V boji proti terorismu nesmíme obětovat lidská práva

Amnesty International (AI) při příležitosti nadcházejícího zasedání Rady Evropské unie vyzývá hlavy členských států, aby se zasadily o důsledné vyšetření podezření, že státy EU spolupracovaly s americkou CIA na utajovaných převozech zajatců.

AI považuje za právní, morální a politickou povinnost EU, aby důkladně vyšetřila tyto zprávy a ujistila, že se žádný členský stát v souvislosti s činností CIA nepodílel na porušování mezinárodního práva.

Stávající evropská protiteroristická strategie v oblasti dodržování základních lidských práv selhává, uvádí Amnesty International v otevřeném dopise zaslaném hlavám evropských států v předvečer summitu EU. Vzhledem k odhalením, která naznačují spoluúčast členských států EU při transportech a věznění osob zadržovaných CIA, a poté, co na území EU právě začalo vyšetřování existence tajných věznic, považuje Amnesty International dosavadní reakci Evropské unie neuspokojivou.

Podle organizace na ochranu lidských práv má EU právní, morální a politickou povinnost zajistit, aby žádný členský stát nebyl přímo ani nepřímo zapojen do případů "mizení" osob a mučení. Amnesty International zároveň odmítá argumentaci americké ministryně zahraničí, že "mimořádné postupy" jsou plně slučitelné s mezinárodním právem. Naopak, jakékoliv zapojení členských států EU do těchto převozů zajatců, včetně pouhého povolení používat letištní zařízení, představuje porušení mezinárodního práva.

"Rétorika hovořící o "boji proti terorismu za současného dodržování lidských práv" již nadále nefunguje," říká Dick Oosting, ředitel Evropské kanceláře Al. "Když představitelé EU strkají hlavy do písku, ohrožují tím důvěryhodnost EU na jejím území i za hranicemi".

Amnesty International vyzývá Radu Evropské unie, aby jednoznačně prohlásila, že v boji s terorismem nebude tolerovat národní či unijní zákony nebo praktiky, které porušují principy vlády práva a ochrany lidských práv a základních svobod.

Podle letových záznamů, které má Amnesty International k dispozici, letoun Gulfstream Jet IV využívaný CIA a registrovaný pod číslem N85VM (později N227SV) při letech do Afghánistánu, Maroka, Německa, Jordánska, Švýcarska a Ázerbajdžánu v období od září 2001 do září 2005 přistával také v České republice.

Podobné příběhy

20.7.2020

USA: Vystoupení z WHO je podpásovka pro globální zdraví

Amnesty kritizuje Trumpovu administrativu, která oficiálně začíná podnikat kroky k vystoupení USA ze Světové zdravotnické organizace (WHO).


28.6.2020

Egypt: Zdravotníci jsou nuceni volit mezi „smrtí nebo vězením“

Egyptské úřady musí okamžitě zastavit kampaň obtěžování a zastrašování zdravotnických pracovníků v přední linii, kteří vyjadřují obavy o bezpečnost nebo kritizují zvládání krize COVID-19 vládou.


2.4.2020

Evropa: Amnesty zdůrazňuje priority lidských práv pro reakce států na COVID-19

Státy musí zaručit, že reakce na COVID-19 jsou v souladu s jejich mezinárodními a regionálními závazky v oblasti lidských práv. Digitální dohled lze ospravedlnit pouze tehdy, pokud respektuje lidská práva.


20.5.2020

Pokud zažíváte domácí násilí, nebojte se požádat o pomoc, vyzývají nevládky a pražský magistrát

Koalice Hlas proti násilí spouští s magistrátem novou kampaň v reakci na pandemii COVID-19.


Tyto webové stránka používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více... Díky za upozornění...