Ženy v Sierra Leone složitě hledají spravedlnost

Život žen, které obývají venkovské části Sierra Leone, je doprovázen diskriminací. Řada z nich navíc neunikne ani násilí, kterého se dopouštějí příbuzní nebo členové jejich komunit. Když se ženy snaží tuto situaci řešit a domáhají se spravedlnosti, často se dočkají jen dalšího bezpráví – vesničtí vůdci totiž nezřídka překračují své pravomoci a vynášejí nad ženami vlastní tresty. Opírají se přitom o zvykové právo.

Amnesty International (AI) proto zahájila kampaň, v níž bude upozorňovat na problémy, kterým ženy v Sierra Leone čelí ve snaze domoci se spravedlnosti. Pobočku AI pracující v Sierra Leone v tomto úsilí podpoří členové a sympatizanti AI z celého světa. „Problémy žen v Sierra Leone vycházejí jak ze zákonů, které jsou diskriminační, tak i z jednání vesnických vůdců. Právě oni častokrát vynášejí rozsudky v případech, které nespadají do jejich pravomocí – včetně případů zahrnujících násilí na ženách,“ uvedl Kolawole Olanijan, ředitel afrického programu AI. „Na základě svého výkladu zvykového práva vůdci ženám často nezákonně udělují pokuty nebo vězení a vláda dělá příliš málo, aby takové jednání zastavila.“ Zvykové právo, které je v Sierra Leone z větší části nepsané, je součástí právního řádu. Ústavou je definováno jako „právní normy, které jsou zvykem platné pro některé komunity v Sierra Leone“. Toto právo upravuje záležitosti, které se žen bytostně týkají, jako sňatky, dědictví, rozvod nebo majetkové záležitosti. Přisuzuje ale ženám status, který se rovná postavení nezletilých osob. AI odhalila, že místní vůdci často nezákonně soudí případy, včetně manželství a rozvodů, které podle právního systému Sierra Leone patří do kompetence soudů. V případech sexuálního násilí jsou místní vůdci obvykle první lidé, na které se oběti obracejí a hledají pomoc. Ti je ale často odrazují od toho, aby problém řešily na veřejnosti. Jedna žena v městě Makeni, v oblasti Bombali, popsala AI své strádání, když byla sexuálně zneužívána manželem, na kterém byla spolu se čtyřmi dětmi zcela ekonomicky závislá. „Skutečně jsem nevěděla, co dělat. Nemohla jsem se spolehnout na svou rodinu, protože většina zemřela ve válce. Všichni, včetně vesnického vůdce, mi radili nic nepodnikat a čekat. Všichni mi říkali, ať na manžela nepodávám trestní oznámení. Prý by pak manžela uvěznili a já bych neměla peníze pro děti.Problémy žen musí řešit také vládaJe nutné, aby vláda Sierra Leone urychlila proces reformy zákonů, který byl zahájen v roce 2003. S ohledem na práva žen je především nutné novelizovat zákony týkající se sňatku, dědictví a sexuálně motivovaných zločinů.Centrální úřady by se také měly více zajímat o život venkovských komunit a dohlížet na činnost místních vůdců i regionálních soudů. AI také této zemi doporučila, aby zahájila poskytování právní pomoci ženám a především těm, které žijí mimo větší města.

Podobné příběhy

29.3.2020

Česká ženská lobby: Ženy ženám v době krize


30.1.2020

DeníkN se ptal odborníků, co je třeba vylepšit v roce 2020


18.10.2019

Další zprávy z Polska: Hrozí přijetí zákona kriminalizujícího sexuální výchovu

Do mozaiky o tom, že v Polsku #prituhuje, přibyl bohužel další střípek.


26.9.2019

Protesty v Hongkongu: Svévolná zatýkání, brutální bití a mučení ve vazbě

Nové terénní vyšetřování Amnesty zdokumentovalo alarmující způsob práce policie v Hongkongu, včetně bezohledných zásahů, zatýkání při protestech i mučení a špatného zacházení ve vazbě.


Tyto webové stránka používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více... Díky za upozornění...