Thajsko musí přestat s posíláním Ujgurů do Číny kvůli hrozícímu mučení

Thajské úřady by měly zvážit vrácení 50 etnických Ujgurů zpět do Číny, kde jim hrozí, že budou mučeni, zmizí anebo budou popraveni. Čína by měla objasnit, kde je více než 100 již deportováných Ujgurů, žádá Amnesty International.

Thajské úřady by měly zvážit vrácení 50 etnických Ujgurů zpět do Číny, kde jim hrozí, že budou mučeni, zmizí anebo budou popraveni. Čína by měla objasnit, kde je více než 100 již deportováných Ujgurů, žádá Amnesty International.

9. července thajské úřady potvrdily, že deportují některé ze 109 Ujgurů – příslušníků turkické etnické skupiny žijící ve východní a střední Asii. Jsou součástí skupiny, která byla zadržena kvůli neoprávněnému vstupu do Thajska v březnu 2014.

Od roku 1980 jsou Ujgurové terčem systematického a rozsáhlého porušování práv ze strany čínských úřadů.

"Thajsko porušuje mezinárodní právo tím, že násilně vrací některých ze 109 Ujgurů do Číně. Je to v podstatě nejhorší představitelný trest. Znovu a znovu vidíme, že Ujgurové, kteří byli vráceni do Číny, mizí v neznámu a další jsou zadrženi, mučeni a v některých případech odsouzeni k trestu smrti a popraveni," říká Nicholas Bequelin, ředitel Amnesty International pro Východní Asii.

„Deportování těchto lidí je ohavný čin, a navíc odporuje mezinárodního právu. V případě, že thajské úřady budou pokračovat s jakýmikoliv dalšími deportacemi, budou riskovat životy těchto lidí.“

Nicholas Bequelin, ředitel Amnesty International pro Východní Asii.

Thajsko je vázáno zásadou nenavracení, která zakazuje předávání osob jakéhokoli státu nebo jurisdikce, kde hrozí reálné nebezpečí závažného porušování lidských práv. Tato zásada je zakotvena v četných mezinárodních smlouvách a získala statut mezinárodního obyčejového práva, závazného pro všechny státy, bez ohledu na to, zda příslušné smlouvy ratifikovaly.

Nucený návrat lidí do země, kde by mohli čelit mučení a jiným formám špatného zacházení, rovněž porušuje Úmluvu proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, jejíž je Thajsko smluvní stranou.

Původní zdroj: Thajské úřady by měly zvážit vrácení 50 etnických Ujgurů zpět do Číny, kde jim hrozí, že budou mučeni, zmizí anebo budou popraveni. Čína by měla objasnit, kde je více než 100 již deportováných Ujgurů, žádá Amnesty International.

Podobné příběhy

5.12.2016

Keňa: Vládní úředníci nutí uprchlíky k návratu do válkou zničeného Somálska

Rušení uprchlického tábora v Dadábu přináší porušování lidských práv.


4.5.2016

Uzbekistán: Ruské úřady pomáhají násilně vracet stovky žadatelů o azyl a migrantů, kterým hrozí mučení

Uzbecký filmový producent a byznysmen Mirsobir Khamidkariev byl násilně vrácen z Ruska, mučen a poslán do zajateckého tábora.


12.1.2016

NĚMECKO: Reakcí na opovrženíhodné sexuální útoky v Kolíně nad Rýnem nesmí být rasová nenávist ani diskriminace.

Podle Amnesty International musí německé úřady zajistit, aby pachatelé sexuálního násilí ze silvestrovské noci stanuli před soudem, bez ohledu na to, odkuď pocházejí. Současně by ale měly chránit uprchlíky a migranty před rasismem, který tyto útoky vyvolaly.