Petice za zastavení přerušení studia práv Rohimy Akter Khushiové a umožnění jí řádně dokončit studium

Chairman
Kazi Shahidullah
University Grants Commission of Bangladesh
UGC Bhaban, Plot # E-18/A
Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207
Bangladesh


Vážený pane Shahidullahu,

vyjadřuji své znepokojení nad rozhodnutím soukromé vysoké školy Cox’s Bazar International University vyloučit ze studií Rohimu Akter Khushiovou. Její vyloučení bylo zdůvodněno výhradně jejím statusem rohingského uprchlíka. Rohima Akter Khushiová, která v té době ve škole druhým semestrem studovala práva, se v Bangladéši narodila, vyrůstala a také zde absolvovala veškerá studia. Je jednou z mála rohingských žen, jež navzdory všem překážkám, kterým Rohingové čelí, usilovala o dosažení vysokoškolského vzdělání. Právo na vzdělání je právem každého jedince bez ohledu na jeho/její postavení nebo status; vyloučení Rohimy Akter Khushiové je porušením lidskoprávního závazku, ke kterému se Bangladéš zavázala podepsáním Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech.

Žádáme proto bangladéšskou vládu, aby přijala následující opatření:

1. Okamžitě zastavit přerušení studia práv Rohimy Akter Khushiové a umožnit jí řádně dokončit studium.

2. Zahájit spolupráci s mezinárodním společenstvím a zajistit všem dětem, včetně dětí rohingských uprchlíků, přístup ke vzdělání, a to i na úrovni základního a středního školství.

3. Respektovat a podporovat akademickou svobodu a právo na vzdělání, jak je ustanoveno v Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech.

S pozdravem


  Celé znění on-line petice v angličtině Zavřít