Thajsko musí přestat s posíláním Ujgurů do Číny kvůli hrozícímu mučení

Thajské úřady by měly zvážit vrácení 50 etnických Ujgurů zpět do Číny, kde jim hrozí, že budou mučeni, zmizí anebo budou popraveni. Čína by měla objasnit, kde je více než 100 již deportováných Ujgurů, žádá Amnesty International.

Thajské úřady by měly zvážit vrácení 50 etnických Ujgurů zpět do Číny, kde jim hrozí, že budou mučeni, zmizí anebo budou popraveni. Čína by měla objasnit, kde je více než 100 již deportováných Ujgurů, žádá Amnesty International.

9. července thajské úřady potvrdily, že deportují některé ze 109 Ujgurů – příslušníků turkické etnické skupiny žijící ve východní a střední Asii. Jsou součástí skupiny, která byla zadržena kvůli neoprávněnému vstupu do Thajska v březnu 2014.

Od roku 1980 jsou Ujgurové terčem systematického a rozsáhlého porušování práv ze strany čínských úřadů.

"Thajsko porušuje mezinárodní právo tím, že násilně vrací některých ze 109 Ujgurů do Číně. Je to v podstatě nejhorší představitelný trest. Znovu a znovu vidíme, že Ujgurové, kteří byli vráceni do Číny, mizí v neznámu a další jsou zadrženi, mučeni a v některých případech odsouzeni k trestu smrti a popraveni," říká Nicholas Bequelin, ředitel Amnesty International pro Východní Asii.

„Deportování těchto lidí je ohavný čin, a navíc odporuje mezinárodního právu. V případě, že thajské úřady budou pokračovat s jakýmikoliv dalšími deportacemi, budou riskovat životy těchto lidí.“

Nicholas Bequelin, ředitel Amnesty International pro Východní Asii.

Thajsko je vázáno zásadou nenavracení, která zakazuje předávání osob jakéhokoli státu nebo jurisdikce, kde hrozí reálné nebezpečí závažného porušování lidských práv. Tato zásada je zakotvena v četných mezinárodních smlouvách a získala statut mezinárodního obyčejového práva, závazného pro všechny státy, bez ohledu na to, zda příslušné smlouvy ratifikovaly.

Nucený návrat lidí do země, kde by mohli čelit mučení a jiným formám špatného zacházení, rovněž porušuje Úmluvu proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, jejíž je Thajsko smluvní stranou.

Původní zdroj: Thajské úřady by měly zvážit vrácení 50 etnických Ujgurů zpět do Číny, kde jim hrozí, že budou mučeni, zmizí anebo budou popraveni. Čína by měla objasnit, kde je více než 100 již deportováných Ujgurů, žádá Amnesty International.

Podobné příběhy

2.4.2020

Evropa: Amnesty zdůrazňuje priority lidských práv pro reakce států na COVID-19

Státy musí zaručit, že reakce na COVID-19 jsou v souladu s jejich mezinárodními a regionálními závazky v oblasti lidských práv. Digitální dohled lze ospravedlnit pouze tehdy, pokud respektuje lidská práva.


3.3.2020

Řecko: Nelidská azylová opatření ohrožují životy

Represivní opatření, která přijímají řecké úřady, aby zabránily lidem na útěku ve vstupu do země, jsou zradou řeckých lidskoprávních závazků a ohrožují životy lidí, kteří uprchli před násilím.


17.6.2019

Norsko: Zastavte vyhoštění tří mladých sourozenců bez doprovodu do Afghánistánu

Taibeh Abbasíová s bratry na cestě do „nejnebezpečnější země světa!“


29.7.2019

USA: Zadržování dětí na útěku v hrozných podmínkách

Spojené státy nesmyslně zadržují tisíce dětí na útěku v zařízení Homestead na Floridě. Politika vedené vládou USA místo ochrany dětí, volí spíše jejich bezdůvodné trestání.


Tyto webové stránka používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více... Díky za upozornění...