Petice za okamžité a bezpodmínečné propuštění Ramana Prataseviče a Sofie Sapegaové

Prosecutor General of the Republic of Belarus
Andrei Shved
Vul. Internatsianalnaya 22
220030 Minsk
Belarus


Vážený pane prokurátore,

požaduji okamžité propuštění Ramana Prataseviče a Sofie Sapegaové, kteří byli zatčeni dne 23. května 2021 poté, co byl jejich let z Athén do Vilniusu běloruskými úřady pod falešnou záminkou záměrně odkloněn do Minsku. Raman Pratasevič byl obviněn podle čl. 293 odst. 1 („Organizace masových nepokojů“), čl. 342 odst. 1 („Organizace akcí hrubě porušujících veřejný pořádek“) a čl. 130 odst. 3 („Podněcování rasové, etnické, náboženské nebo jiné sociální nenávisti na profesním základě“) trestního zákoníku. Důvody zatčení Sofie Sapegaové nebyly zveřejněny. Vše nasvědčuje tomu, že byli oba zadrženi v odvetě za kritickou novinářskou práci Ramana Prataseviče.

Neexistuje žádný důkaz, že Raman Pratasevič a Sofie Sapegaová spáchali mezinárodně uznávaný zločin, a jejich zadržení je svévolné. Jejich zatčení bylo provedeno nezákonným a bezohledným způsobem, jenž ohrozil všechny cestující letadla, když stíhačka běloruského letectva odklonila jejich let a donutila letadlo nouzově přistát v Minsku.

Běloruská státní televize odvysílala dne 24. května záznam, na němž se Raman Pratasevič, s modřinami v obličeji, doznává k organizování nepokojů v Minsku. Obávám se, že toto „přiznání“ mohlo být vynuceno násilím. Amnesty International zdokumentovala, že v Bělorusku dochází k rozsáhlému mučení a jinému špatnému zacházení, porušování práva na spravedlivý proces a svévolnému stíhání pokojných demonstrantů a nezávislých novinářů.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem vás vyzývám, abyste:

Okamžitě a bezpodmínečně propustili Ramana Prataseviče, Sofii Sapegaovou a všechny ty, kteří byli v Bělorusku svévolně zadrženi a uvězněni na základě vykonstruovaných, politicky motivovaných obvinění kvůli uplatňování práva na svobodu projevu a pokojné shromažďování.

Přijali okamžitá opatření na ochranu Ramana Prataseviče a Sofie Sapegaové před mučením a jiným špatným zacházením, včetně zahájení účinného vyšetřování obvinění z mučení, a zajištění okamžitého přístupu k právníkům podle jejich výběru.

S úctou


  Celé znění on-line petice v angličtině Zavřít