Summit OSN by neměl být podvodem na lidských právech

Amnesty International (AI ) odsoudila kapitulaci světových vůdců pod nátlakem jen několika málo států, které jsme svědky na právě probíhajícím summitu OSN v New Yorku. V tuto chvíli hrozí, že se kvůli váhavému postoji vlád neuskutečnění významná část důležitých a smysluplných reforem.

Navržený text týkající se ustavení Rady OSN pro lidská práva je nedostatečný a neslibuje ani minimální zlepšení nedostatků v ochraně lidských práv, ani potřebnou autoritu a důvěryhodnost tohoto orgánu. Pokud bude Rada ustavena v navrhované podobě, nepřinese o mnoho větší pomoc než zdiskreditovaná Komise OSN pro lidská práva.

„Je absolutně nepřijatelné, aby malá skupina zemí, které navíc nejsou schopny zajistit dodržování lidských práv ani na svém vlastním území, blokovala vznik nové a účinné Rady pro lidská práva. Zodpovědnost za selhání těchto snah v jejich klíčovém momentu nesou také USA a Velká Británie,“ řekla Yvonne Terlingen, zástupkyně AI při OSN.

AI vyzvala všechny členské státy, aby podpořily vznik Rady pro lidská práva a trvaly na přijetí konkrétního termínu jejího ustavení. Rada OSN pro lidská práva by měla zajistit především:

- pravidelné a průběžné setkávání svých pracovníků

- uplatňovat mandát k řešení jakékoli záležitosti týkající se ochrany a šíření lidských práv

- pravidelně zjišťovat stav lidských práv ve všech zemích a jednat v naléhavých situacích

- zachovat zvláštní pravidla a jednání pro participaci nevládních organizací a také systém nezávislých expertů.

„Pokud se vůdčí představitelé světa zmohou pouze na přijetí vágního a nekonkrétního textu, který nechává všechna důležitá rozhodnutí ve výhradní pravomoci Valného shromáždění OSN, promarní tak historickou příležitost. Takové selhání světových vůdců by nebylo ničím jiným než zradou na milionech bezbranných lidí,“ uvedla Yvone Terlingen.

Podobné příběhy