Petice za okamžité a bezpodmínečné propuštění Manizhy Seddiqi

General Directorate of Intelligence
Abdul Haq Wasiq
Chaharahi Zanbaq
Kabul
Afghanistan


Vážený pane řediteli,

vyjadřuji své vážné znepokojení nad svévolným zatčením a uvězněním významná obránkyně lidských práv Manizhy Seddiqi. Byla zadržena jenom proto, že uplatňovala svá práva na svobodu projevu a pokojné shromažďování. Manizha Seddiqi, která je také členkou Spontánního hnutí afgánských žen (Spontaneous Movement of Afghan Women), nuceně zmizela 9. října 2023 a o několik týdnů později se objevila v tálibánské vazbě. Dne 5. prosince 2023 byla převezena do věznice Pul-e-Charkhi v Kábulu.

Podle informací Amnesty International jsou Manizhe Seddiqi odpírány rodinné návštěvy, nemá přístup k právníkům, stejně jako přístup k lékařské péči. Její zdravotní stav se zhoršuje. Velmi mě znepokojuje, že jí hrozí mučení a další špatné zacházení. Amnesty International zdokumentovala i další případy lidí, kterým je v tálibánských vazebních střediscích a věznicích upírána jejich svoboda. Asistenční mise OSN v Afghánistánu (UNAMA) navíc oznámila, že mezi lednem 2022 a červencem 2023 tvořilo polovinu z 1600 případů porušování lidských práv ve věznicích Tálibánu mučení nebo jiné kruté, nelidské a ponižující zacházení se zadrženými. Lidé jsou navíc často drženi v nedůstojných podmínkách a bez přístupu k potřebné lékařské péči.

Zatčení Manizhy Seddiqi je v rozporu s mezinárodním právem v oblasti lidských práv, včetně Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, jehož je Afghánistán smluvní stranou. Jedná se o jasné porušení práva na svobodu projevu a pokojného shromažďování.

Proto Vás vyzývám, abyste:

Zajistil okamžité a bezpodmínečné propuštění Manizhy Seddiqi.

Do doby jejího propuštění zajistil, aby její vazební podmínky odpovídaly mezinárodním standardům, aby měla přístup k právníkům a lékařské péči a mohla přijímat rodinné návštěvy.

Zajistil, že ženy a jejich rodiny nebudou vystavovány svévolnému zatýkání a zadržování, nucenému mizení a jinému závažnému porušování lidských práv jen proto, že uplatňovaly svá práva.

S pozdravem


  Celé znění on-line petice v angličtině Zavřít