Petice za okamžité ukončení restrikcí v oblasti svobody projevu a shromažďování v Bělorusku

President
Alyaksandr Lukashenko
Administratsia Prezidenta Respubliki Belarus
ul.Karla Marksa, 38
Minsk 220016
Belarus


Vážený pane prezidente,

obracím se na Vás, abych vyjádřil/a své znepokojení nad situací v Bělorusku, kde jsou v důsledku omezování základních lidských práv na shromažďování a svobodu slova lidé nespravedlivě zatýkáni a nevládní organizace pokutovány za účast na veřejných protestech.

Ústava Běloruské republiky zaručuje právo „pořádat shromáždění, pouliční pochody, demonstrace a hlídky, které neporušují právo a pořádek a neomezují práva ostatních občanů Běloruské republiky“ (článek 35), a právo na svobodu sdružovat se je zaručeno v článku 36, který stanovuje, že „každý má právo na svobodu sdružování“. Ve skutečnosti jsou však v důsledku restriktivních právních předpisů tato práva jednotlivců a nevládních organizací porušována. Lidem v Bělorusku je tak zabraňováno pozitivně napomáhat své komunitě, společnosti obecně a politické situaci v zemi.

Zároveň mi dovolte, abych vyjádřil/s svůj nesouhlas s nedodržováním mezinárodních závazků v oblasti lidských práv, zejména s ohledem na zajištění práva na svobodu pokojného shromažďování a svobody projevu. Z těchto důvodů Vás žádám o:

Respektování svobody slova a shromažďování

Okamžité zrušení článku 193-1 trestního zákoníku

Okamžité změnění zákona o „hromadných akcích“ s tím, že se sníží omezení a požadavky, které jsou tímto zákonem určeny

Odstranění článku 15 zákona o „hromadných akcích“, který umožňuje likvidaci jakékoli organizace, která se neřídí tímto zákonem

Možnost beztrestně organizovat pokojná shromáždění v centrech měst nebo se jich účastnit

Okamžité a bezpodmínečné propuštění všech zadržených, kteří jsou věznění pouze za pokojné vyjádření svých politických nebo jiných názorů

Děkuji Vám za čas, který této naléhavé záležitosti věnujete.

S úctou


  Celé znění on-line petice v angličtině Zavřít