Petice za okamžité a bezpodmínečné propuštění Čang Čan

Chief Procurator
Zhang Bencai
Shanghai People’s Procuratorate
648, Jianguo West Road
Xuhui District, Shanghai Shi 20000
People’s Republic of China


Vážený vrchní prokurátore Čangu,

vyjadřuji své vážné obavy o občanskou novinářku Čang Čan (张展), která byla zatčena policií v Šanghaji a je nyní zadržována v detenčním centru Pudong New District. Čang Čan je svévolně zadržována pouze kvůli uplatňování svého práva na svobodu přesvědčení a projevu tak, jak je zakotveno v článku 19 Všeobecné deklarace lidských práv.

Čang Čan přijela do Wu-chanu v únoru 2020, aby odtud podávala zprávy o nákaze COVID-19. Informovala o zatýkání nezávislých reportérů, stejně jako o obtěžování rodinných příslušníků obětí. Dne 15. září byla obžalována na základě obvinění z „vyvolávání sporů a problémů“ (寻衅滋事罪), za které jí hrozí až pět let vězení. Je velmi znepokojující, že jí hrozí takový trest pouze za podávání zpráv o záležitosti veřejného zájmu.

Čang Čan si zvolila hladovku jako způsob protestu proti svému zadržení a potvrzení své nevinny. Navzdory tomu měla být údajně orgány detenčního centra krmena proti své vůli. Byla také nucena nosit pouta na nohách a její ruce byly svázány dvacet čtyři hodin denně po více než tři měsíce. Tato opatření uvalená na Čang Čan porušují absolutní zákaz mučení a dalšího špatného zacházení, což je porušení závazků Číny vůči mezinárodnímu právu v oblasti lidských práv. Mám vážné obavy z negativních dopadů tohoto zacházení na zdraví Čang Čan, které se od září rapidně zhoršilo.

Proto Vás vyzývám:

• Propusťte Čang Čan okamžitě a bezpodmínečně, jestliže neexistují dostatečné věrohodné a přijatelné důkazy o tom, že se dopustila mezinárodně uznávaného trestného činu a nebyl jí umožněn spravedlivý proces v souladu s mezinárodními standardy.

• Respektujte právo Čang Čan na zdraví, autonomii a svobodu projevu, přestaňte ji násilím krmit, pokud to není z lékařského hlediska nezbytné a provedené v souladu se zákonem, a zajistěte, aby měla okamžitý a pravidelný přístup k odpovídající zdravotní a lékařské péči.

• Až do jejího propuštění zajistěte, aby měla Čang Čan pravidelný a neomezený přístup k rodině a právníkům podle svého výběru a nebyla vystavena mučení ani jinému špatnému zacházení.

S úctou


  Celé znění on-line petice v angličtině Zavřít