AUSTRÁLIE A PACIFIK

Australská vláda je již dlouho vzorem  v rozkladu globálních standardů ochrany uprchlíků. Přesidlování uprchlíků  (v roce 2015 přesídlila na své území  9 400 lidí), nemůže v žádném případě vynahradit její dlouhodobý represivní přístup k žadatelům o azyl. To je na poli mezinárodních standardů a praktik vnímáno jako krok zpět.[1] 

Operace suverénní hranice v Austrálii je vojenská kontrola hranic. Vznikla na konci roku 2013 a její součástí je řada agentur, např. Australská federální policie, Australské obranné síly, Australské pohraniční síly a Ministerstvo pro imigraci a ochranu hranic. Cílem operace je zastavit kohokoli - včetně žadatelů o azyl a uprchlíků - kdo se chce dostat lodí do země mimo oficiální cestu. V rámci operací, které jsou známé jako „zatlačování“ nebo „navracení“, australští úředníci zadržují lodě, na kterých jsou žadatelé o azyl a zabraňují jim přistát v Austrálii. Úřady potvrdily, že mezi rokem 2013 a polovinou roku 2015 proběhlo 28 takových operací.[2] V polovině roku 2015 Amnesty International odhalila, jak daleko jsou australští úředníci schopni zajít, aby zabránili vstupu uprchlíkům. Amnesty zjistila, že přímo úředníci byli součástí transnacionálního zločinu, protože platili posádce na lodi desítek tisíc dolarů, aby žadatele o azyl vraceli do Indonésie.[3]

V případech, kdy se žadatelům o azyl podaří přeci jen do Austrálie dostat, čeká je detencev zařízeních na Nauru nebo ostrově Manus na Papui Nové Guineji, které jsou pod kontrolou australské vlády. Z výzkumu Amnesty International vyplynulo, že mezi roky 2012 a 2014 došlo v důsledku těchto politik k vážnému porušení lidských práv, např. svévolné a časově neomezené držení v detenci v otřesných podmínkách.[4]  Tyto postupy mají  zničující účinky na fyzické a psychické zdraví zadržovaných, vedly  k několika úmrtím,[5] sebevraždám,[6] pokusům o sebevraždu, sebepoškozování, např. sebeupalování[7], hladovkám, násilí či těžkým depresím.

 Nejvyšší soud na Papui Nové Guineji rozhodl v dubnu 2016, že zadržování žadatelů o azyl je „nelegální a protiústavní“.[8] Později australské úřady potvrdily, že střediska budou zavřena, ale neupřesnily, kdy k tomu dojde. Zároveň ale zdůraznily, že zadržení nebudou moci nikdy vstoupit na australské území.[9] Od května 2016 bylo zadrženo v Papui Nové Guineji 847 lidí. Méně než 20 uprchlíkům bylo povoleno se přemístit z ostrova Manus se souhlasem vlády Papuy Nové Guiney.[10]

Výzkumnice  Amnesty International navštívila v červnu 2016 Nauru a zdokumentovala, že 1 200 žen, mužů a dětí jsou obětí týrání, nelidského zacházení a zanedbání. Tím, že tyto lidi australská vláda násilně přemisťuje do Nauru, zadržuje je v detenci  po velmi dlouhou dobu v nelidských podmínkách, nejistotě, odpírá jim  zdravotní péči a svým přístupem narušuje jejich psychické zdraví, porušuje zákaz mučení a špatného zacházení, zákaz svévolného zadržování a další základní práva..[11]

Klíčovou součástí této represivní „kontroly hranic“ jsou tajnosti. V červenci 2015 vláda schválila Zákon o pohraničních silách, který umožňuje uvěznit zaměstnance  a dodavatele pro vládu. Zákon se týká i zdravotních a dětských odborníků, kteří otevřeně promluví o porušování lidských práv v detenčních střediscích.[12] I přes to, že byl zaveden tento zákon,  lidí riskuje mnoho stíhání, jen aby osvětlila, jak vážné a často nenapravitelné činy jsou páchané na zadržovaných.[13]


