Násilí na ženách a domácí násilí

Násilí na ženách, domácí násilí, sexuální obtěžování nebo nebezpečné pronásledování jsou porušení základních lidských práv. Přesto k nim v České republice dochází v obrovské míře. Jen mizivé procento násilných činů, k nimž dojde, skončí potrestáním pachatele. Existuje přitom mnoho opatření, která může stát přijmout, aby oběti více ochránil a pomohl jim. Proto Amnesty podporuje přijetí Úmluvy proti domácímu násilí a násilí na ženách a je zakládajícím členem iniciativy Hlas proti násilí.

Přečtěte si jednotlivé statistiky nebo příběhy těch, které to zažily. www.hlasprotinasili.cz

   •  
   •  
   •  
   •  
 •    
 •  
 •  
 • MOJE TĚLO MOJE PRÁVA 
 • Je to tvoje tělo. Poznej svá práva! Všichni máme právo beze strachu, donucování, násilí či diskriminace rozhodovat o svém zdraví, těle, sexualitě a reprodukčním životě. Jenže po celém světě je tato svoboda v rozhodování omezována státem, lékařskými odborníky, a dokonce i vlastními rodinami. Ke kontrole těchto rozhodnutí je často používáno trestní právo a represivní sankce. 
 • Nakonec bývá lidem zabráněno učinit v podstatě jakoukoliv volbu. Násilí na ženách, sexuální obtěžování nebo nebezpečné pronásledování jsou porušení základních lidských práv. Přesto k němu v České republice dochází. Jen mizivé procento spáchaných násilných činů skončí potrestáním pachatele; velká část z nich ani není nahlášena (organizace ProFem uvádí odhad pouze 5 - 8% nahlášených). 
 • Existuje přitom mnoho opatření, která může stát přijmout, aby oběti více ochránil. Úmluva proti násilí na ženách a domácímu násilí členské státy EU k přijetí takových opatření vyzývá. Česká republika je však mezi posledními státy, které k ní zatím nepřistoupily. Už v roce 2015 proto Amnesty International ve spolupráci s dalšími organizacemi, které usilují o ochranu práv žen, iniciovala kampaň „Stop násilí na ženách,“ kdy jsme usilovali o podpis Úmluvy. Žádáme i nadále bezodkladné přijetí Úmluvy, a především konkrétních opatření, která pomohou komplexně ochránit oběti násilí. 
 • K 1. září 2018 Úmluvu ratifikovalo 33 států a dalších 12 států ji podepsalo. Jednou z těchto zemí je i Česká republika, která Úmluvu podepsala 2. května 2016 a ratifikovat měla do poloviny roku 2018. Jediné státy, které Úmluvu vůbec nepodepsaly, jsou aktuálně Rusko a Ázerbájdžán. „Nejdůležitější v boji proti násilí je jeho prevence, a proto zcela aktivně podporujeme ratifikaci. Úmluva popisuje nástroje pomoci, které vychází z dobré praxe odborníků a odbornic na tuto problematiku, a díky komplexnímu přístupu žádná oběť nezůstane bez pomoci,“ říká ředitelka České ženské lobby Hana Stelzerová. 
 • Že násilí na ženách není lhostejné ani české veřejnosti, dokazuje výzkum veřejného mínění, který si Amnesty a ČŽL nechaly zpracovat agenturou Focus v roce 2015 a znovu v září 2018. „Z výzkumu mimo jiné vyplývá, že přes 70% dotázaných si myslí, že současná situace v oblasti násilí na ženách v Česku je problém. Ještě silněji vnímají lidé potřebu zesílení prevence - po větším zaměření ČR na prevenci násilí na ženách volá 84 % všech dotázaných. Je tedy více než jasné, že lepší právní rámec si přeje i většina Čechů a Češek,“ shrnuje Kateřina Šaldová, vedoucí advokačního oddělení Amnesty International ČR. 
 • CO ÚMLUVA OD STÁTŮ VYŽADUJE? 
 • Ochranu obětí
 • Zajistit, aby cílem veškerých opatření bylo zajištění potřeb a bezpečnosti obětí; 
 • Vytvořit specializované podpůrné služby, které budou obětem a jejich dětem poskytovat lékařskou pomoc a psychologické či právní poradenství
 • Zajistit dostatečné množství dočasných útočišť a zavést bezplatné nepřetržité telefonní linky důvěry
 • Efektivní stíhání pachatelů
 • Zajistit, aby násilí vůči ženám bylo považováno za trestný čin a náležitě trestáno
 • Zajistit, aby pro žádný násilný čin nemohly být přijatelné výmluvy na kulturu, tradiční zvyky, náboženství nebo takzvanou “čest”Zajistit, aby v průběhu vyšetřování a soudního řízení měly oběti možnost využít speciálních ochranných opatření
 • Zajistit, aby orgány zajišťující dodržování zákona reagovaly na žádosti o pomoc bez prodlení a nebezpečné situace dokázaly adekvátně zvládnout. 
 • Prevenci
 • • Proškolení odborníků, kteří pracují s obětmi; 
 • • zvyšování povědomí o různých formách násilí a jejich traumatizující povaze;
 • • zahrnutí učebních materiálů týkajících se problematiky rovnosti do učebních osnov na všech stupních vzdělávání; 
 • • spolupráci s nevládními organizacemi, médii a se soukromým sektorem ve snaze oslovit nejširší veřejnost. 
 • Monitorování 
 • • V zájmu důsledného naplňování Úmluvy vytvořit specifický monitorovací mechanismus. Skupina odborníků bude dohlížet na to, aby stát postupoval v souladu s Úmluvou, a zajistí tak její dlouhodobou efektivitu. Koho se Úmluva týká? Úmluva se vztahuje primárně na různé formy násilí páchaného typicky na ženách. Zároveň ale vyzývá smluvní státy, aby stejnou ochranu poskytovaly i mužům (a dalším skupinám osob, jako jsou děti nebo senioři) v rolích obětí. 
 • Je to tvoje tělo. 
 • Poznej svá práva!
 • Všichni máme právo beze strachu, donucování, násilí či diskriminace rozhodovat o svém zdraví, těle, sexualitě a reprodukčním životě. Jenže po celém světě je tato svoboda v rozhodování omezována státem, lékařskými odborníky, a dokonce i vlastními rodinami. Ke kontrole těchto rozhodnutí je často používáno trestní právo a represivní sankce. Nakonec bývá lidem zabráněno učinit v podstatě jakoukoliv volbu. Sexuální a reprodukční práva znamenají, že máte právo:í a reprodukční práva znamenají, že máte právo:

