LIBANON

Libanon přijal více než 1,1 milionu uprchlíků ze Sýrie, z nichž je 53 procent dětí. Je také domovem zde žijících palestinských uprchlíků (o něco méně než 450 000 lidí). Podle OSN jsou životní podmínky 55 procent syrských uprchlíků přebývajících v Libanonu nevyhovující: žijí v neoficiálních obydlích, přelidněných budovách a hustě obydlených chudých sousedstvích; 70 procent domácností žije pod hranicí chudoby. Agentury OSN a nevládní organizace mohou pomáhat jen omezeně kvůli nedostatku financí. Do poloviny července byla meziagenturní výzva pro Libanon financovaná jen ze 41 procent a OSN musela snížit počet uprchlíků, kteří dostávali finanční podporu, a snížit částku, kterou dostávali.

Škrty ve finanční podpoře stravy způsobily, že uprchlíci dostanou ekvivalent 0,72 USD na osobu na den, což je výrazně pod hranicí chudoby definovanou Světovou bankou: 1,90 USD na den. Finanční nedostatek také způsobil, že UNHCR musela z velké části kvůli privatizovanému zdravotnímu systému omezit svou finanční podporu na pokrytí cenově dostupné základní a pohotovostní péče. UNHCR je schopná pokrýt pouze 75 procent nákladů za léčbu a uprchlíci si musí zaplatit zbývajících 25 procent.

Libanonská vláda formálně neuznává jako uprchlíky ty, kteří utíkají ze Sýrie, a v lednu 2015 přísně omezila vstup uprchlíků ze Sýrie v případech, kdy nesplňovali určitá kritéria. Syrští uprchlíci jsou povinni v Libanonu zažádat o pobytové vízum. Je pro ně ale velmi obtížné získat dokumenty potřebné pro podání žádosti kvůli finančním a administrativním požadavkům tohoto procesu. Bez povolení mají uprchlíci omezený přístup k základním službám a riskují zadržení a deportaci. V červnu 2016 oznámil zástupce Ministerstva sociálních věcí, že vláda navrhuje vytvoření vlastní databáze pro registraci Syřanů v Libanonu oddělenou od registračního systému UNHCR. Ministerstvo sociálních věcí plánuje lidem registrovaným v databázi vydat kartičku uznávanou všemi vládními institucemi, která by fungovala jako způsob identifikace na kontrolních stanovištích, tudíž by už bezpečnostní síly nemusely kontrolovat povolení k pobytu. Uprchlíci by ale i přesto potřebovali povolení k pobytu, k registraci manželství a narození a k přístupu na trh práce a jiným službám v zemi.

Podobné příběhy

Tyto webové stránka používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více... Díky za upozornění...