PÁTRÁNÍ, ZÁCHRANA A BEZPEČNOST NA MOŘI

Státní suverenita zasahuje i do moře, přestože se liší výsadní práva a povinnosti podle námořní jurisdikce. Úmluva OSN o mořském právu z roku 1982 (UNCLOS) přesně kodifikuje strukturu přímořského území a práva a povinnosti států. Podle UNCLOS stát uplatňuje suverenitu a jurisdikci v teritoriálních vodách, které sahají 12 námořních mil od pobřeží.[1] Stát také může vykonávat omezenější kontrolu v oblastech, které přiléhají k teritoriálním vodám (přilehlá zóna). Tato oblast zaujímá 24 mil a státy zde kontrolují placení cla a dodržování fiskálních, migračních a hygienických zákonů.[2]

Za těmito zónami se nachází „otevřené moře“. Podle práva mohou tuto oblast využívat všechny státy a slouží k mírovým účelům.[3] Moře, vč. otevřeného moře, se dále dělí na oblasti kompetencí jednotlivých států, aby byly zajištěny pátrací a záchranné služby (SAR).

Je všeobecně akceptovanou tradicí, že kapitáni jsou povinni poskytnout pomoc všem, kteří se na moři dostanou do nesnází, bez ohledu na jejich národnost, status nebo okolnosti, za jakých je našli. . Závisí na tom integrita celého SAR systému.  Tato povinnost je přijímána jako zvykové mezinárodní právo a bylo kodifikováno v mezinárodním námořním  právu.

Konvence SAR, která si klade za cíl vytvořit mezinárodní námořní pátrací a záchranný systém vyžaduje, aby státy zajistily vytvoření dostačujících pátracích a záchranných regionů v každé části moře tak, aby byly k sobě přilehlé a pokud možno se nepřekrývaly. Měly by být vytvořeny se souhlasem všech stran, kterých se to týká.

Mezinárodní úmluva o bezpečnosti lidského života na moři z roku 1974 (SOLAS) a Úmluva SAR také po státech vyžaduje, aby se koordinovaly a spolupracovaly tak, aby kapitáni lodí mohli poskytnout pomoc lidem v nouzi, aby se u toho mohli odchýlit od původního cíle cesty a zajistili tak vylodění pasažérů co nejdříve. Úmluvy zavazují kapitány, kteří mají na palubě lidi v nouzi, aby s nimi v závislosti na možnostech lodi zacházeli lidsky.

Komise pro námořní bezpečnost v rámci organizace IMO vydala Pokyny k zacházení s osobami zachráněnými na moři. Je v nich určeno, že vláda, která má na starosti SAR region, ve kterém byli nalezeni přeživší, je odpovědná za poskytnutí bezpečného místa.[4] Státy, které tyto osoby zachránily, nebo přijaly zachráněné migranty a uprchlíky, jsou zavázány dlouhodobými náklady a musí zajistit naplnění jejich základních potřeb.[1] Valné shromáždění OSN, Úmluva o námořním právu, 10. prosince 1982, čl. 2, 3, 4 a 8.

[2] Valné shromáždění OSN, Úmluva o námořním právu, 10. prosince 1982, čl. 33.

[3]  Valné shromáždění OSN, Úmluva o námořním právu, 10. prosince 1982, čl. 86-90.

[4] IMO, Pokyny pro zacházení s osobami zachráněnými na moři, Rezoluce MSC, 167(78): http://www.imo.org/en/OurWork/Facilitation/Documents/MSC.167%20(78).pdf 

 

[1] UNHCR, Global Trends, Forced Displacement in 2015: https://s3.amazonaws.com/unhcrsharedmedia/2016/2016-06-20-global-trends/2016-06-14-Global-Trends-2015.pdf.

[2] ABC News, Election 2016: Peter Dutton, Malcolm Turnbull confirm Vietnam asylum seeker boat turn-back, 22 June 2016, dostupné na: http://www.abc.net.au/news/2016-06-22/dutton-turnbull-confirm-vietnam-asylum-seeker-boat-turn-back/7532368. 

