Historický verdikt: studie OSN potvrdila provinění firmy Shell v deltě Nigeru

Společnost Shell způsobila v deltě řeky Niger lidskoprávní tragédii, tvrdí Amnesty International. Její slova potvrzuje právě vydaná expertní studie OSN, která upozorňuje na rozsáhlé znečištění regionu a devastující dopady, které má chování společnosti Shell na životy lidí v nigerijském Ogonilandu.

Historicky první zpráva Programu OSN na ochranu životního prostředí (UNEP) na toto téma je založena na dvouletém hloubkovém expertním výzkumu. Vědci zjistili, že ropné znečištění v Nigérii je skutečně vážné, velmi rozšířené a mu byla vystavena většina lidí z 860 tisícové ogonské komunity.

„Zpráva potvrzuje, že společnost Shell měla na Nigérii obrovský dopad, který po celá desetiletí popírala s tím, že se chová podle mezinárodních standardů,“ uvedla Audrey Gaughran, ředitelka AI pro globální otázky, která se dlouhodobě věnuje otázce dopadu znečištění na práva lidí v Nigérii.

Zpráva, která vznikla na požádání nigerijské vlády a kterou sponzorovala také společnost Shell, nevyvratitelně potvrzuje, že znečištění delty řeky Niger má na místní obyvatele zničující dopad. Ropa unikající z ropných zařízení ničí zemědělství, rybolov a prosakuje také do pitné vody. Místí lidé tak ztrácí obživu a důležité životní zdroje. V jedné vesnici dokonce hodnoty benzenu v pitné vodě 900krát překračovaly mezinárodní limity. OSN proto doporučilo zavést pohotovostní režim a upozornit místní komunity na hrozící nebezpečí.

Shell podle OSN selhal také v nápravě škody, kterou způsobily ropné skvrny. Společnost tvrdila, že ropné skvrny odstranila. Experti však zjistili opak. Kromě selhání Shellu upozorňuje zpráva také na vážné pochybení ze strany nigerijské vlády, která má ropné společnosti kontrolovat. Nigerijské zákony jsou podle OSN slabé a nigerijská Agentura pro vyšetřování ropných znečištění svou práci často přenechává právě samotným ropným společnostem.

„Zpráva OSN by měla být alarmem pro další investory i vládu. V minulosti se sice nechali ukolébat masivním PR ze strany Shellu, nyní ale budou požadovat nápravu - Shell musí zamezit dalším ropným skvrnám, zajistit obětem finanční kompenzace a poskytovat přesnější informace o dopadech znečištění,“ uvedla Audrey Gaughran z AI.

Společnost Shell 3. srpna 2011 přiznala odpovědnost za dvě masivní skvrny, které způsobila v Ogonilandu v roce 2008. Skvrny v Bodo, které vážně poškodily život místní komunity, však nebyly odstraněny ani po téměř třech letech.

Amnesty International se případem porušování lidských práv v deltě řeky Niger dlouhodobě zabývá, pozornost tématu věnovala také česká pobočka AI ve své kampani Byznys a lidská práva.

Více informací naleznete na www.zakazdoucenu.cz nebo {www.amnesty.cz' rel='external'>www.amnesty.cz' rel='external'>{www.amnesty.cz

Podobné příběhy

3.8.2017

Respekt: Jak může elektroauto ovlivnit lidská práva v Kongu?


13.7.2017

Indonésie: Změna přístupu společnosti Wilmar při výrobě palmového oleje

V návaznosti na naši intenzivní kampaň proti vážnému zneužívání práce na plantážích nadnárodního giganta Wilmar při výrobě palmového oleje, na nějž se zaměřila naše zpráva Velký skandál s palmovým olejem, společnost Wilmar prohlásila, že do června provede změny - dočasní pracovníci, které tvoří převážně ženy, se stanou trvalými a postřikovači už nebudou mít úkolovou mzdu, ale budou placeni od hodiny.


1.7.2017

Všichni tři výzkumníci propuštěni

Dobrá zpráva. Všichni aktivisté kontrolující pracovní podmínky v čínském závodě na výrobu obuvi byli propuštěni 28. 6. propuštěni na kauci, což znamená, že pokud se nedopustí v následujících 12 měsících trestného činu, všechna obvinění budou stažena! Děkujeme všem z podporu.


21.6.2017

Nepál: Bezohledným náborářům je ponechána volnost k vykořisťování migrantů

Podle zprávy, kterou dnes zveřejnila Amnesty International, selhává nepálská vláda při kontrole bezuzdného klamání a vydírání v záležitosti pracovních náborů v zemi, čímž vystavuje přistěhovalecké pracovníky riziku nucené práce v cizině a zanechává je s ohromnými dluhy.


Tyto webové stránka používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více... Díky za upozornění...