Petice za okamžité a bezpodmínečné propuštění Maryje Kalesnikavové a všech dalších běloruských vězňů svědomí.

Prosecutor General of the Republic of Belarus
Andrey Shved
Vul. Internatsianalnaya, 22
220030 Minsk
Belarus


Vážený pane generální prokurátore,

vyjadřuji své znepokojení z probíhajícího věznění a nepodloženého trestního stíhání Maryje Kalesnikavové podle § 361 trestního zákoníku („Vyzývání k aktivitám směřujících k podrývání národní bezpečnosti“).

Maryja Kalesnikavová se nedopustila žádného mezinárodně uznávaného trestného činu a je stíhána výhradně za využívání svého práva na svobodu projevu, sdružování a pokojného shromažďování. Její stíhání nemá oporu v běloruském právním řádu a porušuje mezinárodní závazky Běloruska. Kritika orgánů, účast na pokojných protestech nebo organizování pokojných demonstrací je lidským právem každého člověka, nikoli zločinem proti státu.

Jak nepochybně víte, Maryja Kalesnikavová byla od 7. září v Minsku pohřešována. Je známo, že byla odvlečena maskovanými muži v civilu a odvezena na státní hranici s Ukrajinou, kde se bránila vyhoštění roztrháním cestovního pasu. Poté byla umístěna do vyšetřovací vazby a dne 16. září oficiálně obviněna z trestného činu, který nespáchala.

Případ Maryje Kalesnikavové je ukázkovým příkladem desítek osob stíhaných v Bělorusku na základě vykonstruovaných obvinění za pokojné uplatňování jejich lidských práv. Všichni jsou vězni svědomí a musejí být okamžitě a bezpodmínečně propuštěni.

Z výše uvedených důvodů Vás naléhavě žádám:

  • Zastavte trestní stíhání Maryje Kalesnikavové a všech dalších běloruských vězňů svědomí a zajistěte jejich okamžité a bezpodmínečné propuštění.

  • Zahajte rychlé, účinné a nestranné vyšetřování všech ohlášených případů porušování lidských práv, včetně únosu Maryje Kalesnikavové, všech případů nezákonného odnětí svobody, svévolných zatčení, nezákonného použití síly ze strany pořádkových sil a konstruování obvinění proti politickým aktivistům, a zajistěte, aby každý, kdo byl shledán zodpovědným za tato porušení, byl postaven před řádný soud.

S úctou,


  Celé znění on-line petice v angličtině Zavřít