Teď proměňte své sliby v činy, vyzývají nevládky lídry z dárcovské konference

Konsorcium nevládních organizací k dárcovské konferenci "Supporting Syria"

Mezinárodní koalice více než 30ti nevládních organizací přivítala záměr prezentovaný na dárcovské konferenci „Supporting Syria And the Region“ v Londýně zvýšit míru i rozsah humanitární odezvy na syrskou krizi. Koalice ovšem sdělila, že celkový rozsah pomoci přislíbené pro rok 2016 je o 3 miliardy USD nižší, než kolik činí naléhavá potřeba. 

Nevládní organizace, včetně Amnesty International, Oxfam, Sawa Aid and Development a Islamic Relief, chválily velkorysost některých dárců, zatímco se snažily podnítit ostatní, aby se také zavázali spravedlivě přispět. Varovali pak také před tím, že dokud nebude podniknuto více pro zajištění ochrany Syřanů uvnitř i vně Sýrie a konce tamější války, mnoho z nich bude velmi trpět i nadále.

„Přirozeně vítáme dnes přislíbené příspěvky, ale ani veškeré světové finance neochrání děti v jejich postelích před barelovými bombami. Abychom nelítostné bombardování Syřanů zastavili, chránili ty, čelící ostřelování a hladovění, ty, kterým násilí či byrokracie zabraňuje v přístupu k potravě, vodě a přístřeší, potřebujeme aktivní činnost. Naléháme na všechny, kteří mají vliv, aby na veškeré zúčastněné strany vyvinuli koncentrovaný diplomatický tlak k dodržování humanitárního práva a závazných rezolucí Rady bezpečnosti OSN,“ sdělil Raed al-Saleh, velitel Syrské civilní obrany, známé jako Bílé helmy. 

Skupina oceňuje odsuzující postoj účastníků konference k rozsáhlému porušování humanitárního práva všemi válečnými stranami, zároveň však upozorňuje na to, že pouhé odsouzení je pro syrské civilisty, trpící denně extrémním strachem a deprivací uvnitř syrských hranic, zcela nedostatečnou útěchou.

Sdělili také, že zvýšená pomoc musí být doprovázena i snahami o prosazení komplexního řešení základních příčin konfliktu a zajištění bezpečné a legální cesty pro přesídlení veškerých uprchlíků mimo daný region.

Finance dnes přislíbené zmírní utrpení milionů Syřanů postižených tímto konfliktem uvnitř i vně země, ale pro ukončení ostřelování a zajištění humanitárního přístupu ve všech oblastech musí být podniknuto mnohem více. Navíc celková přislíbená částka nepostačuje k pokrytí urgentních potřeb,“ řekl Salma Kahale, výkonný ředitel Dawlaty.

Tři země hostící nejvíce uprchlíků, tedy Jordánsko, Turecko a Libanon, souhlasí s realizací kroků k otevření svých pracovních trhů uprchlíkům a ke zlepšení související regulace i investičního prostředí. 

Milion nových pracovních míst může dát syrským uprchlíkům i jejich hostitelským zemím novou naději; pracovní povolení musí být administrativně i finančně dostupné. Jedná se o dlouhodobou krizi, proto je potřeba, abychom zajistili jak pracovní příležitosti, tak adekvátní, nevykořisťující práci, nikoli pouze nouzové výdělky. Jsme si totiž dobře vědomi faktu, že bez příjmu jsou uprchlické rodiny vystaveny vysokému riziku dětských sňatků, sexuálního vykořisťování a dětské práce,“ řekl Laurie Lee, generální ředitel Care International UK.Nevládní organizace vítají závazek vlád zajistit, aby veškeří uprchlíci a děti v hostitelských zemích měli přístup k bezpečnému a kvalitnímu vzdělání již začátkem akademického roku 2016/2017.

Dnes oznámené významné nové financování rozložené na několik let představuje stěžejní krok vpřed v rámci snahy navrátit miliony dětí zpět do škol, jakkoli je nutné upravit zprvu související politiku, aby k tomuto mohlo dojít. Syrským dětem bylo právo na vzdělání upíráno již příliš dlouhou dobu, těšíme se, až je opět spatříme ve tříde. Ze strany mezinárodní komunity je ovšem stále zapotřebí většího množství podpory vzdělávání uvnitř Sýrie, kde je aktuálně 2,1 milionu dětí mimo školní prostředí, zatímco jejich školy jsou denodenně ničeny a zabírány, říká Tove Wang, generální ředitelka Save the Children Norway.

Nevládní organizace po konferenci vyzývají ke komplexnímu a transparentnímu sledování příslibů a jejich realizace, aby byla zajištěna přeměna londýnských závazků v konkrétní a koordinovanou akci.

Podobné příběhy

8.5.2019

Migrační aktuality - březen 2019

Každý měsíc vám přinášíme novinky z oblasti migrace a uprchlictví.


31.5.2019

Měsíční aktuality - duben 2019

Každý měsíc vám přinášíme novinky z oblasti migrace a uprchlictví.


Tyto webové stránka používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více... Díky za upozornění...