Petice za okamžité a bezpodmínečné zrušení všech obvinění vedených proti Ahmedu Kabirovi Kishorovi

Prime Minister
Shiekh Hasina
Prime Minister’s Office
Old Sangsad Bhaban
Tejgaon, Dhaka-1215
Bangladesh


Vážená paní premiérko,

vyjadřuji své vážné znepokojení v souvislosti s obviněními z mučení karikaturisty Ahmeda Kabira Kishora a spisovatele Mushtaqa Ahmeda, držených ve vyšetřovací vazbě po dobu devíti měsíců od května 2020 za zveřejňování satirických karikatur a komentářů kritických vůči Vaší vládě na sociálních médiích.

Mushtaq Ahmed zemřel ve vězení dne 25. února 2021. O týden později, 4. března, byl Ahmed Kabir Kishore propuštěn na kauci jen na dobu šesti měsíců. Karikaturista sdělil Amnesty International, že byli ve vazbě oba mučeni jednou nebo více státními bezpečnostními agenturami, než bylo jejich zatčení oficiálně zaznamenáno dne 5. května 2020.

Kromě ztráty sluchu na pravé ucho má Ahmed Kabir Kishore také potíže s chůzí kvůli bolesti levého kolene a kotníku a naléhavě potřebuje řádné lékařské ošetření.

Pokud budou odsouzeni, hrozí Ahmedu Kabirovi Kishorovi a devíti dalším osobám obžalovaným ve stejném případu z porušení drakonického bangladéšského zákona o digitální bezpečnosti až deset let vězení pouze za pokojné uplatňování svého práva na svobodu projevu.

Kreslení karikatur a zveřejňování kritiky online nejsou zločinem. Podle mezinárodního humanitárního práva, kam patří i Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, jehož je Bangladéš smluvní stranou, „je obzvláště vysoký důraz kladen na možnost neomezeného vyjadřování“. Nikdo by neměl zemřít za pouhé uplatňování svého práva na svobodu projevu.

Žádám Vaši vládu aby:

● Okamžitě a bezpodmínečně zrušila všechna obvinění proti Ahmedovi Kabirovi Kishorovi a všem obviněným nebo zadrženým pouze za pokojné uplatňování svého práva na svobodu projevu;

● Okamžitě, důkladně, nestranně, nezávisle a transparentně vyšetřila smrt Mushtaqa Ahmeda ve vězení, vyšetřila obvinění z mučení Ahmeda Kabira Kishora a postavila pachatele před soud;

● Zrušila zákon o digitální bezpečnosti, pokud jej nebude možné změnit tak, aby odpovídal mezinárodnímu humanitárnímu právu, včetně Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, jehož je Bangladéš smluvní stranou.

S úctou,


  Celé znění on-line petice v angličtině Zavřít