Petice za zřízení komise na ochranu obránců lidských práv v Afghánistánu

President
H. E. Muhammad Ashraf Ghani
Islamic Republic of Afghanistan
ARG Presidential Palace
Akber, Kabul
Afghanistan


Vážený pane prezidente,

vyjadřuji své vážné znepokojení ohledně zhoršující se situace obránců lidských práv v Afghánistánu, kteří soustavně čelí zastrašování, obtěžování, výhrůžkám a násilí – a to jak ze strany úřadů, tak ozbrojených složek. Jak bylo zveřejněno ve zprávě Amnesty International z roku 2019 „Bezbranní obránci“, afghánští obránci lidských práv jsou pod sílícím tlakem a na pozadí eskalujícího násilí šířícího se po celé zemi se občanský prostor pro jejich působení dramaticky zmenšil. Věřím, že jste si vědom skutečnosti, že obránci lidských práv dlouhodobě hrají klíčovou roli při řešení závažných problémů v oblasti lidských práv v Afghánistánu.

Předkládají návrhy nových zákonů a novelizace existujících, doporučují plány a strategie vládních aktivit a monitorují jejich provádění. Navzdory zárukám zakotveným v afghánské ústavě a ratifikaci několika klíčových úmluv OSN o lidských právech není obráncům lidských práv poskytována dostatečná ochrana v situacích, kdy čelí výhrůžkám a obtěžování. Dojde-li k incidentu, existují pouze omezené možnosti právní ochrany v důsledku nedostatečně funkčního soudnictví a v oblasti vyšetřování dochází k pochybením, která prakticky vylučují odpovědnost pachatelů.

Amnesty International, ve spolupráci s dvaatřiceti lidskoprávními organizacemi, představila v lednu 2020 za přítomnosti afghánského viceprezidenta Sarwara Danishe dokument „Strategie ochrany afghánských obránců lidských práv“. Dokument byl navržen jako návod a doporučení pro vládu, jak přijmout nezávislý, účinný a funkční mechanismus zaručující bezpečnost a podporu obráncům lidských práv v zemi, jehož prostřednictvím by byla zaručena bezprostřední ochrana, nestranné vyšetřování a psychosociální podpora obráncům lidských práv v Afghánistánu.

Proto vyzývám Vás i afghánskou vládu, aby: 1. bezodkladně zřídila společnou komisi pro ochranu obránců lidských práv, jak je navržena ve „Strategii ochrany afghánských obránců lidských práv“; 2. zavedla zvláštní opatření k zajištění ochrany obránců lidských práv, kteří čelí hrozbám, zastrašování a násilí; 3. s podporou mezinárodního společenství zajistila a vyčlenila finanční prostředky zřízením zvláštních finančních fondů k podpoře obránců lidských práv.

S úctou


  Celé znění on-line petice v angličtině Zavřít