Petice za okamžité a bezpodmínečné propuštění Sjarheje Cichanouského

Head of the Department for the Execution of Punishments
Oleg Matkin
Department for the Execution of Punishments of the Ministry of Internal Affairs


Vážený pane Matkine,

vyjadřuji své hluboké znepokojení nad případem blogera a aktivisty Sjarheje Cichanouského, který byl odsouzen k trestu odnětí svobody v politickém procesu a je nyní vězněn ve Věznici č. 8 v Žodzině, kde je vystaven obtěžování, šikaně a špatnému zacházení ze strany vězeňské správy.

Od přesunu do Věznice č. 8, k němuž došlo 19. srpna 2022, je Sjarhej Cichanouski vystavován ustavičným drsným trestům, jako je například umístění na samotku do trestní cely (tzv. „šizo“) nebo přemístění do vězeňského zařízení se zpřísněným režimem, údajně kvůli „zlomyslnému porušení“ vězeňských předpisů. Podle zdrojů Amnesty International vězeňská správa Sjarheje Cichanouského záměrně vystavuje vážným bezpečnostním rizikům a odmítá řešit ochranná opatření, o něž požádal. Podmínky, ve kterých se Sjarhej Cichanouski nachází, se rovnají krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení. To musí být okamžitě zastaveno.

Sjarhej Cichanouski si odpykává osmnáctiletý trest odnětí svobody uložený na základě vykonstruovaných obvinění. Cichanouski nespáchal žádný zločin a jeho trest je odvetou za jeho politický aktivismus a aktivity jeho manželky, Svjatalany Cichanouské.

Naléhavě Vás žádám, aby bylo toto špatné zacházení se Sjarhejem Cichanouským okamžitě zastaveno. Podmínky, ve kterých je Cichanouski držen, musejí být v souladu s mezinárodním právem o zacházení s vězni. Sjarhej Cichanouski musí být okamžitě a bezpodmínečně propuštěn.

S pozdravem


  Celé znění on-line petice v angličtině Zavřít