Thajsko musí přestat s posíláním Ujgurů do Číny kvůli hrozícímu mučení

Thajské úřady by měly zvážit vrácení 50 etnických Ujgurů zpět do Číny, kde jim hrozí, že budou mučeni, zmizí anebo budou popraveni. Čína by měla objasnit, kde je více než 100 již deportováných Ujgurů, žádá Amnesty International.

Thajské úřady by měly zvážit vrácení 50 etnických Ujgurů zpět do Číny, kde jim hrozí, že budou mučeni, zmizí anebo budou popraveni. Čína by měla objasnit, kde je více než 100 již deportováných Ujgurů, žádá Amnesty International.

9. července thajské úřady potvrdily, že deportují některé ze 109 Ujgurů – příslušníků turkické etnické skupiny žijící ve východní a střední Asii. Jsou součástí skupiny, která byla zadržena kvůli neoprávněnému vstupu do Thajska v březnu 2014.

Od roku 1980 jsou Ujgurové terčem systematického a rozsáhlého porušování práv ze strany čínských úřadů.

"Thajsko porušuje mezinárodní právo tím, že násilně vrací některých ze 109 Ujgurů do Číně. Je to v podstatě nejhorší představitelný trest. Znovu a znovu vidíme, že Ujgurové, kteří byli vráceni do Číny, mizí v neznámu a další jsou zadrženi, mučeni a v některých případech odsouzeni k trestu smrti a popraveni," říká Nicholas Bequelin, ředitel Amnesty International pro Východní Asii.

„Deportování těchto lidí je ohavný čin, a navíc odporuje mezinárodního právu. V případě, že thajské úřady budou pokračovat s jakýmikoliv dalšími deportacemi, budou riskovat životy těchto lidí.“

Nicholas Bequelin, ředitel Amnesty International pro Východní Asii.

Thajsko je vázáno zásadou nenavracení, která zakazuje předávání osob jakéhokoli státu nebo jurisdikce, kde hrozí reálné nebezpečí závažného porušování lidských práv. Tato zásada je zakotvena v četných mezinárodních smlouvách a získala statut mezinárodního obyčejového práva, závazného pro všechny státy, bez ohledu na to, zda příslušné smlouvy ratifikovaly.

Nucený návrat lidí do země, kde by mohli čelit mučení a jiným formám špatného zacházení, rovněž porušuje Úmluvu proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, jejíž je Thajsko smluvní stranou.

Původní zdroj: Thajské úřady by měly zvážit vrácení 50 etnických Ujgurů zpět do Číny, kde jim hrozí, že budou mučeni, zmizí anebo budou popraveni. Čína by měla objasnit, kde je více než 100 již deportováných Ujgurů, žádá Amnesty International.

Podobné příběhy

26.2.2018

Petice pro Taibeh předána!

V pondělí odpoledne (26. 2.) jsme předali na norské ambasádě v Praze celkem 2029 podpisů pod peticí proti absurdnímu vyhoštění Taibeh Abbasíové do Afghánistánu.


17.10.2017

Detence a deportace syrských uprchlíků: Na hraně mezinárodního práva


1.12.2017

Žadatelé o azyl vrácení z Evropy do Afghánistánu


24.1.2018

Bangladéš / Barma: Odložení dohody o návratech poskytuje dočasnou úlevu rohingským uprchlíkům

Oznámení vlády Bangladéše, že musí odložit návrat roghingských uprchlíků do Barmy/Myanmaru, je vítanou úlevou pro stovky tisíc lidí, kteří v současné době žijí v Bangladéši.


Tyto webové stránka používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více... Díky za upozornění...