VĚDĚLI JSTE, ŽE...

- Podle odhadů OSN je velké většině dospívajících chlapců a dívek stále odpírán přístup ke všeobecnému sexuálnímu vzdělání a zdravotním službám, které jsou nezbytné pro zdravý život.

- Každý den se téměř 3 000 mladých lidí nakazí virem HIV. Přitom jen 34 % mladých lidí z rozvojových zemí zná odpovědi na pět základních otázek na téma „HIV a jak předejít nákaze“.

- Úmrtnost žen při porodu je u dospívajících dívek o 28 % vyšší než u žen ve věku 20–24 let. To především kvůli dětským sňatkům, nechráněnému pohlavnímu styku a nedostatečné péči v období těhotenství.

- Potíže spojené s těhotenstvím jsou hlavní příčinou smrti mezi dospívajícími dívkami z rozvojových zemí ve věku 15 až 19 let.

- V roce 2008 byly v rozvojových zemích zjištěny přibližně 3 miliony riskantně přerušených těhotenství, která podstoupily dívky ve věku 15–19 let.

- Výsledky podrobné studie zaměřené na čtyři státy subsaharské Afriky informují o tom, že přes 60 % dospívajících není seznámeno s žádnou metodou, jak zabránit otěhotnění. Více než 1/3 neví, kde se dá sehnat antikoncepce.

Více než 14 milionům mladistvých dívek se každý rok narodí dítě (většinou důsledkem vynuceného sexu nebo nechtěného těhotenství)
 • V 76 zemích světa je zakázán pohlavní styk osob stejného pohlaví (36 z toho jsou africké země)
 • 24 evropských zemí vyžaduje, aby transsexuální lidé podstoupili sterilizaci (z důvodu legálního určení pohlaví)

15 FAKTŮ O SEXU, TĚHOTENSTVÍ, MANŽELSTVÍ A NÁSILÍ

Stovky milionů mladých lidí jsou kvůli činům vlád nebo naopak jejich nečinnosti vystavovány rizikům ve svém sexuálním životě. Aktuální odhady OSN a nevládních organizací nejsou příliš příznivé, některá čísla, zejména ta s výhledem do příštích desetiletí, jsou přímo alarmující.

SEX

 • Sexuální styk osob stejného pohlaví je v současnosti ilegální nejméně v 76 zemích. V , Íránu, Jemenu, Mauretánii, Saudské Arábii, Súdánu a v částech Nigérie a Somálska za něj hrozí trest smrti. Amnesty International žádný takový případ odsouzení zatím nezaznamenala. (ILGA’S STATE-SPONSORED HOMOPHOBIA REPORT 2013 Happiness and anger)
 • Za jeden rok dojde na světě k 340 milionům případů nákazy sexuálně přenosnou infekcí. Mezi nakaženými je nejvíce mladých mužů a žen ve věku 15 až 24 let. (UNFPA, The State of World Population 2013)
 • Virem HIV se denně po celém světě nakazí tři tisíce mladých lidí. (UNAIDS, Report on the Global AIDS Epidemic 2010)

TĚHOTENSTVÍ

 • Do roku 2020 pravděpodobně porodí více než 142 milionů nezletilýchdívek. (International Centre for Research on Women)
 • Kvůli těhotenství zemře každý rok sedmdesát tisíc dospívajících dívek. (UNFPA)
 • 215 milionů žen po celém světě nemá přístup k antikoncepci. (UNFPA)
 • Každoročně dojde podle odhadů k 22 milionům nebezpečných potratů. (WHO)

MANŽELSTVÍ

 • Během následujícího desetiletí bude odhadem 50 milionů dívek provdáno ještě před jejich patnáctými narozeninami. (UNFPA, The State of World Population 2013)
 • Dívky pod patnáct let se mohou se souhlasem rodičů vdávat v 52 zemích. (UNFPA, Marrying too young, end child marriage)
 • Pokud budou nynější trendy pokračovat, počet dětských manželství vzroste do roku 2030 na 15 milionů, tedy o 14 procent. (UNFPA, Marrying too young, end child marriage)

NÁSILÍ

 • 150 milionů dívek mladších 18 let zažilo sexuální násilí. Polovině z nich nebylo ani 16 let. (Commission on Population and Development, UN Secretary-General Report to the Commission on Population and Development, 2012, E/CN.9/2012/5)
 • Sexuální napadení bylo první sexuální zkušeností 64 procent žen v Demokratické republice Kongo. (Commission on Population and Development, UN Secretary-General Report to the Commission on Population and Development, 2012, E/CN.9/2012/5)
 • 83 procent dívek z USA ve věku 12 až 16 let, které navštěvují státní školy, zažilo sexuální obtěžování ve škole. (UN Women)
 • 140 milionů žen a dívek na celém světě bylo podrobeno ženské obřízce. Tento zákrok hrozí každý rok třem milionům dívek. (UN Women)
 • Každá třetí žena zažila násilí a/nebo sexuální zneužití. (UNFPA)

OFICÁLNÍ DOKUMENTY