Evropské společnosti se podílejí na obchodu s „mučicími nástroji“

Evropská unie v roce 2006 přijala pravidla zakazující nebo regulující vývoz nástrojů, které jsou používány k mučení. Podle výzkumu Amnesty International a Omega Research Foundation se však evropské společnosti stále podílejí na globálním obchodu se zbožím jako jsou okovy, spojené řetězy, elektrické paralyzéry nebo pouta, která vydávají elektrošok o síle 50 000 voltů. I Česká republika povolila vývoz některých druhů tohoto zboží do zemí, kde jsou rutinně zneužívány k mučení.

„Náš výzkum ukazuje, že české úřady opakovaně povolily vývoz okovů, chemických sprejů nebo zbraní vydávajících elektrošoky do států, kde takové zboží bývá používáno k mučení. Jedná se o státy jako Kamerun, Pákistán, Moldávie nebo Mongolsko. Tyto vývozy vyvolávají obavy, že mohlo dojít k porušení legislativy,“ uvedla Amnesty International.Amnesty International proto požádala české úřady o podrobnější informace o jednotlivých vývozech, aby mohla posoudit, zda k tomuto porušení skutečně došlo. V roce 2008 ČR povolila vývoz elektrických paralyzérů a sprejů s chemickými látkami do Kamerunu. Amnesty International v této zemi dokumentuje množství případů mučení ze strany policie a armády. Podle kamerunských organizací je velmi rozšířené právě mučení elektrošoky.V dalším odbytišti českých vývozců, v Mongolsku, dochází rovněž k častému mučení, a to především na policejních stanicích, ve vazebních zařízeních a v celách se zvláštním režimem, zejména v celách smrti. Mezi používané metody patří zabodávání jehel pod nehty, elektrošoky nebo prodloužená doba pobytu v poutech a okovech. V jednom ze zdokumentovaných případů byl vězeň v okovech držen bez přestávky po dobu tří let. I přes konkrétní znepokojivé vývozy patří ČR mezí pouhých sedm členů EU, kteří naplňují povinnost zveřejňovat informace o jednotlivých povoleních vývozu tohoto zboží. České úřady také zakázaly vývoz do zjevně rizikových oblastí, když odmítly vydat povolení k exportu elektrických paralyzérů do Ázerbájdžánu a Íránu.„Nyní je třeba, aby české úřady informovaly o způsobu hodnocení rizik, který uplatňují k ujištění, že koncoví příjemci tyto nástroje nezneužijí k mučení a nelidskému zacházení.“Podle Amnesty International je dále třeba upravit dosavadní evropskou legislativu, aby byla schopna držet krok s technologických vývojem a uměla pružně reagovat na snahy o obcházení kontrolních mechanismů.

Další informace:

Zákaz či kontrola vývozu nástrojů užívaných k mučení (nařízení Rady č. 1236/2005) přinesly řadu pokroků. Nařízení přitom zakazuje mezinárodní obchod s nástroji, které nemají jiný praktický účel než trest smrti, mučení či jiné špatné zacházení. Obchod s nástroji, které jsou často používány k mučení, je tímto nařízením regulován.Obchodování tohoto zboží v rámci EU však nebylo zcela zastaveno. To je umožněno nedostatečným vymáháním tohoto nařízení v některých členských státech, jednak nedostatky, které jsou v textu samotného nařízení. Nedostatky v tomto zákoně umožňují výrobcům a překupníkům obchodovat se zbožím, které nemá jiné použití než mučení. Někdy se kontrole vyhnou tak, že zboží prodávají po částech. Zprostředkování obchodu a poskytování výcviku a technické pomoci pro mnoho druhů zařízení používaných k mučení pokračuje, aniž by bylo podrobeno jakékoli kontrole.

Podobné příběhy

17.12.2015

Švédsko, hlavní vývozce vojenského materiálu, upřednostnilo lidská práva před prodejem zbraní!

Švédský parlament doporučil snížit vývoz zbraní do nedemokratických zemí.


26.2.2016

Výroční zpráva SIPRI: Vývoz zbraní stále roste!

Od roku 2004 plynule roste objem mezinárodního obchodu se zbraněmi. Dle nových dat, která uveřejnil Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), činil nárůst mezi obdobími 2006-10 a 2011-15 celých 14 %.


2.2.2016

Memorandum za zodpovědný vývoz zbraní z ČR

Podle údajů výroční zprávy Ministerstva průmyslu a obchodu vyvezla Česká republika v roce 2014 vojenský materiál do 35 zemí, které jsou z pohledu dodržování lidských práv dlouhodobě problematické, a kde podle výzkumů Amnesty International dochází k jejich vážnému porušování.


27.2.2016

Aktivisté naléhají na státy, aby přestaly dodávat zbraně Saudské Arábii

Mnoho evropských států prodává v rámci obchodu zbraně a vojenské vybavení do Saudské Arábie v hodnotě miliard amerických dolarů. Tyto zbraně následně zabíjejí civilisty v Jemenu.