Chelsea Manning bude volná!

Úspěch

Prezident Obama odpustil 17. 1. 2017 Chelsea zbytek trestu.

Podobné příběhy

23.1.2017

Změna rozsudku pro Chelsea Manningovou, opožděné vstřícné gesto pro lidská práva

Organizace požaduje důkladné prošetřování zveřejněných informací a lepší ochranu whistleblowerů.


1.12.2016

Rosmit propuštěn bez podmínky


28.1.2016

Tomáš Boček bude zmocněncem Rady Evropy pro migraci


22.3.2016

Rusko: Případ Savčenková musí být znovu přezkoumán při spravedlivém procesu!

Amnesty žádá nový soud po zpolitizovaném odsuzujícím verdiktu k 22 letům vězení.