[3] Amnesty International, Australia: By Hook or by Crook - Australia's abuse of Asylum-seekers at sea (Index ASA 12/2576/2015), 28 October 2015: https://www.amnesty.org/en/documents/asa12/2576/2015/en/.  

[4] Amnesty International, This is still breaking people: Update on human rights violations at Australia’s asylum-seeker processing centre on Manus Island, Papua New Guinea (Index: ASA 12/002/2014), dostupné na https://www.amnesty.org/en/documents/asa12/002/2014/en/; This is breaking people: Human rights violations at Australia’s asylum-seeker processing centre on Manus Island, Papua New Guinea (Index: ASA 12/002/2013), dostupné na https://www.amnesty.org/en/documents/ASA12/002/2013/en/; Nauru Camp a Human Rights Catastrophe with No End in Sight, 23 November 2012, dostupné na https://www.amnesty.org/en/documents/ASA42/002/2012/en/. 

[5] Reza Berati zemřel po vypuknutí násilí na ostrově Manus v detenčním zařízení 18. února 2014. Viz http://www.aph.gov.au/~/media/Committees/Senate/committee/legcon_ctte/Manus_Island/Report/report.pdf, s. 101. Hamid Kehazaei zemřel 5. září 2014 na otravu krve na ostrově Manus.

[6] The Guardian, Refugee who set himself alight on Nauru dies in hospital, 29 April 2016: https://www.theguardian.com/australia-news/2016/apr/29/refugee-who-set-himself-alight-on-nauru-dies-of-injuries-in-hospital. 

[7] The Guardian, Self-immolation: desperate protests against Australia's detention regime, 3 May 2016: https://www.theguardian.com/australia-news/2016/may/03/asylum-seekers-set-themselves-alight-nauru. 

[8] Viz: Belden Normal Namah v Papua New Guinea (SC1497), The Supreme Court of Justice, 2013: https://uploads.guim.co.uk/2016/04/26/PNG_SC_judgement.pdf. 

[9] The Guardian, Australia confirms Manus Island immigration detention centre will close, 17 August 2016: https://www.theguardian.com/australia-news/2016/aug/17/manus-island-detention-centre-to-close-australia-and-papua-new-guinea-agree?CMP=Share_iOSApp_Other. 

[10] ABC, Fewer than 20 refugees resettled in PNG from Manus Island centre, 18 August 2016: http://www.abc.net.au/news/2016-08-18/fewer-than-20-refugees-resettled-in-png-from-manus/7762912. 

[11] Amnesty International, Australia: Appalling abuse, neglect of refugees on Nauru, 2 August 2016: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/08/australia-abuse-neglect-of-refugees-on-nauru/ - viz také: The Guardian, The Nauru files: https://www.theguardian.com/news/series/nauru-files. 

[12] Amnesty International, Annual Report 2015/2016, webové stránky o Austrálii: https://www.amnesty.org/en/countries/asia-and-the-pacific/australia/report-australia/. 

[13] The Guardian, Offshore detention whistleblower loses job after condemning 'atrocity' of camps, 21 June 2016: https://www.theguardian.com/australia-news/2016/jun/21/offshore-detention-whistleblower-loses-job-after-condemning-atrocity-of-camps; The Guardian, More than 100 Nauru and Manus staff call for centres to close, 16 August 2016 https://www.theguardian.com/australia-news/2016/aug/17/more-than-100-former-nauru-and-manus-staff-call-for-centres-to-close.  8 October 2015: https://www.amnesty.org/en/documents/asa12/2576/2015/en/. 

Podobné příběhy

5.3.2018

Ostrov Manus: Austrálie odsuzuje uprchlíky k životu v nejistotě a nebezpečí

Australská vláda zanevřela na stovky uprchlíků a žadatelů o azyl. Zanechala je v situaci podobající se více trestu než ochraně v Papui-Nové Guineji, uvedla dnes Amnesty International ve své výzkumné zprávě.


Tyto webové stránka používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více... Díky za upozornění...