Thajsko musí přestat s posíláním Ujgurů do Číny kvůli hrozícímu mučení

Thajské úřady by měly zvážit vrácení 50 etnických Ujgurů zpět do Číny, kde jim hrozí, že budou mučeni, zmizí anebo budou popraveni. Čína by měla objasnit, kde je více než 100 již deportováných Ujgurů, žádá Amnesty International.

Thajské úřady by měly zvážit vrácení 50 etnických Ujgurů zpět do Číny, kde jim hrozí, že budou mučeni, zmizí anebo budou popraveni. Čína by měla objasnit, kde je více než 100 již deportováných Ujgurů, žádá Amnesty International.

9. července thajské úřady potvrdily, že deportují některé ze 109 Ujgurů – příslušníků turkické etnické skupiny žijící ve východní a střední Asii. Jsou součástí skupiny, která byla zadržena kvůli neoprávněnému vstupu do Thajska v březnu 2014.

Od roku 1980 jsou Ujgurové terčem systematického a rozsáhlého porušování práv ze strany čínských úřadů.

"Thajsko porušuje mezinárodní právo tím, že násilně vrací některých ze 109 Ujgurů do Číně. Je to v podstatě nejhorší představitelný trest. Znovu a znovu vidíme, že Ujgurové, kteří byli vráceni do Číny, mizí v neznámu a další jsou zadrženi, mučeni a v některých případech odsouzeni k trestu smrti a popraveni," říká Nicholas Bequelin, ředitel Amnesty International pro Východní Asii.

„Deportování těchto lidí je ohavný čin, a navíc odporuje mezinárodního právu. V případě, že thajské úřady budou pokračovat s jakýmikoliv dalšími deportacemi, budou riskovat životy těchto lidí.“

Nicholas Bequelin, ředitel Amnesty International pro Východní Asii.

Thajsko je vázáno zásadou nenavracení, která zakazuje předávání osob jakéhokoli státu nebo jurisdikce, kde hrozí reálné nebezpečí závažného porušování lidských práv. Tato zásada je zakotvena v četných mezinárodních smlouvách a získala statut mezinárodního obyčejového práva, závazného pro všechny státy, bez ohledu na to, zda příslušné smlouvy ratifikovaly.

Nucený návrat lidí do země, kde by mohli čelit mučení a jiným formám špatného zacházení, rovněž porušuje Úmluvu proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, jejíž je Thajsko smluvní stranou.

Původní zdroj: Thajské úřady by měly zvážit vrácení 50 etnických Ujgurů zpět do Číny, kde jim hrozí, že budou mučeni, zmizí anebo budou popraveni. Čína by měla objasnit, kde je více než 100 již deportováných Ujgurů, žádá Amnesty International.

Podobné příběhy

21.9.2017

Vyběhni s bezprávím

Amnesty pořádá lidskoprávní orienťák mezi ambasádami. Běžci i neběžci budou moct originálním způsobem poukázat na porušování lidských práv v konkrétních zemích.


10.7.2017

Unikal před kulkami na syrsko-turecké hranici jen proto, aby byl zatčen v Řecku


11.4.2017

Trest smrti a popravy v roce 2016

Amnesty přináší ucelený pohled, srovnání a statistiky uplynulého roku.


2.3.2017

OSN: Rusko s Čínou zneužívají právo veta

Rusko a Čína již poněkolikáté zneužily práva veta na setkání Bezpečnostní rady OSN. Tentokrát veto zaznělo dne 28. února 2017 v průběhu hlasování o návrhu rezoluce, jejíž cílem bylo nestranné určení odpovědnosti za používání a výrobu chemických zbraní v Sýrii.