Petice za okamžité a bezpodmínečné propuštění Guie Minhaie

President of the People’s Republic of China, Xi Jinping
Zhongnanhai, Xichangan’jie
Xichengqu, Beijing Shi 100017
People Republic of China


Vážený pane prezidente,

vyjadřuji své obavy o Guie Minhaie, který byl 24. 2. 2020, na základě obvinění z nezákonného poskytování zpravodajských informací zahraničním subjektům, odsouzen k deseti letům vězení a ke zbavení politických práv na pět let. Gui Minhai byl souzen a usvědčen v utajení, a byla mu tak odepřena šance na spravedlivý soudní proces. I přes tvrzení, podle kterých měl během pobytu ve vazbě předávat informace výzvědným službám, to vypadá, že Gui Minhai byl především odsouzen na základě plánované cesty do Pekingu spolu s dvěma švédskými diplomaty v roce 2018.

Soudní zpráva bez poskytnutí dalších informací uvedla, že Gui Minhai v roce 2018 znovu zažádal o čínské občanství. Toto rozhodnutí by znamenalo, že se nemůže nadále odkázat na své švédské občanství. Skutečný záměr této změny však nemůže být prošetřen, jelikož je Gui Minhai od roku 2015 zadržován ve vazbě.

Je také velmi znepokojující vědět, že Gui Minhai neměl od roku 2018 možnost vidět svoji rodinu, konzulární úředníky, a dokonce neměl ani přístup k právníkovi podle své vlastní volby. Vzhledem k jeho stávajícímu zdravotnímu stavu, který vyžaduje pravidelnou a naléhavou lékařskou péči, si obzvláště rodina Guie Minhaie dělá starost o jeho zdravotní stav.

Požaduji po Vás proto:

  • propuštění Guie Minhaie a stažení veškerých obvinění, která proti němu byla vznesena (v případě, že neexistuje žádný dostatečný, věrohodný a přípustný důkaz, že se dopustil mezinárodně uznávaného přestupku)

  • spravedlivý soudní proces, které je v souladu s mezinárodními standardy

  • poskytnutí okamžitého, pravidelného a neomezeného přístupu k lékařské péči v případě, že Gui o tuto péči požádá nebo bude nutná

  • přístup ke konzulátu do doby, než budou vysvětleny události, které vedly ke změně jeho občanství

S pozdravem


  Celé znění on-line petice v angličtině Zavřít