Petice za okamžité a bezpodmínečné propuštění Pavla Sevjarynce

Prosecutor General of the Republic of Belarus
Alyaksandr Kaniuk
Internatsionalnaya str. 22
220030 Minsk
Belarus


Vážený nejvyšší státní zástupce,

vyjadřuji své vážné znepokojení nad případem Pavla Sevjarynce, jenž byl nedaleko svého domova v Minsku dne 7. června zatčen a je v současnosti zadržován v nevyhovujících podmínkách. Pavel Sevjarynec byl v rozporu s právem na shromažďování za svou účast na protestech odsouzen na 75 dní „správní vazby“. Je vězněm svědomí a musí být okamžitě a bezpodmínečně propuštěn. Znepokojují mne také důvěryhodné zprávy o špatném zacházení, kterého se mu dostává. Podle jeho ženy a již propuštěných spoluvězňů mu nebylo dovoleno setkat se se svým právním zástupcem a byl deset dní držen v samovazbě. Je nucen spát na lavičce bez matrace, ta je navíc každý den od 6:00 do 22:00 hodin opírána o stěnu, takže v cele zůstane pouze železná stolička. V cele dále chybí tekoucí voda a zadržený nemá možnost náležitého pohybu. Jeho osobní věci, hygienické potřeby a teplé oblečení mu byly zabaveny. Také Bible mu – oddanému křesťanovi – byla zabavena. Do 29. června vazební zařízení odmítalo přijmout balíčky od jeho ženy, a když konečně jeden přijalo, není známo, zdali se do rukou Pavla Sevjarynce vůbec dostal. S ohledem na výše uvedené Vás vyzývám k okamžitému a bezpodmínečnému propuštění vězně svědomí Pavla Sevjarynce a k zajištění, aby on ani žádná jiná osoba nebyli vystaveni takovýmto podmínkám, vytvářejícím kruté, nehumánní a ponižující zacházení či trestání.

S pozdravem


  Celé znění on-line petice v angličtině Zavřít