Petice Okamžité a bezpodmínečné propuštění Marfy Rabkové a dalších vězňů svědomí v Bělorusku.

Prosecutor General
Andrei Shved
Ul. Frunze, d.19
Minsk 220034
Republic of Belarus


Vážený pane generální prokurátore,

vyjadřuji své hluboké znepokojení nad uvězněním Marfy Rabkové, obránkyně práv žen a koordinátorky dobrovolníků v lidskoprávním centru Vjasna.

Marfa Rabková a její manžel Vadzim Žaromski byli zadrženi večer dne 17. září důstojníky Hlavního ředitelství pro boj s organizovaným zločinem a korupcí spadajícího pod ministerstvo vnitra (GUBAZIK). V jejich bytě byla provedena domovní prohlídka a zabaveny peníze, osobní věci a počítač. Vadzim Žaromski byl později propuštěn, Marfa Rabková strávila deset dní ve vyšetřovací vazbě jako podezřelá podle § 293(3) trestního zákoníku („Výcvik nebo jiná příprava osob podílejících se na výtržnostech nebo financování těchto aktivit“), za což hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.

Marfa Rabková je vězeňkyní svědomí, perzekvována výhradně za své legitimní aktivity v oblasti obrany lidských práv jako sledování demonstrací a shromažďování důkazů o porušování lidských práv, včetně mučení a jiného špatného zacházení, jemuž v současné době čelí pokojní demonstranti, kteří byli zadrženi úředníky činnými v trestním řízení.

Marfa Rabková se nedopustila žádného trestného činu a pro její trestní stíhání nejsou žádné důvody. Její zatčení, věznění a stíhání jsou odvetou za její práci v oblasti lidských práv a představují závažné porušení běloruských závazků v oblasti mezinárodních lidských práv.

Běloruské orgány musejí přestat pronásledovat členy a členky lidskoprávního centra Vjasna a další aktivisty občanské společnosti a respektovat práva všech Bělorusů na svobodu shromažďování a projevu.

S ohledem na výše uvedené Vás naléhavě žádám:

  • O okamžité ukončení trestního řízení vedeného proti Marfě Rabkové a zajištění toho, že proti ní nebudou vznesena žádná další obvinění.

  • Podniknutí nezbytných kroků vedoucích k okamžitému a bezpodmínečnému propuštění Marfy Rabkové a dalších vězňů svědomí v Bělorusku.

S úctou


  Celé znění on-line petice v angličtině Zavřít