V Konžské demokratické republice se opět bojuje

Právě probíhající boje mezi vládními silami Konžské demokratické republiky (KDR) a povstaleckými jednotkami v provincii Severní Kivu na východě Konžské republiky, stejně jako poslední zprávy o zapojení Rwandských obranných sil do tohoto konfliktu, představují závažnou překážku v nastolení trvalého míru v této zemi.

Neklidná situace v provincii Severní Kivu by však neměla dočasné vládě KDR zabránit v provedení zásadních reforem, které mají za cíl zvýšit ochranu občanů a bezpečnost v zemi, stojí v prohlášení Amnesty International.

Pokračující násilí ukazuje, že je nezbytně nutné, aby byly okamžitě rozvinuty programy k odzbrojení a demobilizaci bojovníků a aby se konžská armáda sjednotila. Amnesty International vyzývá mírové síly OSN, zvláště pak Misi OSN v Konžské demokratické republice (MONUC), aby monitorovaly údajný pohyb ozbrojených jednotek a dodávky zbraní a zesílila proto svou přítomnost na hranicích mezi KDR a Rwandou i v dalších rizikových oblastech. To se týká například teritoria Rtshuru skrze které, podle dostupných informací, jednotky z Rwandy do Konga vstupují. MONUC by měla jednat v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN číslo 1493 ze dne 28. července 2003, která mírové jednotky opravňuje k užití všech nezbytných prostředků k ochraně civilistů, kteří se nalézají v přímém ohrožení fyzického násilí v oblastech Ituri a Kubus.

V průběhu vojenských střetů mezi konžskými vládními silami a povstaleckými jednotkami podporovanými Rwandou, ke kterým došlo v minulých týdnech, docházelo k hromadným popravám civilistů a také k znásilňování a dalším zločinům. Několik vesnic bylo vyloupeno a zničeno, tisíce lidí musely prchnout ze svých domovů. Všechny bojující jednotky se podle Amnesty International musejí vyvarovat útoků na civilisty, kteří nesou nejtěžší následky celého konfliktu. Organizace se navíc důvodně obává vzestupu etnického napětí v oblasti, neboť nedávná demonstrace, která proběhla v městě Goma a jejíž organizace byla podřízena etnickým vztahům, v násilí vyústila.

Pozadí situace

Od počátku prosince 2004 pokračují v konžské provincii Severní Kivu boje mezi vojenskými jednotkami loajálními ke konžské vládě (FARDC) a rebelskými skupinami podporovanými z Rwandy. Existují přesvědčivé důkazy o tom, že Rwanda podporuje a zásobuje rebelské skupiny. Podle zpráv pocházejících z několika zdrojů jednotky rwandské armády na podzim vstoupily na území Konga.

Od roku 1998 každý den umírají kvůli důsledkům tohoto konfliktu tisíce dětí, žen a mužů. Poslední čísla, která poskytl Mezinárodní Červený kříž, ukazují, že v průběhu nepokojů zahynuly již téměř čtyři miliony lidí. Většina dětí umírá v důsledku nemocí, proti kterým je možné se preventivně bránit a které jsou léčitelné.

Jednejte!
http://amnesty-news.c.topica.com/maacZP2abcI0abdWysHb

Podobné příběhy

18.3.2018

DEMAS a další neziskové organizace píší premiérovi kvůli situaci v Maďarsku

Legislativní návrhy zaměřené proti občanské společnosti ohrožují demokratické principy.


24.10.2017

Aktuálně.cz: Pussy Riot opět na scéně - v Trump Tower.


8.9.2017

Demokratická republika Kongo: Vláda musí dostát závazku učinit přítrž dětské práci do roku 2025

V reakci na příslib vlády Demokratické republiky Kongo (DRK) o vymýcení dětské práce v sektoru těžby do roku 2025 reaguje Seema Joshi, vedoucí sekce Byznys a lidská práva Amnesty International:


15.11.2017

Kauza kobalt: Největší firmy ignorují obvinění z využívání dětské práce v dodavatelských řetězcích

Průzkum mezi firmami v oboru elektroniky a automobilů ukazuje závažné slabiny v dodavatelských řetězcích kobaltových baterií. Apple se snaží, ale laťku nasazuje nízko. Microsoft, Lenovo a Renault vykazují nejnižší pokroky.


Tyto webové stránka používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více... Díky za upozornění...