Petice za okamžité zastavení přemisťování rohingských uprchlíků na ostrov Bhasan Čár a navrácení těch, co už na ostrově jsou

Prime Minister
Sheikh Hasina
Prime Minister’s Office
Old Sangsad Bhaban
Tejgaon, Dhaka - 1215
Bangladesh


Vážená paní premiérko Šajch Hasínová,

vyjadřuji vážné obavy o život více než šestnácti set rohingských uprchlíků, kteří byli 4. prosince 2020 přemístěni na ostrov Bhasan Čár, a to ještě předtím, než byl Organizaci spojených národů, humanitárním a lidskoprávním organizacím umožněn přístup k provedení nezávislého posouzení životních podmínek na ostrově, spolu se zajištěním základních práv a svobod.

Vyjadřuji dále vážné znepokojení nad tím, že od května 2020 bylo na ostrově Bhasan Čár uvězněno proti své vůli tři sta rohingských uprchlíků, a navíc hrozí bezprostřední přemístění dalším sto tisícům uprchlíků. Někteří rohingští uprchlíci řekli organizacím pro lidská práva, že byli k přesunu donuceni.

Bangladéš poskytl rohingským uprchlíkům druhou šanci na život poté, co uprchli před hrůzami pronásledování, avšak uvěznění rohingských uprchlíků na ostrově Bhasan Čár je nedodržením závazků Bangládeše v souladu s Mezinárodním paktem o občanských a politických právech a závažně narušuje jejich práva na svobodu a svobodu pohybu.

Je důležité, aby v situacích, kdy má mezinárodní komunita zodpovědnost podporovat Bangladéš a rohingské uprchlíky, byl dodržován řádný a transparentní proces.

Naléhavě po Vaší vládě žádám, aby:

• Okamžitě zastavila přemisťování dalších rohingských uprchlíků na ostrov Bhasan Čár a aby vrátila zpátky ke svým rodinám a komunitě v Cox’s Bazar ty, co už na ostrově jsou.

• Umožnila OSN, humanitárním a lidskoprávním organizacím provést nezávislé posudky o tom, zda je Bhasan Čár obyvatelný.

• Zajistila přístup k základním právům a svobodě v případě, že bude ostrov shledán obyvatelným a otevřela ostrov pro veřejnost, ne pouze pro Rohingy.

• Nastínila v rámci politiky, jež bude veřejně dostupná, transparentní a respektující práva a účast rohingských uprchlíků na rozhodnutích, která se jich týkají.

S úctou,


Zavřít