Petice za zpřísnění prosazování zákazu nucených a předčasných sňatků v Burkině Faso

Minister of Justice and Human Rights
Bessolé René Bagoro
c/o Amnesty International Burkina Faso
08 Av. Houari Boumedienne
Ouagadougou 08 BP 11344
Burkina Faso


Vážený pane ministře,

velice mě znepokojuje případ dívek z Burkina Faso, které jsou nucené k časným manželstvím. Předčasné a vynucené manželství je zákonem Vaší země, jakož i mezinárodním a regionálním smlouvami o lidských právech, zakázáno. Ale po celé Burkině Faso jsou tisíce dívek nucené k časným manželstvím. Jedna ze dvou dívek se vdá před dosažením 18 let. Některým je pouze 11. Vláda v Burkině Faso musí respektovat právo a ochránit dívky a mladé ženy před nucenými sňatky.

Žádám Vás o to, aby vláda zpřísnila prosazování zákazu nucených a předčasných sňatků a vybudovala více útočišť pro oběti

S úctou,


  Celé znění on-line petice v angličtině Zavřít