Smrtící síla

Nová zpráva s názvem Smrtící Síla: Využívání letální síly policií ve Spojených státech amerických, vydaná americkou pobočkou Amnesty International, představuje zjištění, že všech 50 amerických států společně s distriktem Kolumbie nedodržuje mezinárodní směrnice regulující využití letální síly příslušníky bezpečnostních složek.

Zpráva byla zpracována na základě přezkoumání využití síly v USA prostřednictvím relevantních rozsudků nejvyššího soudu, směrnic ministerstva spravedlnosti týkajících se využití letální síly a dostupných dat z FBI a Centra pro kontrolu a prevenci chorob.

Aktuálnost zprávy dokazuje například tragický případ úmrtí Michaela Browna, který bohužel není zdaleka ojedinělý. Podobná úmrtí na následky použití letální síly americkou policií vyvolávají vážné obavy spojené s porušováním základních lidských práv, především v souvislosti s právem na život, ale také s právem na ochranu před diskriminací a k rovnosti před zákonem.

Amnesty upozorňuje především na zákony jednotlivých států, které jsou sepsány příliš obecně a umožňují tak policii ospravedlnit použití síly v široké škále situací. Bylo zjištěno, že 13 států ani nesplňuje nižší standardy, které byly nastaveny americkým konstitučním právem v souvislosti s použitím síly příslušníky bezpečnostních složek. Ještě více alarmující je fakt, že v 9 státech (MD, WI, MA, MI, OH, SC, VA, WV, WY) a hlavním městě Washingtonu, D.C.,  neexistují žádné předpisy regulující použití síly.

Amnesty také zaznamenala 9 států, které dovolují použití letální síly k potlačení vzpoury (AZ, DE, ID, MS, NE, PA, SD, VT, WA) a 22 států, které zákonem povolují příslušníkům bezpečnostních složek zabít jedince unikajícího z vězení (AL, CO, DE, GA, HI, ID, IN, KY, ME, MS, MT, NE, NH, NJ, NM, NY, NC, ND, OK, PA, SD, WA). Navíc pouze 8 států má zákon, který požaduje, aby příslušník dal varování před použitím smrtící síly (CT, FL, IN, NV, NM, TN, UT, WA) a pouhé 3 státy vyžadují po policistech, aby nezpůsobili závažné riziko přihlížejícím (DE, HI, NJ). Nebezpečí úmrtí je nadále zvýšeno tím, že 22 států dovoluje soukromým osobám použít letální sílu při poskytování asistenci strážníkovi (AL, AZ, CA, CO, CT, IN, KS, KY, LA, ME, MS, NE, NH, NJ, NY, ND, PA, SD, TX, WA). V neposlední řadě bylo zjištěno, že pouze státy Georgie a Tennessee poskytují výcvik zaměřený na použití letální síly.

Mezi související problémy se také zařazuje příliš vysoká tolerantnost zákonů, jejich shovívavé, abstraktní a mnohoznačné výklady a nedostačující mechanismy zajišťující trestní zodpovědnost policistů. Navíc v současnosti neexistují žádné oficiální národní statistiky, které by sledovaly zneužití síly americkou policií, včetně úmrtí a zranění způsobených střety s policisty. Neexistence přísných pravidel umožňuje cyklus beztrestnosti, ve kterém příslušníci bezpečnostních složek nenesou zodpovědnost za následky svých postupů. Související nedostatky nadále podporují normu použití síly, místo aby zákony zaručovaly, že síla je výjimkou a nástrojem poslední instance. Vážnost problému je zesílena faktem, že americké policejní jednotky mají často k dispozici vojenské zbraně a takzvané SWAT jednotky, které jsou napříč Amerikou využity v průměru 50 000krát ročně, tj. zhruba 130krát denně.

Na závěr urguje Amnesty americké ministerstvo spravedlnosti, aby shromažďovalo a publikovalo údaje týkající se policejních přestřelek a tyto informace zpracovávalo podle rasy, pohlaví, věku, národnosti, sexuální orientace, pohlavní identity a domorodého statutu obětí. Doposud neexistují důsledná data, která by udávala přesné počty a charakteristiky obětí. Jsou dostupné pouhé odhady v rozsahu od 400 do 1000 úmrtí ročně, převážně afroameričanů. V budoucnu by měly být všechny případy  vyšetřeny nezávislým a transparentním způsobem a policisté odpovědní za nezákonná úmrtí by měli být trestně stíháni. Dokud budou Spojené státy zneužívat letální násilí, budou i nadále selhávat ve svých mezinárodních povinnostech při dodržování základních lidských práv. Musí bezpodmínečně a okamžitě dodržovat   kritéria legitimního účelu zásahu jako jsou nutnost, přiměřenost, ochrana života, zodpovědnost a dohled nad demonstracemi, protesty a lidmi ve vazbě a ve vězení.

Podobné příběhy

7.4.2017

Sýrie: Je čas, aby světoví lídři zajistili spravedlnost pro miliony válečných obětí

Chemické útoky v Sýrii musí být vyšetřeny. Přečtěte si o kampani Amnesty a podepisujte petici.


1.4.2017

Sýrie: je čas, aby světoví lídři zajistili spravedlnost, pravdu a nápravu pro miliony obětí války

Jak válečné zločiny a zločiny proti lidskosti bez potrestání v Sýrii pokračují, kampaň Amnesty International upozorňuje na šesté výročí krize a naléhá na světové lídry, aby přijali okamžitá opatření k zajištění spravedlnosti, pravdy a odškodnění milionům obětí konfliktu.


10.3.2017

Jemen: Hútské milice verbují dětské vojáky do přední bojové linie

Objevily se nové důkazy, že Hútská ozbrojená skupina aktivně verbuje patnáctileté chlapce, aby bojovali coby dětští vojáci v přední bojové linii jemenského konfliktu, prohlásilo dnes Amnesty International. Její zástupci hovořili s rodinami tří chlapců, kteří se tento měsíc stali cílem děsivé praxe porušující mezinárodní právo. Tyto rodiny rovněž potvrdily nábor čtvrtého místního chlapce.


2.3.2017

OSN: Rusko s Čínou zneužívají právo veta

Rusko a Čína již poněkolikáté zneužily práva veta na setkání Bezpečnostní rady OSN. Tentokrát veto zaznělo dne 28. února 2017 v průběhu hlasování o návrhu rezoluce, jejíž cílem bylo nestranné určení odpovědnosti za používání a výrobu chemických zbraní v Sýrii.


Tyto webové stránka používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více... Díky za upozornění...