Amnesty International o lidských právech v ČR

Diskriminace Romů, rasistické útoky, policejní násilí a oblast péče o duševně nemocné - to jsou problémy České republiky, na které ve své dnes publikované výroční zprávě o stavu lidských práv upozorňuje organizace Amnesty International (AI).

Romové byli nadále vystaveni diskriminaci v oblasti zaměstnání, bydlení a přístupu ke vzdělání. Často čelili násilným útokům ze strany rasisticky smýšlejících jedinců. „K diskriminaci dochází často na základě požadavků, které zdánlivě nejsou významné, jako třeba nutnost určité úrovně vzdělání pro získání bydlení. A navíc to odkazuje k druhé oblasti – diskriminace v přístupu ke vzdělání,“ upozornil ředitel české pobočky AI Zdeněk Rudolský. „Charakteristický je případ jednání úřadu v Bohumíně, který vydal příkaz k vystěhování ekonomicky slabých romských rodin z hotelového domu, aniž by pro ně zajistil náhradní ubytování,“ dodává Rudolský. Již v minulosti AI kritizovala shovívavost vyšetřovatelů vůči rasisticky motivovaným trestným činům. Za některé případy násilí na Romech nesou podle zpráv AI zodpovědnost také policisté, kteří se dopouštěli špatného zacházení i na dalších zranitelných skupinách jako jsou lidé bez domova, lidé závislí na návykových látkách a cizinci. Problém nedostatečného vyšetřování případů policejního násilí veřejnosti ukázal zásah na CzechTeku 2005. „Bohužel, nedošlo ke skutečně nezávislému vyšetřování, které by vyvrátilo obavy z možného porušování lidských práv účastníků akce,“ říká Zdeněk Rudolský. „V ČR neexistuje mechanismus pro šetření stížností na postup policistů, který by byl zcela nezávislý na ministerstvu vnitra.“ „Dokud v ČR nebude existovat nezávislý systém pro šetření stížností na postup policistů, tak jak je to obvyklé v ostatních evropských zemích, budou se lidé jen těžko domáhat spravedlnosti ve věci policejního násilí,“ tvrdí Rudolský. Takový postup by navíc přispěl k větší důvěře veřejnosti v policii ČR. Policejní zásah vyvolal rozsáhlé diskuse a protesty napříč českou veřejností. Nesouhlas se zákrokem vyjádřily tisíce demonstrantů. Ombudsman označil zákrok za legální, ale dle jeho šetření nebyla provedena dostatečná preventivní opatření, která by zabránila užití síly. AI písemně požádala ČR o nezávislé šetření tohoto zákroku. Premiér Paroubek a ministr Bublan AI odpověděli, že zkušenosti z tohoto zásahu budou využity při výcviku a práci policistů, aby v budoucnu nedocházelo k podobným nedostatkům v práci Policie ČR. Český stát v roce 2005 stále nedokázal zavést tolik potřebné systémové reformy v oblasti péče o duševně nemocné. Ministerstvo práce a sociálních věcí dle svého tvrzení připravuje „Koncepci podpory transformace rezidenčních sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb“. Přesto byla v roce 2005 užívána klecová lůžka k držení dospělých i dětských pacientů v ústavech sociální péče. Mnozí z pacientů v ústavech zůstávají dlouhodobě, téměř bez kontaktu s okolním světem a jsou tak vystaveni riziku zneužití restriktivních opatření. „Toto opatření musíme označit za ponižující a nehumánní a podporujeme systémové reformy v oblasti péče o duševně nemocné. Reformy by měly zahrnovat rozšíření stávajícího systému ústavní péče pro psychiatrické pacienty o alternativu komunitních zařízení.“ (V březnu 2006 vyšla ve sbírce zákonů novela zákona o sociálních službách, která obsahuje mimo jiné centra denních služeb, denní a týdenní stacionáře a podobně. Podle některých odborníků novela zakazuje užívání klecových lůžek v ústavech sociální péče.) Uplynulý rok přinesl také pozitivní zprávy. „Velmi vítáme, že rok 2005 přinesl rozšíření pravomocí Ombudsmana, který může od tohoto roku provádět inspekce míst, kde žijí lidé omezení na svobodě,“ říká AI. AI ve své zprávě upozornila také na nucené sterilizace žen.

Podobné příběhy

12.12.2016

Bill Shipsey o lidských právech, Art for Amnesty, U2 a Václavu Havlovi


9.1.2017

Specialista/ka péče o dárce

„Volat lidem, jo? Jako otravovat je po telefonu??? No to určitě! Do toho nejdu...“ byly moje první myšlenky po nabídce práce v Amnesty na pozici Specialistky péče o dárce. Naštěstí mě moji skvělí kolegové vyvedli z omylu, že takový to opravdu není. Je to o lidech, o hodnotách, o úsměvech a hlavně o lidských právech. Jsem ráda, že jsem nepodlehla svým počátečním předsudkům, protože nadávat u piva fakt nestačí a lepší je zvednout zadek nebo telefon a něco s tím dělat! - Martina Neradová, v Amnesty od léta 2014


4.5.2016

Jsme v jednom týmu

Amnesty International ČR startuje u příležitosti MS v hokeji kampaň za lidská práva v Rusku. Zaměřuje se na obránce lidských práv, svobodu slova a shromažďování.


30.4.2016

Nové metodiky i lépe proškolení lektoři díky norskému grantu

Doplňkový grant k projektu „Živé knihovny AI – čtením k otevřenosti“ umožnil další posun ve vzdělávací práci české Amnesty.