Výroční zpráva SIPRI: Vývoz zbraní stále roste!

Od roku 2004 plynule roste objem mezinárodního obchodu se zbraněmi. Dle nových dat, která uveřejnil Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), činil nárůst mezi obdobími 2006-10 a 2011-15 celých 14 %.

Šest z deseti největších dovozců zbraní v letech 2011-15 se nachází v Asii a Oceánii: Indie (14 % z celosvětového dovozu zbraní), Čína (4,7 %), Austrálie (3,6 %), Pákistán (3,3 %), Vietnam (2,9 %) a Jižní Korea (2,6 %). Dovoz zbraní do Vietnamu vzrostl o 699 %. Dovoz zbraní do států Asie a Oceánie vzrostl o 26 % mezi lety 2006-10 a 2011-15, celkový objem obchodu se zbraněmi v této oblasti dosáhl 46 % celosvětového dovozu za období 2011-15.

„Díky dovozu zbraní a domácí produkci Čína neustále navyšuje své vojenské kapacity,“ sdělil Siemon Wezeman, senior výzkumník v SIPRI v programu Výdaje na zbraně a vojenství (Arms and Military Expenditure Programme). „Stejně tak sousední státy, jako jsou Indie, Vietnam a Japonsko významně posilují své vojenské síly.“

Dovoz států na Blízkém Východě je na vzestupu

Dovoz zbraní na Blízkém Východě vzrostl o 61 % mezi lety 2006-10 a 2011-15. V období 2011-15 byla Saúdská Arábie druhým největším dovozcem zbraní, a to s nárůstem o 275 % ve srovnání s obdobím 2006-10. V té samé době vzrostl dovoz zbraní Spojených arabských emirátů o 35 % a Kataru o 279 %. Egyptský dovoz se navýšil o 37 % mezi lety 2006-10 a 2011-15, zejména díky strmému navýšení v roce 2015.

„Koalice arabských států dodává do Jemenu zbraně zejména ze zdrojů z USA a Evropy,“ sdělil Pieter Wezeman, senior výzkumník v SIPRI v programu Výdaje na zbraně a vojenství (Arms and Military Expenditure Programme). „Navzdory nízkým cenám ropy budou díky smlouvám, které byly podepsány v posledních pěti letech, rozsáhlé dodávky zbraní na Blízký Východ pokračovat i nadále."

Vývozci zbraní: USA zůstává ve vedení

S podílem 33 % na celkovém objemu exportu zbraní byla USA v letech 2011-15 čelním vývozcem zbraní. Ve srovnání s obdobím mezi léty 2006-10 vzrostl export USA o 27 %. Ruský vývoz zbraní vzrostl mezi obdobími 2006-10 a 2011-15 o 28 % a Rusko se tak na celosvětovém vývozu zbraní podílelo v posledních pěti letech 25 %. Nicméně v roce 2014 a 2015 se ruský vývoz vrátil na nižší roční úroveň z let 2006-10.

Objem čínského exportu zbraní se v letech 2011-15 dostal těsně před Francii po té, co vzrostl o 88 % ve srovnání s lety 2006-10. Francouzský vývoz poklesl o 9,8 % a německé hodnoty za stejné období klesly na polovinu.

„S nárůstem regionálních konfliktů a napětí zůstává USA s výrazným náskokem předním světovým dodavatelem zbraní,“ sdělil Dr. Aude Fleurant, ředitel programu Výdaje na zbraně a vojenství v rámci SIPRI. „USA během posledních pěti let prodalo či darovalo zbraně přinejmenším 96 státům a americký zbrojní průmysl má mimořádné exportní zakázky, včetně 611 bojových letounů F-35 pro devět států.“

Další zajímavé údaje

Mezi obdobími 2006-10 a 2011-15 vzrostl dovoz zbraní do afrických států o 19 %. Alžír a Maroko zůstávají největšími dovozci zbraní v regionu. V součtu mají 56 % z celkového dovozu zbraní do Afriky.

Díky ekonomickým omezením dovážela v letech 2011-15 většina států Subsaharské Afriky pouze malé objemy zbraní a to i přes to, že mnohé z nich byly v tomto období zapojeny do válečného konfliktu.

V období  2011-15 vzrostl dovoz zbraní do Mexika o 331 % v porovnání s obdobím 2006-10.

Ázerbájdžán navýšil dovoz zbraní o 217 % mezi lety 2006-10 a 2011-15.

Irák zvýšil dovoz zbraní o 83 % mezi lety 2006-10 a 2011-15.

Francie v roce 2015 uzavřela několik významných kontraktů na vývoz zbraní včetně prvních dvou smluv na svůj bojový letoun Rafale.

Vývozy evropských států poklesly mezi lety 2006-10 a 2011-15 o 41 %.

Tyto webové stránka používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více... Díky za upozornění...