Rusko přehlíží násilí na ženách

Násilí na ženách je v Rusku jedním z nejpronikavějších, byť skrytým porušováním lidských práv. Nedávný nezávislý výzkum odhalil, že 70 procent vdaných žen bylo ze strany svých manželů vystaveno nějaké formě násilí.

Ve zprávě ruské pobočky AI, vypracované na základě tohoto výzkumu, podávají ženy, oběti násilí v rodině, svědectví o svém údělu – častém bití, znásilňování, obtěžování, špehování a pokusech o vraždu – stejně jako o potížích nalézt ochranu a podporu.Mnohé z žen, které podaly svá svědectví, se ze strachu před pomstou či veřejným osočováním bojí vystoupit z anonymity. „Mnohem více žen by se obracelo na státní instituce, kdyby nám opravdu pomáhaly. Telefonovala jsem policii šestnáctkrát během jedné noci a nepřijeli ani jednou,“ uvedla pracovníkům AI Liliana.Výzkumníci naráželi na snahu ospravedlnit tyto formy násilí – jako „příčinu“ násilí v rodině označují policisté, soudci a mnohdy ženy samy alkoholismus, chudobu nebo problémy s bydlením. Mnoho lidí, včetně obětí samotných, odmítá označit tyto činy jako hodné postihu. „Násilí v rodině ženám upírá některá z jejich základních práv, jako je právo na život, fyzickou a duševní nedotknutelnost, bezpečí a svobodu projevu. Nehledě na okolnosti stát nesmí ženy připravit o ochranu a musí podniknout účinné kroky k prevenci domácího násilí a postihovat pachatele,“ říká Nicola Duckworth z AI.V některých oblastech a městech již vládní instituce zřídily, mnohdy díky úsilí nevládních organizací, linky důvěry, krizová centra a azylové domy pro ženy. Stále ale chybí odpovídající dostupnost této pomoci napříč celým Ruskem, což postiženým ženám činí potíže při snaze získat ochranu. AI je znepokojena evidentním nedostatkem politické vůle při řešení těchto otázek na federální úrovni. Také v důsledku zastavení vládní finanční pomoci bylo v poslední době mnoho z těchto podpůrných center a ženských organizací nuceno ukončit svou činnost.Rusko je členem mezinárodních i regionálních úmluv o lidských právech, z nichž všechny požadují po vládě respekt, ochranu a naplňování lidských práv těch, kteří žijí na jeho území. Včetně obětí domácího násilí na ženách.AI žádá po ruských úřadech vytvoření efektivních mechanizmů k potírání domácího násilí na ženách. Jako první krok AI žádá po ruských úřadech, aby naplnily doporučení Komise OSN pro odstranění všech forem diskriminace žen.

Podobné příběhy

10.2.2020

Rusko: prominentní investigativní novinářka a právnička napadené během návštěvy v Čečensku

V Grozném 6. února napadli dvě lidskoprávní aktivistky. Jednou z nich je novinářka Jelena Milašinová.


Tyto webové stránka používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více... Díky za upozornění...