Rok od přijetí ATT v OSN. Jak je na tom svět?

Smlouvu o obchodu se zbraněmi (Arms Trade Treaty, ATT) musí urychleně ratifikovat co nejvíce států. Jinak budou lidi dál trpět. ČR Smlouvu podepsala, zatím neratifikovala. A v jejím duchu rozhodně nejedná.
2. dubna 2013 celkem 155 států hlasovalo ve Valném shromáždění OSN pro přijetí ATT a 118 států od té doby smlouvu podepsalo. Ale 43 států ještě neprojevilo žádnou ochotu ke smlouvě jakkoli přistoupit.

„Příliš mnoho vlád stále zůstává nečinných. Nepodepsaly zejména země, ve kterých probíhají nějaké ozbrojené konflikty. A přitom tyhle země by měly ze Smlouvy nejvíce profitovat. To je absolutní nedostatek politického vedení a vůle,“ říká Brian Woods, expert Amnesty International na problematiku zbraní.

2. dubna 2014 slavnostně ratifikuje smlouvu 16 z 28 členských států EU. Ale i přesto bude svět stále daleko od 50 ratifikací, které jsou nutné k tomu, aby Smlouva začala platit.

Několik zemí - Španělsko, Belgie, Německo, Mexiko, Norsko, Srbsko, Island, Kostarika, Antigua a Barbuda a Trinidad a Tobago - prohlásily, že budou uplatňovat opatření v oblasti lidských práv daných Smlouvou ještě dříve, než vstoupí v platnost.

Nicméně Amnesty International se obává, že některé státy včetně členských států EU pokračují s transfery zbraní do zemí, kde existuje riziko, že budou použity ke zneužití lidských práv.

Jak je na tom ČR?

Takovým příkladem je i Česká republika. Země stále neratifikovala Smlouvu o obchodu se zbraněmi a navzdory přípravám je její předložení Parlamentu ČR odkládáno. Zároveň z Ministerstva zahraničních věcí ČR zaznívají argumenty, které obhajují dodávky policejních pistolí do Egypta jako prospěšné pro český export, přičemž je bagatelizováno riziko, že by mohly být použité pro porušování lidských práv a celkovou násilnou represi.

„Česká zbrojovka se chystá dál vyvážet pistole pro policisty v Egyptě. Přitom podle Amnesty International neexistuje žádná záruka toho, že situace v zemi je už stabilizovaná, a že nehrozí zabíjení pokojných demonstrantů, jak tomu bylo v minulosti při potlačování protestů následujících po sesazení prezidenta Mursího. Česká republika se rozhodně nechová jako stát, který hodlá ATT ratifikovat a řídit se podle ní,“ vyjadřuje obavy Mark Martin, ředitel české sekce Amnesty International.

„Pokud si státy EU, které teď Smlouvu ratifikují nebo se na to chystají, myslí, že mají stále licenci na to dělat dál v klidu svůj zbrojařský byznys a exportovat do nestabilních zemí, potopí to Smlouvu ještě dřív, než začne pořádně účinkovat,“ varuje Woods.

Amnesty International apeluje na všechny státy, aby podepsaly, ratifikovaly a následně důsledně realizovaly ATT. Velcí výrobci a vývozci zbraní jako USA, Izrael nebo Kanada stejně jako dovozci Ukrajina nebo Pákistán musí jednat a smlouvu ratifikovat. Před rokem byli všichni mezi těmi státy, které hlasovaly PRO přijetí ATT. Velcí exportéři Čína a Rusko, kteří se vloni zdrželi hlasování, by se také měli připojit a Smlouvu podepsat.

Poté, co vstoupí v platnost, zamezí ATT státům vyvážet konvenční zbraně a munici do zemí, kde hrozí situace, že zbraně použijí k porušování lidských práv, genocidě, válečným zločinům nebo zločinům proti lidskosti. Všechny státy budou muset objektivně a jednotlivě hodnotit riziko.

Smlouva o obchodu se zbraněmi vstoupí v platnost 90 dní po ratifikaci 50. státem. Amnesty International a její partneři budou dál prosazovat podepsání, ratifikování a dodržování ATT po celém světě.

Více o ATT, ratifikujících státech a problematice si můžete přečíst v anglickém textu.

Podobné příběhy

26.8.2016

Vývoz zbraní z ČR za rok 2015: víc než polovina do zemí s represivním režimem!

Amnesty analyzuje výroční zprávu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.


8.6.2016

Egypt: dodávky zbraní porušují Smlouvu o obchodu se zbraněmi a může docházet k jejich zneužití

Prakticky polovina členských států EU nedodržuje výzvu zastavit dodávky zbraní a vojenského materiálu do Egypta, které bylo schváleno Radou EU v srpnu 2013.


2.2.2016

Memorandum za zodpovědný vývoz zbraní z ČR

Podle údajů výroční zprávy Ministerstva průmyslu a obchodu vyvezla Česká republika v roce 2014 vojenský materiál do 35 zemí, které jsou z pohledu dodržování lidských práv dlouhodobě problematické, a kde podle výzkumů Amnesty International dochází k jejich vážnému porušování.


27.2.2016

Aktivisté naléhají na státy, aby přestaly dodávat zbraně Saudské Arábii

Mnoho evropských států prodává v rámci obchodu zbraně a vojenské vybavení do Saudské Arábie v hodnotě miliard amerických dolarů. Tyto zbraně následně zabíjejí civilisty v Jemenu.