AI žádá mezinárodní šetření Izraelsko-libanonského konfliktu

Amnesty International (AI) dnes opětovně vyzvala OSN k vyšetření případů porušování mezinárodního práva, ke kterým došlo při konfliktu mezi Izraelem a Hizballáhem v průběhu léta tohoto roku. Dosavadní šetření jsou podle AI nedostatečná.

„Je třeba okamžitě zahájit úplné a nestranné vyšetřování pod hlavičkou OSN, které bude mít na paměti také odškodnění obětí. Jakékoli jiné řešení bude nejenom podvodem na civilních obětech, z nichž více než tisíc bylo zabito, ale také návodem k dalšímu beztrestnému útočení na civilisty,“ uvedl Malcolm Smart, ředitel programu AI pro Blízký východ a severní Afriku.

Současně s touto výzvou AI představila svou zprávu týkající se konfliktu. Výzkum AI se tentokrát soustředil na útoky izraelských sil a také na dopad těchto vojenských akcí na život civilního obyvatelstva. AI rovněž zkoumala tvrzení, zda Hizballáh nasadil „lidské štíty“.

AI opětovně dospěla k závěru, že izraelské síly prováděly nerozlišující a nepřiměřené útoky. Znepokojivé je především rozsáhlé nasazení tříštivých bomb v obytných zónách. Izrael navíc nepodnikl dostatečná preventivní opatření k zabránění ztrát na životech civilistů.

Izraelské úřady namítají, že Hizballáh používal civilisty jako „lidské štíty“. Důkazy, které AI shromáždila, ale toto tvrzení neprokázaly. Podle dostupných informací však Hizballáh v některých případech útočil na Izrael z míst obývaných civilisty. Již v předchozí zprávě AI upozornila, že rovněž Hizballáh prováděl nerozlišující a přímé útoky na obyvatele Izraele.


Mezi zjištění AI dále patří:


- vojenské útoky Izraele znemožňovaly poskytování lékařské pomoci a humanitární organizace byly v jejich důsledku nuceny zastavit záchranné práce

- izraelské útoky na infrastrukturu Libanonu a uvalení vzdušné a námořní blokády měly za cíl nejenom oslabit Hizballáh, ale zdá se, že měly sloužit rovněž jako kolektivní trest

- civilisté v Libanonu, nejčastěji děti, nadále přicházejí o život v důsledku nevybuchlé munice

- na šetření provedená čtyřmi nezávislými experty OSN a Vyšetřovací komisí Rady OSN pro lidská práva nebyl vyčleněn dostatek zdrojů

Na základě těchto faktů AI požaduje, aby OSN ustavila mezinárodní komisi, která vyšetří jednání Hizballáhu a Izraele v průběhu konfliktu. AI také volá po uvalení zbrojního embarga na oba aktéry.

Další informace:
Delegace AI vedená generální tajemnicí Irene Khan navštíví ve dnech 2. až 11. listopadu 2006 Libanon, Izrael a okupovaná území. Naplánována jsou setkání s představiteli vlád, politickými vůdci a nevládními organizacemi působícími v této oblasti.

Zpráva AI „Israel/Lebanon, Out of all proportion – civilians bear the brunt of the war“

Tyto webové stránka používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více... Díky za upozornění...