nevládních organizací nejsou příliš příznivé, některá čísla, zejména ta s výhledem do příštích desetiletí, jsou přímo alarmující.

Sex

 • Sexuální styk osob stejného pohlaví je v současnosti ilegální nejméně v 76 zemích. V , Íránu, Jemenu, Mauretánii, Saudské Arábii, Súdánu a v částech Nigérie a Somálska za něj hrozí trest smrti. Amnesty International žádný takový případ odsouzení zatím nezaznamenala. (ILGA’S STATE-SPONSORED HOMOPHOBIA REPORT 2013 Happiness and anger)
 • Za jeden rok dojde na světě k 340 milionům případů nákazy sexuálně přenosnou infekcí. Mezi nakaženými je nejvíce mladých mužů a žen ve věku 15 až 24 let. (UNFPA, The State of World Population 2013)
 • Virem HIV se denně po celém světě nakazí tři tisíce mladých lidí. (UNAIDS, Report on the Global AIDS Epidemic 2010)

Těhotenství

 • Do roku 2020 pravděpodobně porodí více než 142 milionů nezletilýchdívek. (International Centre for Research on Women)
 • Kvůli těhotenství zemře každý rok sedmdesát tisíc dospívajících dívek. (UNFPA)
 • 215 milionů žen po celém světě nemá přístup k antikoncepci. (UNFPA)
 • Každoročně dojde podle odhadů k 22 milionům nebezpečných potratů. (WHO)

Manželství

 • Během následujícího desetiletí bude odhadem 50 milionů dívek provdáno ještě před jejich patnáctými narozeninami. (UNFPA, The State of World Population 2013)
 • Dívky pod patnáct let se mohou se souhlasem rodičů vdávat v 52 zemích. (UNFPA, Marrying too young, end child marriage)
 • Pokud budou nynější trendy pokračovat, počet dětských manželství vzroste do roku 2030 na 15 milionů, tedy o 14 procent. (UNFPA, Marrying too young, end child marriage)

Násilí

 • 150 milionů dívek mladších 18 let zažilo sexuální násilí. Polovině z nich nebylo ani 16 let. (Commission on Population and Development, UN Secretary-General Report to the Commission on Population and Development, 2012, E/CN.9/2012/5)
 • Sexuální napadení bylo první sexuální zkušeností 64 procent žen v Demokratické republice Kongo. (Commission on Population and Development, UN Secretary-General Report to the Commission on Population and Development, 2012, E/CN.9/2012/5)
 • 83 procent dívek z USA ve věku 12 až 16 let, které navštěvují státní školy, zažilo sexuální obtěžování ve škole. (UN Women)
 • 140 milionů žen a dívek na celém světě bylo podrobeno ženské obřízce. Tento zákrok hrozí každý rok třem milionům dívek. (UN Women)
 • Každá třetí žena zažila násilí a/nebo sexuální zneužití. (UNFPA)

Oficální dokumenty

Novinky

15.2.2019

“Věděla jsem, že už nemůžu mlčet." Poznejte ženy, které bojují proti sexuálnímu násilí v Nepálu

Je sezóna udělování cen v Hollywoodu a rok poté, co hnutí # MeToo dominovalo ceremoniálu Oscarů, se o sexuálním obtěžování mluví globálně. Třeba i v asijském Nepálu.

6.11.2018

Proč potřebuje Česká republika Istanbulskou úmluvu?

Veřejné slyšení k peticím k Istanbulské úmluvě proběhlo 6. listopadu.

5.10.2018

Nobelova cena za mír: Odvážná práce Denise Mukwegeho a Nadi Muradové zdůrazňuje nutnost bojovat proti beztrestnosti za znásilňování ve válce

3.10.2016

Nebezpečný krok zpět pro ženy a dívky v Polsku

V Polsku se projednává nová legislativa, která má již tak přísné zákony ohledně potratů ještě více radikalizovat. Ženám a dívkám hrozí téměř naprostá ztráta možnosti potrat podstoupit. Značná trestní odpovědnost hrozí i lékařům a dalším zdravotníkům.

31.5.2016

Moje tělo moje práva_dokument k ukončení kampaně

Další zprávy

Úspěchy

15.2.2018 @ El Salvador

Teodora Vasquézová z El Salvadoru je na svobodě!

Měla být ve vězení 30 let, po 11 je volná. Bojovali jsme za ni při Maratonu psaní dopisů 2015.

Tyto webové stránka používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více... Díky za upozornění...