Novinky

20.7.2020

USA: Vystoupení z WHO je podpásovka pro globální zdraví

Amnesty kritizuje Trumpovu administrativu, která oficiálně začíná podnikat kroky k vystoupení USA ze Světové zdravotnické organizace (WHO).

14.7.2020

Realita translidí v Maďarsku

Transgender aktivistka Ivett popisuje, jak se žije její komunitě v Maďarsku, kde nedávno zpřísnili zákony o genderové identitě.

8.7.2020

Amnesty poslala ohledně sporného zákona písemnou žádost maďarskému ombudsmanovi

Ten odpověděl, že jeho úřad aktuálně pracuje na právním stanovisku k článku 33 novely zákona.

28.6.2020

Egypt: Zdravotníci jsou nuceni volit mezi „smrtí nebo vězením“

Egyptské úřady musí okamžitě zastavit kampaň obtěžování a zastrašování zdravotnických pracovníků v přední linii, kteří vyjadřují obavy o bezpečnost nebo kritizují zvládání krize COVID-19 vládou.

20.5.2020

Pokud zažíváte domácí násilí, nebojte se požádat o pomoc, vyzývají nevládky a pražský magistrát

Koalice Hlas proti násilí spouští s magistrátem novou kampaň v reakci na pandemii COVID-19.

Další zprávy

Úspěchy

21.2.2018
Teodora del Carmen Vasquézová: Uvězněna na 30 let poté, co jí během těhotenství zemřelo dítě: @ El Salvador

Teodora del Carmen Vásquezová je na svobodě!

V roce 2008 byla Teodora odsouzena k třiceti rokům vězení za vraždu poté, co porodila mrtvé dítě.

Tyto webové stránka používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více... Díky za upozornění...