Nabídka školám

PROJEKTOVÝ DEN ŽIVÉ KNIHOVNY AMNESTY INTERNATIONAL - ČTENÍM K OTEVŘENOSTI

Amnesty International nabízí projektový den zaměřený na lidská práva a prevenci diskriminace, rasismu, xenofobie a extremismu.

Vybraným školám v Praze, Ústí nad Labem, Brně a jejich okolí nabízíme vzdělávací projektový den, který posílí schopnost studentů vnímat živé společenské problémy prostřednictvím lidských práv a umožní jim reflektovat své předsudky a pracovat s nimi. Projekt je určen zejména pro školy, které se chtějí se svými studenty těmto tématům věnovat i v budoucnosti a chtějí proto využít nabízený projektový den. Projekt je určen především pro studenty 8. a 9. tříd ZŠ a 1. a 2. tříd SŠ. Zapojit by se měly ideálně dvě třídy, které se zúčastní ve stejný den. Zároveň pedagogům nabízíme možnost účastnit se semináře pro pedagogy.

NABÍZENÉ AKTIVITY:

PROJEKTOVÝ DEN - V rámci projektového dne, který trvá 6 vyučovacích hodin (8-13:30) se studenti interaktivní formou seznámí s lidskými právy, historií a činností Amnesty International. Význam pojmů stereotyp, xenofobie, diskriminace a rasismus pochopí díky reálným příběhům a dopad těchto postojů prožijí a reflektují díky jednoduché rolové aktivitě. Nejlepším způsobem nabourávání strachu z neznámého a vlastních předsudků je osobní zkušenost, kterou studenti získají díky Živé knihovně, v rámci níž si mohou popovídat se zástupci menšin žijících v ČR a zeptat se jich na vše, co je zajímá. Na závěr se studenti zamýšlejí nad tím, co mohou oni sami pro pozitivní změny ve společnosti udělat a jak je možné se zapojit do aktivit na ochranu lidských práv.

SEMINÁŘ PRO PEDAGOGY - Pedagogům v průběhu roku nabídneme možnost účasti na celodenním semináři, kde si prohloubí informace o konceptu lidských práv a seznámí se s novými metodikami a materiály, které jim usnadní jejich interaktivní začlenění do výuky. Prostor je věnován také sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe. V navazující části reagujeme na poptávku pedagogů po semináři, který by je informačně, argumentačně a metodologicky vybavil k efektivním reakcím na nesnášenlivé projevy studentů a dodal jim inspiraci a materiály, jak s těmito tématy pracovat. Součástí semináře je i Živá knihovna, kde se účastníci setkají se zástupci menšin žijících v ČR a v praxi si vyzkouší, jak fungují stereotypy a jak s nimi lze efektivně pracovat.

Proč se do projektu zapojit:

  • Prevence rasismu, xenofobie a diskriminace na škole i mimo ni.
  • Podpora začlenění průřezových témat do výuky.
  • Spolupráce s mezinárodně uznávanou organizací.

Jak se do projektu zapojit:

Pokud máte zájem zapojit svou školu nebo se o projektu dozvědět víc, kontaktujte, prosím, koordinátorky projektového dne:

  • Hlavní město Praha, Ústí nad Labem a okolí: Jana Mydlilová, jana.mydlilova@amnesty.cz, +420 725 336 814
  • Brno a okolí: Nela Armutidisová, nela.armutidisova@amnesty.cz, +420 602 660 315

Tyto webové stránka používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více... Díky za upozornění...