Rada Evropy vyzvala k zastavení nelegálních postupů v „boji s terorem“

Amnesty International (AI) vítá jasný signál, který dnes Rada Evropy vyslala evropským vládám a USA, že tajné převozy osob podezřelých z terorismu odporují základním principům mezinárodního práva.

Praktiky užívané v rámci boje proti teroru dále zahrnují „zmizení“, svévolné zadržování, mučení a špatné zacházení s lidmi.

Zpráva Rady Evropy potvrzuje šetření AI o spolupráci některých evropských států na případech nezákonných převozů zadržených osob. Zpráva přináší další informace o existenci možných utajených věznic v Rumunsku a Polsku.

Rada Evropy navíc potvrdila informace, že letouny užívané americkou CIA také k nezákonnému převozu zajatců, několikrát přistály a vzlétly z pražského letiště.

AI získala letové záznamy potvrzující zastávky těchto letounů v Praze již v loňském roce. Česká pobočka AI proto požádala vládu o vyšetření, zda byla ČR zapojena do porušování mezinárodního práva.

„Dle letových záznamů se letouny užívané CIA k nezákonným praktikám pohybovaly na letišti v ČR a existuje podezření, že evropské vlády přivíraly nad těmito operacemi oči. Proto jsme přesvědčeni, že by se představitelé ČR měli tímto problémem vážně zabývat. Stejně jako řada dalších evropských zemí, které vyšetřování zahájily,“ uvedl ředitel české pobočky AI Zdeněk Rudolský.

Premiér Paroubek AI písemně sdělil, že si vyžádal od ministrů, kterých by se tato problematika mohla týkat (a to i okrajově) a zástupců bezpečnostních složek ČR informace, které by potvrdily nebo vyvrátily toto tvrzení. Všichni odpověděli, že informace, které by hodnověrně potvrzovaly uváděné činnosti, nemají. Podobné sdělení AI obdržela také od ministra vnitra Františka Bublana.

„Jedno odhalení stíhá druhé a skutečný rozsah spolupráce evropských vlád na bezpráví se můžeme jen dohadovat. Vláda musí udělat vše pro to, aby mohla veřejnosti zodpovědět otázku, zda na území ČR docházelo k porušování mezinárodního práva,“ uvedla AI.

AI také vyzvala USA a evropské státy, které byly prokazatelně zapojeny do těchto praktik, aby zajistily obětem nezákonného nakládání reparace.

„Samozřejmě musíme bojovat proti teroru, ale je velmi nebezpečné, pokud se tak děje mimo mantinely mezinárodního práva. Takový postup terorismu jenom nahrává,“ dodává AI.

Podobné příběhy

12.9.2016

Generální tajemník Rady Evropy děkuje Amnesty za práci na poli práv Romů


24.8.2016

Eurozprávy: Gauri von Guliková z Amnesty o důvodech syrských rodin brát děti na nebezpečnou cestu do Evropy


8.3.2016

Summit EU + Turecko: Lídři pohřbívají právo žádat o azyl

Neustálá posedlost posílat lidi zpátky do Turecka místo snah o přesídlení a nabízení dalších bezpečných a legálních cest do Evropy poukazuje na znepokojivě nelidský přístup ke zvládnutí současné krize.


28.1.2016

Tomáš Boček bude zmocněncem Rady Evropy pro migraci