Evropská unie musí podpořit ukončení konfliktu v Kolumbii

Vysocí představitelé členských států EU a zástupci Evropské komise, kteří se tento týden účastní mezinárodního setkání zemí skupiny G24 v Kolumbii, by podle Amnesty International měli znovu potvrdit své odhodlání podporovat doporučení vydaná OSN, která mají vést k ukončení dlouholetého ozbrojeného konfliktu v této zemi.

Podle Amnesty International kolumbijská vláda selhává a doporučení OSN nedodržuje; uskutečnila navíc i takové kroky, které jsou s nimi v přímém rozporu.

Evropská unie by proto měla usilovat o vznik mezinárodního mechanismu, který by monitoroval kroky podniknuté kolumbijskou vládou. Ty by měly konečně umožnit život beze strachu pro všechny Kolumbijce.

V tuto chvíli však Amnesty International upozorňuje, že humanitární krize v zemi dosahuje závažných rozměrů a civilnímu obyvatelstvu nadále hrozí nebezpečí od všech bojujících stran - státních bezpečnostních složek, armádou podporovaných polovojenských jednotek i guerill.

Ačkoli míra politického násilí v zemi, především únosy, v poslední době poklesla, na druhou stranu narůstá počet případů mučení a "zmizení". Stále častěji se také objevují informace o mimosoudních popravách, které měli provést příslušníci bezpečnostních sil. Více než 220 000 lidí muselo v loňském roce opustit své domovy a stovky civilistů byly zatčeny, často zcela svévolně.

Spousta nejasností zůstává také okolo procesu odzbrojování polovojenských jednotek. Od roku 2002, kdy tyto skupiny ohlásily klid zbraní, se totiž měly dopustit téměř dvou tisíců vražd a "zmizení". Některé z těchto zločinů podle všeho spáchali vojáci, kteří již měli být odzbrojeni. Členové polovojenských skupin se navíc do konfliktu znovu zapojují i po odzbrojení, třeba jako informátoři armády. Na základě jejich udání bylo doposud zatčeno mnoho lidskoprávních aktivistů. Amnesty International také stále dokumentuje silné vazby mezi bezpečnostními složkami a polovojenskými skupinami.

Kolumbijská vláda doposud nepřipravila dostatečný právní rámec pro odzbrojování. Znepokojivý je rovněž návrh nového trestního zákoníku, který chce dovolit ministru spravedlnosti zastavovat vyšetřování osob podezřelých z porušování lidských práv. Mohlo by se tak stát, že pachatelé zločinů proti civilistům, ať už jde o členy bezpečnostních složek, polovojenských jednotek nebo guerill, uniknou spravedlnosti.

Amnesty International v této souvislosti považuje za důležité, aby mezinárodní společenství vyslalo kolumbijské vládě jasný signál, že trvá na dodržování doporučení OSN, a že považuje za nutné, aby stát zajistil spravedlnost pro početné oběti zločinů a tresty pro jejich viníky.

Podobné příběhy

16.11.2018

Gaza: Boj mezi Izraelem a palestinskými ozbrojenými skupinami eskaluje. Je nutné ochránit civilisty!

Obyvatelé zažili na začátku týdne největší boje ozbrojeného konfliktu od roku 2014.


27.8.2018

Obránkyně lidských práv vyzývají ministry zahraničních věcí EU k podpoře uprostřed bezprecedentních útoků

Den před neformálním ‘Gymnich’ zasedáním ministrů zahraničních věcí EU ve Vídni se obránkyně lidských práv ze Salvadoru, Polska, Indonésie, Keni, Rakouska, Sýrie a Ruska setkají se zástupci EU. Požádají o větší ochranu a podporu své práce uprostřed rostoucích útoků na aktivisty.


19.12.2017

Polsko: Prezident musí vetovat legislativní pozměňovací návrhy, aby byla zabezpečena nezávislost soudnictví


11.10.2017

Xenofobní volební spot Bloku proti islamizaci. Česká televize podala trestní oznámení


Tyto webové stránka používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více... Díky za upozornění...