Petice za okamžité a bezpodmínečné propuštění Li Čchiao-čchu

Wang Xiaohong
Beijingshi Gong’anju
9 Dongdajie, Qianmen
Dongchengqu, Beijing Shi 100017
People Republic of China


Vážený pane řediteli,

vyjadřuji své znepokojení nad případem Li Čchiao-čchu (李翘楚), která je držena v izolaci už od svého zatčení pekingskou policií dne 16. února 2020. Údajně byla Li zařazena pod „pobytový dohled na určeném místě“ (指定 居所 监视 居住). Nicméně její rodině ani právníkovi nebyly o její současné situaci sděleny žádné oficiální informace.

Zneklidňující je zjištění, že Li neměla během svého zadržení přístup k právníkovi. Naposledy dne 21. dubna navštívil právník Li policejní stanici v Tung-siao-kchou (Dongxiaokou), aby zažádal o setkání s ní a pokusil se zjistit nějaké informace k jejímu případu. Žádost byla zamítnuta, což znamená, že její právník stále neví nic o jejím místě pobytu, zdravotním stavu, a dokonce ani o obviněních vznesených proti ní. Bez jakéhokoliv kontaktu s Li Čchiao-čchu není zřejmé, zda má pravidelný a neomezený přístup k lékařské péči. Protože od června 2019 trpí depresí, existují obavy o její duševní a fyzický stav, zejména, pokud se jí nedostává odpovídající péče. Li Čchiao-čchu je uznávanou výzkumnicí v oblasti pracovních práv a již mnoho let také aktivně vystupuje proti násilí na základě pohlaví. Zdá se, že nenásilný aktivismus Li Čchiao-čchu a úzká spolupráce s dalšími aktivisty jsou jediným důvodem jejího současného zadržení.

Žádám vás, abyste:

• Okamžitě a bezpodmínečně propustil Li Čchiao-čchu, jestliže neexistují dostatečně věrohodné a přípustné důkazy o tom, že se dopustila mezinárodně uznaného trestného činu a že proběhne spravedlivý proces v souladu s mezinárodními standardy.

• Zajistil, aby měla Li Čchiao-čchu pravidelný kontakt s rodinou a právníky podle své volby a nebyla vystavena mučení a jinému špatnému zacházení.

• Umožnil na její žádost nebo podle potřeby pravidelný a dostatečný přístup k lékařské péči.

S pozdravem


  Celé znění on-line petice v angličtině Zavřít